Wonen en kopen op Curaçao. Waar moet je allemaal op letten ?

Peter Gilissen,  vrijdag 18 mei 2012

 

Wonen op Curaçao

Op het gebied van wonen biedt Curaçao een uitgebreid aanbod. Van een eenvoudige vrijstaande woning tot een luxe villa aan bijvoorbeeld het Spaanse Water.

Een ander voordeel is dat de lokale rechtspraak onder het Nederlands juridisch stelsel valt.

Zowel tijdelijk verblijf als permanente vestiging is op Curaçao betrekkelijk eenvoudig te regelen. Zie .

Integratie zal bovendien gemakkelijker zijn dan in landen als Portugal, Spanje of Italië vanwege het Nederlands als officiële taal en het onderwijs dat op het Nederlandse systeem is gebaseerd.

Ook in de supermarkten vindt u een afspiegeling van de Curaçaose smeltkroes. Lokale, Zuid-Amerikaanse en Nederlandse produkten staan gebroederlijk naast elkaar in de schappen.

Hoewel Curaçao tot behoort is een verhuizing naar Curaçao niet zomaar een verhuizing. Er is sprake van een echte emigratie naar een land met een andere cultuur, gewoonten en regelgeving. Aan die andere manier van wonen en leven op Curaçao zult u zich langzaam moeten aanpassen. Dat zal lang niet altijd meevallen als u al jaren lang het strak georganiseerde en jachtige Nederland gewend bent.

Als u met uw westerse blik naar Antillianen blijft kijken dan zullen alle vooroordelen zeker uitkomen en dit kan behoorlijk wat frustraties veroorzaken.

Stel uw Nederlandse verwachtingspatroon dus bij, besef dat Curaçao een land in tropen is, waar het tempo noodzakelijkerwijs lager ligt dan in Nederland, probeer de Curaçaose cultuur positief te benaderen en bedenk dat het taakgerichte en jachtige leven in Nederland ook niet alles is. Deze benadering zal het begin zijn van een prettig en aangenaam verblijf op Curaçao.

Aankoop van onroerend goed op Curaçao

Waar kopen ?

Veel Nederlanders vestigen zich in éen van de nieuwe of bestaande resorts. De laatste jaren zijn er veel nieuwe resorts bijgekomen, veelal met uitzicht op de Caribische Zee. Deze resorts liggen wat meer afgelegen op het eiland en zijn ommuurd en alleen toegankelijk via een toegangspoort en een bewaker.

Wie echter in de buurt van winkels, restaurants en supermarkten wil wonen vestigt zich meestal in de wat oudere villawijken op het eiland zoals Zuikertuintje, van Engelen of Mahaai.

Deze villawijken kwamen in de jaren 40 tot ontwikkeling toen de rijke families nieuwe huizen gingen bouwen op de voormalige plantages. De ruimte van toen is nog steeds zichtbaar in de brede lanen en ruime tuinen vol tropisch groen.

Ook rond het Spaanse Water (binnenbaai ten oosten van Willemstad) liggen een aantal resorts die enorm in trek zijn bij de welgestelden. Het bekendste resort is Jan Sofat.

Als Nederlander heeft u het recht om op Curaçao zonder belemmeringen en vergunningen een (vakantie)woning te kopen. Het permanent vestigen op Curaçao is echter wel aan voorwaarden verbonden.

Aangezien Curaçao onder hetzelfde rechtssysteem valt als Nederland verschilt een huis kopen niet zo veel van de Nederlandse situatie. De wettelijke regeling ten aanzien van overdracht van onroerende zaken is identiek aan de Nederlandse situatie.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting bedraagt 4 % van de koopsom onafhankelijk van de aard van het terrein bebouwd of onbebouwd.

Een huis op Curaçao en de Nederlandse fiscus

In het BRK (Belastingregeling voor het Koninkrijk) staat in artikel 4, dat een Nederlands ingezetene die op Curaçao eigenaar is van een huis, op Curaçao belast mag worden op Curaçao voor de inkomstenbelasting.

Daarnaast moet u uw huis op Curaçao echter ook nog aangeven voor de Nederlandse inkomstenbelasting in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Het inkomen in box 3 wordt fictief vastgesteld op 4% van de gemiddelde jaarlijkse waarde van uw bezittingen, verminderd met de schulden. Dit fictieve rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De Nederlandse fiscus moet echter vermindering verlenen voor de reeds betaalde belasting op Curaçao.

