Checklist huis kopen Zweden

Lennart Beck,  maandag 23 april 2018

Berkenbomen in het begin van de lente 

Bij het zoeken naar een geschikte woning in Zweden zijn er enkele typisch Zweedse zaken waar je extra aandacht aan zou moeten besteden.

 • Is er een radon meting uitgevoerd bij het huis? Radon is een radioactief gas dat aanwezig kan zijn in graniet. Als de woning gebouwd is op een granieten ondergrond dan moet je altijd vragen naar de resultaten van dit onderzoek. Of eventueel zelf een onderzoek laten uitvoeren. Aanvullende info over Radon vind je in dit interessante artikel .
 • Is de schoorsteen recentelijk schoongemaakt en gecontroleerd op lekken? Vraag altijd naar goedkeuringsrapport van de schoorsteenveger. Veel Zweedse woningen hebben open haarden en tegelkachels. Zonder goedkeuringsrapport loop je het risico van een .
 • Is er recentelijk een wateranalyse gemaakt en is er in de zomer voldoende water? Belangrijk als je een eigen watervoorziening hebt
 • Is het grondstuk waarop de woning staat vrij (friköpt) of wordt het gepacht? In Zweden wordt grond vaak alleen gepacht.
 • Zitten in de woning houtaantastende schimmels of ? Of zijn die in het verleden aanwezig geweest?. Belangrijke controle bij houten huizen.
 • Laten de vorigen eigenaars de keuken, inclusief elektrische apparatuur en wasmachine, achter in de woning? In Zweden horen deze dingen meestal bij het huis.
 • Is de toegang tot de woning vrij, d.w.z. niet via het grondstuk van een ander? Als de toegang niet vrij is, controleer dan of er sprake is van .
 • Blijft er waardevolle inventaris achter in de woning en waaruit bestaat die inventaris? In Zweden worden huizen vaak volledig gemeubileerd verkocht.
 • Is er een onbeperkt bouwrecht op het gehele perceel? Belangrijk voor kavels dicht bij het water.
 • Is er een officiële meting van het grondstuk uitgevoerd? Dit is in Zweden vaak niet het geval.
 • Zijn er bouwprojecten, industriële nederzettingen of windenergiecentrales in de buurt gepland?