Erfrecht in Spanje

Frank Seegers,  woensdag 19 maart 2014

detail kiezelstenen 

De wet die het erfrecht in Spanje regelt is anders dan in Nederland. In het nieuwe Nederlandse erfrecht dat per 1 januari 2003 is ingegaan, zijn de posities van de langstlevende en de kinderen gewijzigd. In de oude situatie konden de kinderen hun erfdeel direct opeisen (tenzij er een langstlevende-testament was opgemaakt). De langstlevende krijgt nu volgens het nieuwe Nederlandse erfrecht – ook als er geen testament is – alle bezittingen en schulden toebedeeld, waarbij de kinderen slechts een niet-opeisbare vordering krijgen op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. De positie van de langstlevende is dus duidelijk verbeterd. Zolang het alleen om Nederlandse bezittingen in de nalatenschap gaat, is er dan ook meestal niets aan de hand. Maar zodra er ook Spaanse bezittingen in het spel zijn, kan men voor praktische problemen komen te staan, omdat de wet die het erfrecht in Spanje regelt, heel anders is dan de Nederlandse wet.

Als er Spaans onroerend goed wordt nagelaten aan Nederlandse erfgenamen, dan krijgt de Spaanse notaris meestal te maken met een Nederlands testament, waarin de langstlevende alle bezittingen en schulden krijgt toebedeeld en waarbij de kinderen slechts een vordering krijgen op de langstlevende. Een Spaanse notaris die dit testament onder ogen krijgt, zal echter vreemd opkijken. Hij is namelijk niet gewend aan deze wijze van vererving. Hierdoor zal de uitvoering van het Nederlandse testament in Spanje jaren vertraging kunnen oplopen. En zolang de nalatenschap niet officieel door een Spaanse notaris verdeeld is, kunnen de erfgenamen de Spaanse woning niet verkopen. Om deze vertraging te voorkomen, kunt u uw Nederlandse testament het beste zodanig laten aanpassen dat de wetgeving met betrekking tot het erfrecht in Nederland en het erfrecht in Spanje op elkaar worden afgestemd.

U woont in Spanje of wilt in Spanje gaan wonen?

Wanneer u geen (Nederlands) testament heeft opgemaakt, dan vererft uw nalatenschap, nadat u vijf jaar in Spanje heeft gewoond, naar het erfrecht in Spanje. Met andere woorden, als u langer dan vijf jaar uit Nederland bent uitgeschreven en in Spanje woont, dan is het erfrecht in Spanje van toepassing op uw nalatenschap en worden u successierechten in rekening gebracht. Wilt u dit voorkomen, dan doet u er goed aan onder andere een rechtskeuze te maken en deze rechtskeuzeclausule op te laten nemen in uw testament. Wanneer u een testament opmaakt naar Nederlands recht, dan geldt dat voor alle bezittingen in zowel binnen- als buitenland.

Uw woning op Spaans grondgebied?

Ook al heeft u een Nederlands testament, bent u Nederlander en Nederlands ingezetene, dan nog kunt u te maken krijgen met het erfrecht in Spanje. De Spaanse wet stelt namelijk dat op in Spanje gelegen onroerend goed het Spaanse erfrecht van toepassing is. Spanje erkent Nederlandse testamenten wel als akte waarin iemands laatste wil is vastgelegd, maar het levert problemen op wanneer in een Nederlands testament dingen staan die in Spanje onmogelijk zijn. Het Spaanse erfrecht wijkt namelijk op een groot aantal punten af van het Nederlandse. Dit geldt o.a. voor de ouderlijke boedelverdeling en de positie van de langstlevende.

De positie van de langstlevende is in Spanje lang niet zo sterk als in Nederland

Wilt u dat uw nalatenschap in Spanje wordt vererfd en afgewikkeld volgens de regels van het Nederlandse erfrecht, dan moet u dus o.a. een rechtskeuze maken en deze laten opnemen in uw testament. Dit kan van groot belang zijn, omdat het Spaanse erfrecht de langstlevende veel minder goed beschermt dan het Nederlandse erfrecht. Zo moet volgens het erfrecht in Spanje de langstlevende direct afrekenen met de kinderen, terwijl in het Nederlandse erfrecht de kinderen slechts een niet-opeisbare vordering op de langstlevende krijgen. Wilt u regelen dat uw Spaanse bezittingen zo goed mogelijk bij de langstlevende terechtkomen, dan moet u dus een testament opmaken dat daarin voorziet.

Successieaangifte in Spanje

Stel: u heeft gekozen voor een Spaans testament of een Nederlands testament zonder (noodzakelijke) aanpassingen en uw partner komt te overlijden. U zult in Spanje aangifte moeten doen van overlijden (geen aangifte doen is strafbaar!). Volgens de Spaanse successiewet moet in Spanje de marktwaarde (vrije verkoopwaarde) van de woning worden aangegeven minus de (eventuele) hypotheek die op de betreffende woning rust. Hierover betaalt men gemiddeld 24% successie. In de praktijk wordt de waarde van de woning echter anders berekend en aangegeven. Veel gemeentes gaan uit van de kadastrale waarde van de woning. Deze kadastrale waarde wordt vermenigvuldigd met de factor 1.9 en vervolgens wordt 80 % van deze waarde genomen voor de waarde die opgegeven wordt voor de successieaangifte.

Voorbeeld:
- kadastrale waarde van de woning € 150.000
- factor 1.9 x kadastrale waarde € 285.000
- successiewaarde € 285.000 x 0,8 = € 228.000

De successierechten die betaald moeten worden, bedragen dan circa € 55.000. Bij een kadastrale waarde van € 250.000 wordt dit al gauw zo’n € 91.000!!

Houd u er bovendien rekening mee dat de kadastrale waardes door de gemeenten de laatste jaren aanzienlijk worden verhoogd!

De belastingdienst legt beslag op de woning totdat de successie betaald is. U kunt een woning waarop door de Spaanse fiscus beslag is gelegd, niet eerst verkopen of op de woning een (extra) hypotheek afsluiten. U zult dus via andere middelen de successierechten dienen te betalen.

Hoe kan dit financiële leed worden voorkomen?

Door (meerdere) aanpassingen in uw Nederlandse testament, kan dit financiële leed omzeild worden. Su Casa Servicebureau kan u hierbij behulpzaam zijn. Wij bestuderen uw huidige testament en geven u daarna schriftelijk aan welke veranderingen en aanpassingen in uw testament wenselijk zijn. Uw Nederlandse notaris verwerkt deze aanpassingen in uw Nederlandse testament. Wij zorgen daarna voor de juridische vertaling, voorzien van een apostille van de Rechtbank. Indien u dit alles goed en betrouwbaar geregeld wilt hebben, neem dan contact met ons op.

SU CASA
Frank Seegers
Pastoor Hoekx-singel 88
5246 PN Rosmalen
T. 0735210300
E.
I.  


witte woning in Andalusie
Huizen te koop Spanje. Ruim aanbod. Vakantiehuizen en vakantievilla’s. Boerderijen in Andalusië, appartementen aan de Costa’s. Particuliere verkoop en aanbod van makelaars. 

Sierpleister op muur van woning Een aantal praktische tips voor als je je huis in Spanje verkoopt. Onderhoudskosten en de kosten van een renovatie kun je aftrekken van de vermogenswinstebelasting. Mits je alle facturen hebt bewaard. Plan de overdracht van de woning aan het begin van de week en geef je huis een makeover. 
More articles