Begrippenlijst Compromis de Vente Frankrijk - Alle termen uitgelegd

Mikel de Rooij,  woensdag 8 februari 2017

Raam oude 
woning 
Frankrijk 

Accepter les conditions de vente
Akkoord gaan met de verkoopvoorwaarden
Accord de volontés
Wilsovereenstemming
Accord verbal
Mondelinge afspraak
Achat à tempérament
Koop op afbetaling
Acte (authentique) de vente
Akte van levering / definitief
Agence Immobilière
Makelaarskantoor in onroerend goed
Agent immobilier
Makelaar in onroerend goed
Annulation judiciaire
Nietigverklaring
Appartement dans un immeuble (détenu) en copropriété
Appartementsrechten
Approbation
Goedkeuring
Acquéreur
Koper
Arpentage
Landmeting
Assurance
Verzekering
Assurance de dommage au mobilier
Inboedelverzekering
Assurance dommage ouvrage
Verzekering die door de opdrachtgever van een bouw afgesloten moet worden (vaak via architect of maître d’oeuvre)
Assurance habitation
Opstalverzekering
Bon de visite
Document dat de makelaar de potentiële koper laat tekenen voordat deze een woning laat zien. Als de geïnteresseerde tot koop over zou willen gaan is hij, door tekening van dit document, verplicht dit via deze makelaar te doen.
C/C (commission comprise)
Prijs inclusief makelaarskosten
Caractéristiques techniques
Technische kenmerken
Carte professionnelle
Makelaarsvergunning
CU (certificat d’urbanisme)
Document waarop staat of er op een bepaalde plek gebouwd mag worden (soort bestemmingsplan).
Clause d’accroissement
Zie “clause de tontine”
Clause d’exonération des vices cachés
Ontheffing voor geborgen gebreken
Clause de dédit
Aanbetaling (vaak 10%) bij koop en financiële tegemoetkoming bij annulering
Clause de tontine
Indien één van de 2 eigenaren (bijvoorbeeld getrouwd) komt te overlijden gaat het deel van de zaak van de overledene naar de langstlevende. Deze langstlevende wordt met terugwerkende kracht beschouwd als enige eigenaar van de zaak te zijn geweest vanaf de dag van koop.
Clause résolutoire
Ontbindende clausule
Construction clés en main
Sleutelklare bouw
Compromis de Vente
Contract o/g dat definitief wordt als alle voorwaarden gerealiseerd zijn, voorlopig koopcontract.
Compte séquestre (notaire)
Derden rekening
Conclure un accord
Een overeenkomst sluiten
Condition suspensive d’obtention d’un prêt
Financieringsvoorbehoud
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI)
Bouwovereenkomst waarbij de aannemer moet bouwen volgens wat overeengekomen is maar waar de hele juridische verantwoordelijkheid bij de eigenaar berust.
Coûts annexes
Bijkomende kosten
Crédit relais
Overbruggingscredit
Défaut
Gebrek , Defect
Défaut caché
Verborgen gebrek
Dégâts des eaux
Waterschade
Délai
Termijn
Délai d’acceptation
Aanvaardingstermijn
Délai de rétractation
Periode van 7 dagen na ontvangst van de bevestiging van ondertekening van de Compromis de Vente (van notaris of makelaar).
Détérioration
Achteruitgang
Devis
Begroting
Diagnostics
De testen die verplicht gedaan moeten worden voordat de Compromis de Vente getekend wordt (energie label, lood, asbest,elektriciteit, gas leidingen, natuurgeweld, septik tank, termieten)
Domicile conjugal
Echtelijke woning
Droit de propriété
Eigendomsrecht
Droit de préemption
Voorkooprecht
Echantillon
Monster
Egouts
Riool
Estimation de la valeur d’un bien
Taxatie
Expert en bâtiment
Bouwkundig adviseur
Expert immobilier
Taxateur (is ook benaming voor degene die de diagnostics uitvoert)
F.A.I (frais d’agence inclus)
Prijs inclusief makelaarskosten
Fosse septique
Septictanks
Fuite d’eau
Lekkage
Dépôt de garantie
Waarborgsom
Garantie biennale
Garantie die gedurende twee jaar na oplevering kan worden ingeroepen voor kleinere gebreken.
Garantie de parfait achèvement
Garantie die gedurende één jaar na oplevering kan worden ingeroepen met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken.
Garantie décennale
Garantie die gedurende tien jaar na oplevering van een bouwwerk kan worden ingeroepen inzake alle onderdelen van het bouwwerk die van invloed zijn op de soliditeit ervan.
Garantie des vices cachés
Waarborg tegen verborgen gebreken
Hypothèques grevant le bien
Hypotheken die op de onroerende zaak rusten.
Impôts fonciers
Onroerendzaak belasting
Impôts sur les plus values
Winstbelasting
Jouissance
Genot
Jouissance exclusive
Alleengebruik
Lot de lotissement
Kavel in een verkaveling
Lotissement
Terrein met kavels om op te bouwen
Maître d’oeuvre
Bouwbegeleider of ook wel hoofdaannemer
Maître d’ouvrage
Opdrachtgever van een bouw
Maison à usage d’habitation
Woonhuis
Mettre hors air
Winddicht maken
Mettre hors eau
Kap en waterdicht maken
Négociation
Onderhandeling
Notaire
Notaris
Offre
Bod
Offrir à la vente
Te koop aanbieden
Option d’achat
Koopoptie
Parcelle constructible
Bouwkavel
Permis de construire (PC)
Bouwvergunning
Permis de démolir
Sloopvergunning
Permis de lotir
Verkavelingsvergunning
Plan d’occupation des sols (nu PLU)
Oude benaming voor bestemmingsplan
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Bestemmingsplan
Plus-value
Winst tussen in- en verkoop van het o/g
Prêt immobilier
Lening ter behoeve van het financieren van een o/g
Prêt relais
Overbruggingskrediet
Prix élevé
Hoge prijs
Prix imposé
Vastgestelde prijs
Prix raisonnable
Redelijk prijs
Prix avantageux
Voordelige prijs
Promesse d’achat
Eenzijdige belofte van de geïnteresseerde koper de onroerend goed zaak tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen. De verkoper gaat geen verplichting aan.
Promesse de Vente
Zie Compromis de Vente
Promoteur immobilier
Projectontwikkelaar
Proposition (faire une)
Voorstel (doen)
Propriété
Eigendom
Relevé de compte définitif (du notaire)
Nota van afrekening (van notaris)
Remise de clés
Sleuteloverdracht
Réseau public d’assainissement
Het openbaar riool
Rétraction
Zie “droit de retraction”
Retrait d’une offre
Intrekking van een bod
SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural.
Regionale instantie die het beschermen van landbouw en bosgronden als taak heeft. Zodoende heeft SAFER een voorkeursrecht om o/g te kopen.
SHOB Surface Hors Oeuvre Brute
Bruto vloer oppervlakte (let op: Frankrijk en Nederland hebben niet dezelfde manier om het BVO te berekenen).
SHON Surface Hors Oeuvre Nette
Netto vloer oppervlakte
Servitude
Erfdienstbaarheid
Servitude de passage des eaux (usées)
Erfdienstbaarheid van huishoudwater afvoer
Servitude de passage
Erfdienstbaarheid van voetpad
Servitude de prospect / vue
Erfdienstbaarheid van uitzicht
SCI Société Civile Immobilière
Een soort maatschap met rechtspersoonlijkheid opgericht om onroerende zaken te houden/beheren (kopen, verkopen, verhuren). De SCI wordt eigenaar van de gekochte onroerende zaken en de maten aandeelhouders in de SCI. Het voordeel van het houden van een onroerende zaak middels aandelen ligt in het feit dat de zaak eenvoudiger kan worden overgedragen; dat de statuten bemoeienis van derden (erfgenamen) in de maatschap kunnen voorkomen en dat allerlei fiscale contructies mogelijk zijn om minder succesie/schenkings rechten te betalen bij de overdagen van de zaken.
Sous-traitant
Onderaannemer
Surcoût
Meerkosten
Surface
Oppervlakte
Syndicat des copropriétaires
Vereniging van eigenaren
Taux d’interêt du prêt immobilier
Hypotheekrente
Taxe d’habitation
Onroerend goed belasting over het gebruikersgedeelte
Taxe foncière
Onroerend goed belasting over het eigenaars gedeelte.
Terrain à bâtir
Bouwgrond
Titre de propriété
Eigendomsbewijs
Transfert de propriété
Eigendomsoverdracht
Valeur de (re)construction à neuf
Herbouwwaarde
Vendeur
Verkoper
Vente par autorité de justice
Gerechtelijke verkoop
Vice caché
Verborgen gebrek