Een huis op Curaçao en de Curaçaose fiscus

Omdat het huis op Curaçao is gelegen zal ook de Curaçaose fiscus lokale heffen over het onroerend goed.

Tarief grondbelasting: 0,6% over de waarde van de woning in het economisch verkeer. Grondbelasting wordt jaarlijks geheven. Woont u als particulier permanent op Curaçao en wordt uw woning als eigen woning aangehouden dan wordt deze woning niet in de inkomstenbelastingheffing op Curaçao betrokken. Op Curaçao kent men geen huurwaardeforfait.

Heeft u een tweede woning op Curaçao die wordt verhuurd dan worden de huurinkomsten van deze woning voor 65 % betrokken in de inkomsten-belastingheffing. Onderhoudskosten en overige kosten die verband houden met de verhuur zijn niet aftrekbaar.

Rente en kosten van een geldlening die verband houden met de verhuurde woning zijn wel volledig aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat er huuropbrengsten tegenover staan.

Zijn de kosten in een bepaald jaar hoger dan de huuropbrengsten dan kan men gebruik maken van de verliescompensatieregeling en het verlies overhevelen naar het volgende jaar.

Vermogenswinsten bij verkoop van een tweede woning worden op Curaçao niet belast. Is de tweede woning in een bedrijf/vennootschap ingebracht dan geldt deze belastingvrije vermogenswinst niet.

Vestigen op Curaçao

Ondanks dat Curaçao tot Het Koninkrijk der Nederlanden behoort kunt u zich als Nederlander (Nederlandse nationaliteit, maar niet geboren op de Nederlandse Antillen) niet zo maar op Curaçao vestigen.

Ingevolge de Landsverordening Toelating en Uitzending dient u voor toelating tot de Nederlandse Antillen in elk geval te beschikken over een van overheidswege toegekende verblijfstitel.

Afhankelijk van uw situatie verschillen de vereisten voor het verkrijgen van een verblijfstitel op Curaçao. Ook het benodigde aanvraagformulier is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voor vestiging op Curaçao heeft u nodig:

 • Geldig paspoort
 • Werk- en verblijfsvergunning, voor degenen met een niet-Nederlandse nationaliteit die op Curaçao willen gaan werken.
 • U heeft een niet-Nederlandse nationaliteit en u wilt op Curaçao een eigen bedrijf beginnen of u wilt als directeur op het eiland gaan werken. In dat geval heeft u nodig: directievergunning, werk en verblijfsvergunning
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit , maar u bent niet op de Nederlandse Antillen geboren dan heeft u een van Rechtswege Verklaring nodig.
Bovengenoemde vergunningen dienen aangevraagd en goedgekeurd te zijn voor uw definitieve aankomst op Curaçao.

Verklaring van rechtswege

Een verklaring van rechtswege dient u aan te vragen bij het Plaatselijk Hoofd van de Politie

Adres:

Ruyterkade 50
Willemstad
Curaçao

Na registratie bij de Vreemdelingendienst dient u zich in te schrijven in het Bevolkingsregister.

Verblijf als toerist (zonder visumplicht)

Als u niet visumplichtig (o.a. Nederlands ingezetenen) bent dan mag u als toerist maximaal 30 dagen op Curaçao verblijven.

Wilt u als toerist langer op Curaçao verblijven dan kunt u een verlenging tot maximaal 3 maanden aanvragen bij de afdeling Immigratie (in het postkantoorgebouw Waaigat).

De verlenging dient u wel vóór het verstrijken van de toegestane verblijfsduur aan te vragen. Hierbij moet u uw paspoort en retourticket overleggen. Bovendien zal de Immigratiedienst u vragen of er voldoende financiële middelen zijn om in de kosten van verblijf en levensonderhoud te voldoen.

Toeristen met de Nederlandse nationaliteit mogen maximaal 6 maanden op Curaçao verblijven.

Enkele fiscale voordelen

1) Stichting Particulier Fonds

In 1998 heeft de Antilliaanse wetgever een geheel nieuwe rechtspersoon in het leven geroepen de: de "Stichting Particulier Fonds" ( "SPF"), in het Engels "Private Foundation" genoemd.

