Financiering van een woning in Costa Rica via een hypotheek

Daniela Quiros / Jos Deuling,  zondag 1 december 2013

part of tree 
leave 

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks van 8 artikelen over het kopen van een woning in Costa Rica. De andere artikelen in de reeks behandelen de volgende onderwerpen :


Als je als buitenlander een huis koopt in Costa Rica wordt je vriendelijk ontvangen. Als je echter een hypotheek aanvraagt dan is de situatie anders. De meeste banken in Costa Rica geven alleen een hypotheek aan ingezetenen. Nog niet zo lang geleden, tijdens de de huizenmarkt boom in de jaren 2006- 2009, konden buitenlanders wel gemakkelijk een hypotheek krijgen. Maar op dit moment zijn er maar weinig banken die dit doen en ze halen je daarbij door een bureaucratisch molen. Zowel ingezeten als niet-ingezeten lopen tegen meer problemen en eisen aan als mensen die een hypotheek aanvragen in de VS, Canada en de meeste Europese landen. Dit ondanks het feit dat de financiële sector in Costa Rica minder hard getroffen is door de wereldwijde economische crisis als de hierboven genoemde landen. Veel staatsbanken en particuliere banken bieden gunstige hypotheekvoorwaarden aan. Toch is het aantal aanvragers laag. Dit komt omdat de banken hoge eisen stellen aan de kredietwaardigheid van de aanvragers en de banke ook een aanbetaling verwacht van tussen de 15-20%. In de meeste gevallen nemen buitenlanders daarom een hypotheek in het land van herkomst of ze kiezen een woning waarbij de verkoper de financiering mogelijk maakt. Voor deze laatste constructie, waarbij de koper een hypotheek neemt bij de verkoper, gelden een aantal wettelijke regels die zowel de koper als de verkoper in bescherming nemen.

Als je de mogelijkheden van een Costacaanse hypotheek bekijkt dan zie je dat buitenlanders aan verschillende eisen moeten voldoen. Als eerste moet je ingezetene zijn. Voor de meeste Europeanen en inwoners van de VS en Canada is het niet zo moeilijk om ingezetene te worden.

De banken sector in Costa Rica biedt veel verschillende opties aan voor een hypotheek. Nieuwkomers in het land hebben de hulp van een makelaar nodig om niet te verzuipen in de details. De makelaar kan je helpen met het vergelijken van alle opties en hij kan je ook wijzen op de gevaren die op de loer liggen.

Hypotheekbemiddelaars in Costa Rica

Hypotheekbemiddelaars in Costa Rica? Vergeet het maar, die zijn er niet. Lokale banken betalen geen commissie, dus zijn er geen bemiddelaars. Er zijn een aantal particuliere bedrijven die begeleiding en hulp bieden, maar zij hanteren een vast tarief dat niet gerelateerd is aan de hypotheekvoorwaarden.

Jouw Credit Score in Costa Rica

In veel gevallen wordt een goede credit score, in het bijzonder van Amerikaanse en Canadese credit score systemen, geaccepteerd door banken in Costa Rica. Buitenlanders uit landen zonder formele credit score systemen hebben meer moeite om in Costa Rica een hypotheek te krijgen. Nederlanders kunnen evt. een uittreksel van hun registratie aanvragen bij het BKR en hier een beëdigde vertaling van laten maken.

Hypotheek aflossen

De meeste banken in Costa Rica zorgen ervoor dat het maandelijks termijnbedrag voor de aflossing van de hypotheek niet hoger is dan 30% van je netto inkomen.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een hypotheek (Hipoteca)

Alhoewel de meeste banken in Costa Rica Engels sprekend personeel in dienst heeft, zijn alle documenten nodig voor de hypotheekaanvraag n het Spaans. De SUGEF, de Costaricaanse toezichthouder, heeft de banken voorgeschreven naar de volgende documenten te vragen:

 • Een door de klant ondertekend aanvraagformulier
 • Sofi-nummer (seguro social).
 • Een afschrift van de gas- en lichtrekening of een aanslag van de onroerend goed belasting met het adres van de aanvrager in Costa Rica of in zijn land van herkomst.
 • Een kopie van de Cedula (Costaricaanse identiteitskaart in), rijbewijs of paspoort
 • Bewijs van inkomen:

  a) Als de aanvrager in dienst is bij een firma in Costa Rica dan moet hij een brief kunnen overleggen waarin de firma verklaart hoe lang de aanvrager in dienst is, welke functie hij heeft en zijn bruto- en netto salaris. De aanvrager moet tevens een bewijs overleggen dat hij verzekerd is bij de CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social ).

  b) Als de aanvrager eigen baas is dan moet hij een door een accountant geautoriseerde inkomensverklaring overleggen met een beschrijving van zijn werkzaamheden, zijn positie, en zijn bruto- en netto inkomen van het afgelopen fiscale jaar. Hij moet tevens de rekeningafschriften, ontvangstbewijzen en alle andere zaken overleggen als bewijs van zijn inkomen.

