Elektriciteits-aansluiting in Frankrijk

AllesFrans,  dinsdag 5 februari 2019

multimeter electra 

Elektriciteits-aansluiting in Frankrijk

Enedis verzorgt het elektriciteitsnetwerk in Frankrijk. In dit artikel vind je informatie over wat Enedis standaard levert voor een eengezinswoning, om welke opties je kunt vragen en wat dat allemaal gaat kosten.

De "EDF-aansluiting" wordt in feite uitgevoerd door de netbeheerder Enedis en niet, zoals vaak wordt begrepen door EDF.

De referentie-aansluiting

Het aansluiten op het lichtnet, een "opération de raccordement", omvat het geheel van werkzaamheden aan het openbare distributienetwerk voor elektriciteit. Daarbij zorgt de netbeheerder ervoor dat de aansluiting voldoet voor het aan- en afvoeren (zonne-energie) van elektriciteit tussen het openbare net en de installatie van de gebruiker met een door de gebruiker gevraagd vermogen. Natuurlijk is men daarbij gebonden aan landelijke en lokale regelgevingen.

Voor de referentie-aansluiting gelden vaste tarieven. Hoe de standaard aansluiting gebeurt, hangt af van de situatie.

Afwijkende aansluiting

Wanneer technisch en administratief uitvoerbaar, kan de gebruiker ook om een afwijkende aansluiting vragen.

Offerte

Wanneer je om een aansluiting of een aanpassing van de aansluiting vraagt zal een Proposition de Raccordement (PDR) of een Proposition Technique et Financière (PTF) worden gemaakt. Voor zo’n offerte worden geen kosten berekend. Wordt echter om een wijziging gevraagd, dan zullen offertekosten in rekening worden gebracht. Over de procedure, de PDR en de PTF alsmede de conventies en technische documentatie kun je meer vinden op de site .

Standaard vermogen

Voor een vrijstaande woning wordt standaard een aansluiting van 12 KVA in monofase voorzien. Afhankelijk van de wensen van de gebruiker kan tot 36 KVA (driefasig) worden aangeleverd op een van de volgende manieren.

Type 1 : Bij deze aansluitwijze bevindt het leveringspunt (point de livraison) zich in het pand van de gebruiker. Een aansluiting van het "type 1" kan worden uitgevoerd wanneer de aansluitkabel op het privégebied minder dan 30 meter lang is. In het algemeen draagt de aanvrager zorg voor de plaatsing van een flexibele buis waardoor de leidingen door Enedis getrokken kunnen worden. Maar op basis van een offerte kan dit ook door Enedis worden verzorgd.

Type 2 : Bij de aansluitwijze die type 2 wordt genoemd, bevindt het leveringspunt zich op de erfgrens. De verdere aansluiting wordt in dit geval volledig verzorgd door de aanvrager.

Opties vermogen

Zoals eerder vermeld kan worden gekozen voor een enkelfasige aansluiting van 12 KVA en een driefasige aansluiting van 36 KVA. Er bestaat ook een enkelfasige aansluiting van 3 KVA zonder verbruiksmeter, maar deze is niet van toepassing op woningen.

Er bestaan ook enkelfasige aansluitingen van 18 KVA, maar deze worden niet meer aangeboden.

De keuze wordt gebaseerd op het verwachte verbruik en de specifieke behoefte van de afnemer. Deze kiest vervolgens een abonnement met een vermogen dat lager is dan of gelijk is aan het vermogen van de aansluiting.

Realisatie van de aansluiting

Voor het maken van de aansluiting op het elektriciteitsnet is Enedis gebonden aan de norm NF C14-100. Dit betekent dat de volgende maximale lengtes gelden.

Vermogen aansluiting      Bovengronds      Ondergronds
12 KVA enkelfasig      24 meter      36 meter
36 KVA driefasig      48 meter      72 meter

De bovengrondse leiding zal worden uitgevoerd in 25² aluminium.
De ondergrondse leiding zal worden uitgevoerd in 35² aluminium.

Wat gaat het kosten?

De kosten voor (de aanpassing van) een aansluiting zijn natuurlijk afhankelijk van de situatie en specifieke wensen van de afnemer.

Een additionele kostenpost kan een eventuele verlenging van het netwerk zijn, zoals hieronder aangegeven voor "perceel 2". Waar bij "perceel 1" rechtstreeks van het bestaande netwerk kan worden afgetakt, moet voor "perceel 2" een uitbreiding worden gedaan.
Op basis van standaardtarieven wordt hierop een formule losgelaten die de klant zal worden geoffreerd. Daarnaast bestaat er prijsverschil tussen een bovengrondse en ondergrondse aansluiting.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van AllesFrans. Deze website bestaat helaas niet meer.  


Dorpje op het Franse platteland
Op zoek naar een vakantiehuis in Frankrijk ? Advertenties van particulieren en makelaars door heel Frankrijk. Fermettes en Gites in Bourgondië, Aquitanië, Auvergne en Basse-Normandie. 

Stokbrood halen bij de Franse bakker Per jaar sluiten maar liefst 1200 authentieke boulangeries in Frankrijk hun deuren – een jammerlijke tendens die al jaren geleden is ingezet. Zouden we dat tij nog kunnen keren? Om daar een antwoord op te kunnen geven, moeten we kijken naar de oorzaken van deze massale sluitingen. 
More articles