Joost van der Heijden,  zondag 9 oktober 2016

Venetie 

Het condomimnio, Is dat niet de Italiaanse tegenhanger van de Nederlandse vereniging van appartementseigenaars? Ja, zo iets, maar niet helemaal. Condominio (spreek uit: condo-mì-nio) staat voor de gemeenschap van eigenaars van zaken en ruimten voor gemeenschappelijk gebruik die onderdeel zijn van een in appartementen gesplitst gebouw. Een condominio ontstaat op het moment dat de eigenaar van een appartementsgebouw één of meer appartementen van dat gebouw verkoopt, waardoor hij niet langer enig eigenaar van dat gebouw is. Een condominio ontstaat van rechtswege en wordt dus niet opgericht. Een deelgenoot van de gemeenschap van eigenaars wordt condomino (con-dò-mino) genoemd en het meervoud condomini (con-dò-mini). De zaken waarop de mede-eigendom betrekking heeft, zijn de grond waarop het appartementsgebouw staat, de buitenmuren, het dak, trappenhuis, de lift, riolering, waterafvoer en installaties van gas, water en licht etc. Daarnaast bestaat de term supercondominio. Daarvan zal sprake zijn als het gaat om een complex van meerdere appartementsgebouwen, waarbij de appartementseigenaren enerzijds mede-eigenaar zijn van de gemeenschappelijke zaken van het gebouw waarin hun appartement zich bevindt en anderzijds van de zaken van het complex die niet exclusief bij de individuele appartementsgebouwen horen, zoals de gezamenlijke tuin, zwembad en wandelpaden.
In Nederland geschiedt de splitsing van een gebouw middels een notariële akte, waarin tevens een vereniging van eigenaars wordt opgericht en een reglement is vermeld; daardoor weet een koper precies waar hij als eigenaar aan toe is. In Italië is dat anders. Daar geschiedt de splitsing middels inschrijving van een tekening van het appartementsgebouw in het kadaster en ontstaat het condominio op het moment dat de eigenaar het eerste appartement aan een ander overdraagt en daarvoor is het niet nodig dat de onderlinge verhouding tussen de appartementseigenaars eerst in een reglement wordt vastgelegd. Als dat inderdaad niet is het geval is, doet een koper er verstandig aan om voorafgaande aan de overdracht met de verkoper en eventuele andere condomini een reglement af te spreken. Bij gebreke daarvan, kan de koper alleen bescherming ontlenen aan de regels van het

Italiaanse Burgerlijk Wetboek.

De wet bepaalt dat elke condomino proportioneel naar rato van zijn aandeel in het geheel in de kosten van het condominio moet bijdragen, dat een bestuurder moet worden benoemd zodra er meer dan vier condomini zijn en een reglement van eigenaars moet worden vastgesteld zodra er meer dan tien condomini zijn. Het bestuur moet worden benoemd door de algemene vergadering van eigenaars en die moet ook het reglement van eigenaren en de kostenverdeling vaststellen. De wet bepaalt hoe de algemene vergadering moet worden bijeengeroepen, dat de vergadering alleen rechtsgeldig kan besluiten indien alle condomini tijdig zijn aangeschreven, het voor-geschreven quorum op de vergadering aanwezig is en de besluiten met de voorgeschreven meerderheid van stemmen zijn genomen. Bestuurders van een condominio kunnen zowel condomini als niet condomini zijn. Vanwege de complexiteit van de materie is het verstandig tenminste een bestuurder te benoemen die op het gebied van condominio deskundig is.

De kosten

De regels voor de verdeling van de kosten van het condominio worden vastgelegd in een tabella millesimale. Die moet door de algemene vergadering worden vastgesteld en dient per appartement het te betalen promillage van de totale kosten te vermelden. Betaling van de bijdrage in die kosten moet plaatsvinden zodra de vergadering daartoe besluit, waarbij elke condomino tot betaling verplicht is, ook als hij van de gemeenschappelijke zaken geen gebruik maakt. Als een condomino zijn bijdrage aan het condominio niet heeft voldaan op het moment dat hij zijn appartement verkoopt, gaat die schuld op de koper over. Advies: als u een appartement wil gaan kopen, controleer dan het reglement van eigenaren en of de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Joost van der Heijden
Joost van der Heijden - Advocaat, gespecialiseerd in ItaliëBeste bezoeker,

Dank u wel dat u de tijd neemt om onze website te bezoeken. We zijn er trots op dat we u kunnen voorzien van interessante en relevante content, en we werken er elke dag hard aan om u de beste ervaring te bieden.

Als u genoten heeft van de informatie en diensten die we aanbieden, willen we u graag een kleine, maar zeer effectieve manier aanbieden om ons te ondersteunen. Het kost u helemaal niets, maar maakt een groot verschil voor ons.

Wanneer u overweegt om een aankoop te doen bij Bol.com, vragen we u vriendelijk om eerst op de Bol.com banner te klikken die u onderaan deze tekst vindt, en direct daarna uw bestelling te plaatsen. Door op deze manier te bestellen, ontvangen we een kleine commissie van Bol.com voor uw aankoop. Dit verandert niets aan de prijs van het product dat u koopt, en het heeft geen invloed op uw winkelervaring bij Bol.com. Het is een simpele actie van uw kant die ons enorm helpt.

Voor uw gemak hebben we ook een waar u dezelfde Bol.com banner kunt vinden. Het is mogelijk om deze pagina te bookmarken zodat de banner makkelijk terug te vinden is. Met één klik op de banner wordt u doorgestuurd naar Bol.com waar u uw aankopen kunt doen zoals u dat gewend bent. Hier is de link naar onze partners pagina : .

Met uw hulp kunnen we blijven groeien en verbeteren, en we zijn u ongelooflijk dankbaar voor uw steun. Het zorgt ervoor dat we u kunnen blijven voorzien van de content die u waardeert.

Alvast bedankt voor uw steun en blijf genieten van onze website!

Met vriendelijke groet,

Jos Deuling / Affidata.com

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen


Oude antieke deuren
Boerderijen, stadswoningen en appartementen te koop in Italië. Aangeboden door particulieren en makelaars. In de regio’s Toscane, Marche, Apulië, Liguria, Umbrië en Lombardije. 

Collage oude deuren Het kopen van een huis in Italië vergt de nodige voorbereiding. Om het huis te vinden heeft u waarschijnlijk gebruik gemaakt van een lokale Italiaanse of Nederlandse makelaar die bemiddelt bij aankoop. Nadat een huis is gevonden en er prijsovereenstemming is, komt het moment om het één en ander op papier te zetten en vast te leggen. Dat is een cruciale zaak omdat naar Italiaans recht mondelinge afspraken geen enkele rechtskracht hebben. Slechts wat op papier staat telt! 
More articles