Mikel de Rooij aankoopmakelaar
Mikel de Rooij
Aankoopmakelaar in Frankrijk sinds 2001


Beste bezoeker,

Dank u wel dat u de tijd neemt om onze website te bezoeken. We zijn er trots op dat we u kunnen voorzien van interessante en relevante content, en we werken er elke dag hard aan om u de beste ervaring te bieden.

Als u genoten heeft van de informatie en diensten die we aanbieden, willen we u graag een kleine, maar zeer effectieve manier aanbieden om ons te ondersteunen. Het kost u helemaal niets, maar maakt een groot verschil voor ons.

Wanneer u overweegt om een aankoop te doen bij Bol.com, vragen we u vriendelijk om eerst op de Bol.com banner te klikken die u onderaan deze tekst vindt, en direct daarna uw bestelling te plaatsen. Door op deze manier te bestellen, ontvangen we een kleine commissie van Bol.com voor uw aankoop. Dit verandert niets aan de prijs van het product dat u koopt, en het heeft geen invloed op uw winkelervaring bij Bol.com. Het is een simpele actie van uw kant die ons enorm helpt.

Voor uw gemak hebben we ook een waar u dezelfde Bol.com banner kunt vinden. Het is mogelijk om deze pagina te bookmarken zodat de banner makkelijk terug te vinden is. Met één klik op de banner wordt u doorgestuurd naar Bol.com waar u uw aankopen kunt doen zoals u dat gewend bent. Hier is de link naar onze partners pagina : .

Met uw hulp kunnen we blijven groeien en verbeteren, en we zijn u ongelooflijk dankbaar voor uw steun. Het zorgt ervoor dat we u kunnen blijven voorzien van de content die u waardeert.

Alvast bedankt voor uw steun en blijf genieten van onze website!

Met vriendelijke groet,

Jos Deuling / Affidata.com

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen


Dorpje op het Franse platteland
Op zoek naar een vakantiehuis in Frankrijk ? Advertenties van particulieren en makelaars door heel Frankrijk. Fermettes en Gites in Bourgondië, Aquitanië, Auvergne en Basse-Normandie. 

Sfeervolle woning in Frankrijk Ontdek welke onderzoeksrapporten nodig zijn bij het kopen van een woning in Frankrijk. Krijg meer inzicht in de veiligheid en conditie van de woning. 
More articles