Belastingaftrek bij onderhoud en renovatie van je huis in Italië

A. Manzoni,  dinsdag 23 augustus 2011

 

Villa in het heuvellandschap van ten zuiden van ,  

Fiscale tegemoetkoming verlengd tot 2012

Toename van het aantal renovaties in Italië

Kort gezegd wordt er rekening gehouden met maximaal 48.000 euro aan kosten per woning, ongeacht het aantal eigenaren. In het geval van twee eigenaren zullen de kosten gedeeld worden, zodat ieder recht heeft op een maximale belastingaftrek van 24.000 euro. De verschuldigde BTW, in het Italiaans IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), is verlaagd van 20% naar 10%. De regeling houdt rekening met een tegemoetkoming in gevallen waarin de naam van de onderneming, die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet op de factuur staat vermeld. De regeling houdt ook rekening met de kosten van particuliere werkzaamheden.

Vanaf 2002 heeft de Italiaanse Staat regelingen getroffen voor huiseigenaars die besluiten om te gaan renoveren: de regeling van 2002 betreft een aftrekmogelijkheid voor de inkomstenbelasting, in het Italiaans IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche), van 36% van de kosten van herstel van onroerend goed. Dankzij deze wet kan iedereen die inkomstenbelasting moet betalen profiteren van deze aftrekmogelijkheid, ook als men niet als bewoner staat ingeschreven. De aftrek geldt voor een eigenaar van het onroerend goed, maar ook voor iemand die op enige titel daadwerkelijke rechten op het te verbouwen object kan uitoefenen, mits de kosten van het onroerend goed voor zijn rekening komen. Tot deze laatste categorie horen bijvoorbeeld de zogenaamde ‘blote eigenaars’ (eigenaars van onroerend goed, die geen recht hebben om het onroerend goed te gebruiken of te exploiteren), de zogenaamde ‘genotsgerechtigden’ (vruchtgebruikers, gebruiksgerechtigden, woongerechtigden en opstalhouders), huurders, deelnemers in een onroerend goed coöperatie, partners in een onroerend goed maatschap, en ook individuele ondernemers, maar alleen als het onroerend goed onderdeel uitmaakt van de onderneming.

Men heeft recht op belastingaftrek indien men buitengewone onderhoudswerkzaamheden uitvoert, restauratie- en saneringswerkzaamheden, renovatie van individuele appartementen of van appartementencomplexen. Voor normaal onderhoud kan alleen van de aftrek gebruik worden gemaakt, als het onderhoud betreft op de gemeenschappelijke gedeelten van een (appartementen-) gebouw met woonbestemming.

Ook voor andere uitgaven, die verbonden zijn aan de renovatie, zijn aftrekmogelijkheden voorzien: ontwerpkosten en andere daarmee verbonden professionele kosten, kosten om het gebouw te laten voldoen aan wettelijke voorschriften betreffende de veiligheid van elektrische installaties en gasinstallaties, kosten voor het verkrijgen van certificaten die bevestigen dat de werkzaamheden in overeenstemming met de geldende wetgeving zijn uitgevoerd, kosten voor benodigde expertise, voor inspectie en voor eventuele aansluiting op algemene infrastructuur (wegen, gas, water, elektriciteit).

De voorgeschreven normen stellen als voorwaarde een maximale aftrekpost van 48.000 euro. Bovendien moet de belastingaftrek gelijkelijk worden uitgesmeerd over een periode van tien jaar, met uitzondering van belastingplichtigen die ouder zijn dan 75 en 80 jaar, voor wie geldt dat zij de belastingaftrek kunnen genieten in vijf, respectievelijk drie jaar.

De voorziening betreffende de toepassing van het tarief van de omzetbelasting (IVA) van 10% geldt voor diensten inzake herstelwerkzaamheden en voor dagelijks en buitengewoon onderhoud van onroerend goed dat overwegend bestemd is voor woondoeleinden, terwijl voor wie een historisch gebouw herstelt, met als doel om het gebouw energietechnisch te verbeteren, een aftrekmogelijkheid geldt van 55% van de inkomstenbelasting (IRPEF). Deze laatste aftrekmogelijkheid geldt dus niet voor moderne bouwwerken.

De belastingdienst () heeft de onderzoeksresultaten naar renovaties in Italië in de laatste twaalf jaar gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de verbouwingen bij voorkeur worden uitgevoerd in de maanden met een zacht klimaat, ofwel vanaf de lente tot laat in de herfst (met uitzondering van de maand augustus).

De crisis heeft er toe geleid dat 2009 werd afgesloten met ongeveer 448.000 renovaties. In 2009 is het gebruik van de fiscale tegemoetkomingen met 14% is gestegen ten opzichte van 2008.

Bron: La Repubblica

Vertaling: C. Antonini – J. Kesnar


Ochtend in de Val d'Orcia nabij Siena in Toscane
Renovatieobjecten en opknappers te koop in Toscane, Umbrië, Marche, Ligurië, Lombardije, Molise, Piemonte, Sardinië, Sicilië, Trentino-Zuid-Tirol, Valle d'Aosta en Veneto 

Venetie Het condomimnio, Is dat niet de Italiaanse tegenhanger van de Nederlandse vereniging van appartementseigenaars? Ja, zo iets, maar niet helemaal. Condominio (spreek uit: condo-mì-nio) staat voor de gemeenschap van eigenaars van zaken en ruimten voor gemeenschappelijk gebruik die onderdeel zijn van een in appartementen gesplitst gebouw. 
More articles

Links