Doel van de deze nieuwe rechtspersoon was de aantrekkelijkheid van de Nederlandse Antillen als financieel centrum te behouden en zo mogelijk te vergroten.

De SPF biedt ondermeer voor de Nederlandse en Europese fiscale praktijk zeer interessante gebruiksmogelijkheden.

De SPF is in het Nederlandse rechtsstelsel volledig erkend bij besluit van de Staatsecretaris van Financiën van 22 oktober 2002.

Wat is de SPF ?

De SPF is een bijzondere vorm van een Stichting. De in 1998 in het leven geroepen SPF is mede ontworpen naar voorbeelden uit Oostenrijk, Liechtenstein en Panama.

Voordelen SPF

 • Het vermogen van de stichting is volledig afgeschermd.
 • De Nederlandse Antillen heft geen schenkingsrecht indien de schenker buiten de Antillen woont.
 • De vermogensaanwas van de stichting blijft buiten de belastingheffing.
 • Beperkte of geen aansprakelijkheid.
 • Minimale belasting op inkomen en eigendom.
 • Minimale belasting van interesten op deposito·s in landen zonder bronbelasting.
Fiscale positie SPF

 • De SPF is niet onderworpen aan Nederlands Antilliaanse winstbelasting.
 • Uitkeringen door de SPF aan derden zijn op de Nederlandse Antillen vrijgesteld van schenkingsrechten.
 • Inbreng in de SPF is op de Nederlandse Antillen eveneens vrijgesteld van schenkingsrecht. Als de persoon die inbrengt ingezetene is van de Nederlandse Antillen dan geldt dit laatste niet.
Voor wat betreft de situatie op de Nederlandse Antillen is de SPF volledig vrijgesteld van Nederlands-Antilliaanse belastingen.

2) Pensionado-regeling

Een belangrijke reden om zich op Curaçao te vestigen is de gunstige pensionado-regeling. Deze regeling bestaat al sinds 1989, maar is mede onder druk van Nederland in de afgelopen jaren aangepast ten einde misbruik te voorkomen. De pensionado regeling blijft echter zeer voordelig voor Nederlandse gepensioneerden die zich op Curaçao willen vestigen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de pensionado regeling

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor het speciale pensionado-tarief (belastingtarief van 10% over de zuivere opbrengst van uw buitenlandse bronnen, waaronder ook particuliere pensioenen en AOW-uitkering) dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • U moet beschikken over een geldige verblijfsvergunning.(van Rechtswege Verklaring).
 • Binnen twee maanden na inschrijving in het bevolkingsregister moet men zich melden bij de Inspectie der Belastingen, waarbij u aangeeft in aanmerking te willen komen voor de pensionado-regeling.
 • Binnen 18 maanden na registratie op de Antillen moet u een eigen huis hebben gekocht met een minimale waarde van NAG 450.000 op het moment van aankoop. Het huis moet in eigendom worden verkregen en onverhuurd tot uw beschikking staan.
 • Op het moment van inschrijving in het bevolkingsregister moet u minimaal 50 jaar oud zijn.
 • Men mag 5 jaar, voorafgaand aan de aanvraag, niet op Curaçao hebben gewoond. Met andere woorden u moet direct voorafgaande aan het jaar dat u zich op Curaçao vestigt minimaal 5 aaneengesloten jaren buiten de Antillen woonachtig zijn geweest.
De vestigingseis houdt niet in dat u zich gedurende een minimale tijd van 3 of 6 maanden op één van de eilanden verblijft. Het is de pensionado toegestaan om ook een aantal maanden per jaar in Nederland te verblijven en een aantal maanden te reizen. U moet echter aan de Nederlandse fiscus kunnen aantonen dat het middelpunt van uw leven zich op de Antillen bevindt.

Naast bovengenoemd voordeel bespaart u op:

 • Successie- en schenkingsrecht
 • Besparing op vermogensrendementsheffing
 • Besparing op schenkings- en successierechten.
 • Besparing op vennootschapsbelasting (wanneer de gepensioneerde tegelijk met zijn emigratie de feitelijke leiding van zijn (Beleggings-) BV naar Curaçao verplaatst.
 


Boten op het strand, Curaçao
Villas en apartementen te koop op de Nederlandse Antillen. Van particuliere verkopers en via makelaars. Huizen te koop in resorts op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten.  

Links