  c) Als de aanvrager zijn inkomen in het buitenland geniet dan moet hij ook een accountantsverklaring inleveren met een beschrijving van werkzaamheden, positie, bruto- en netto inkomen van het afgelopen fiscale jaar. En natuurlijk weer de rekeningafschriften en de ontvangstbewijzen die zijn opgegeven inkomen kunnen bevestigen. Voor inwoners van de VS tevens het formulier van de belastingdienst en de W2 formulieren van de afgelopen 3 jaar. Als de accountantsverklaring in het buitenland is opgesteld dan moet deze verklaring door het cosulaat van Costa Rica in het desbetreffende land notarieel bekrachtigd worden.

 • Bankafschriften van pensioen uitkeringen, investeringen, spaartegoeden en het rekening courant van de afgelopen 6 maanden.
 • Een Credit Card overzicht van de afgelopen 3 maanden.
 • Opstal-, inboedel- en levensverzekering
 • Bewijs van de activa van de aanvrager zoals certificaten en eigendomsbewijzen
 • Van het onroerend goed zelf een fiscale certificering en een betalingsbewijs van de onroerend goed belasting.
 • Een kopie van het koopcontract
 • Twee door het Nationale Register gecertificeerde kopieën met de opmeting van het onroerend goed.
Opmerking: aangezien de eisen per bank verschillen is het handig om vooraf bij de bank na te vragen welke eisen zij stellen aan een hypotheekaanvraag.

Op dit moment zijn er verscheidene overheids- en particuliere banken actief die aan buitenlanders een hypotheek verstrekken. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de hypotheek die zij aanbieden. Je moet er wel rekening mee houden dat iedere aanvraag wordt beoordeeld naar inkomen, krediet historie en het onroerend goed waarvoor de hypotheek wordt aangevraagd.

en bieden momenteel hypotheken aan aan buitenlanders die geen ingezetenen zijn. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij een goede credit rate heeft en hij moet een inkomensverklaring overleggen. Scotiabank neemt aanvragen in behandeling van Amerikanen, Canadezen en van mensen afkomstig uit de UK. Banco de Costa Rica biedt zowel aan ingezetenen als buitenlanders een hypotheek aan in dollars of in Costaricaanse colones. Alleen ingezetenen komen in aanmerking voor de Residenten Hypotheek waarbij je een inkomensverklaring moet kunnen overleggen en een bewijs dat je in Costa Rica woont. De bank biedt leningen aan die lopen van $1000 tot $700.000 voor een periode van 25 jaar. De bank rekent een commissie van 2%. Niet-ingezetenen kunnen bij deze bank een lening aanvragen vanaf een minimum bedrag van $50.000 met een commissie van 3% en een looptijd van maximaal 20 jaar.

, een particuliere bank in Costa Rica,biedt hypotheken aan in dollars en colones met een looptijd van 15-30 jaar. De maximum hypotheek die zij aanbieden is 70% van de koopprijs en zij brengen 1% commissie in rekening. Er gelden speciale eisen voor buitenlanders en ingezetenen die hun inkomen in het buitenland verdienen. Je moet dan bewijzen kunnen overleggen van het inkomen.

Financiering door de verkoper

De huidige marktsituatie vraagt dat de verkoper de koper tegemoet komt in de financiering, in het bijzonder in die gevallen waar het voor buitenlanders moeilijk is om een hypotheek te krijgen. Verkopers bieden dan ook kortlopende hypotheken aan met rentepercentages die conform de percentages van de banken zijn. Een koper doet in deze constructie een aanbetaling van 50-70% en krijgt 2-3 jaar de tijd om het resterende bedrag af te lossen. Het komt vaak voor dat een koper onder deze voorwaarden het huis koopt, een verblijfsvergunning aanvraagt en vervolgens als ingezetene alsnog een hypotheek aanvraagt voor het resterende bedrag.

Amerikaanse burgers gebruiken vaak hun pensioen om onroerend goed te kopen in Costa Rica. Anderen nemen vaak een overbruggingshypotheek op hun woning in het land van herkomst .

Woning Taxaties

Elke bank heeft eigen onroerend goed taxateurs. Sommige banken sturen een taxateur als de aanvrager de eerste fase van de aanvraagprocedure doorlopen heeft. Andere banken doen dat al voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Verrassend genoeg kan de taxatiewaarde dan lager uitkomen dan de marktwaarde. Taxateurs nemen zaken als een panoramisch uitzicht of een gloednieuwe keuken niet mee in hun taxatie. Het resultaat kan dan zijn dat je een lening krijgt van 70% die slecht 55-60% van de marktwaarde dekt.

Voordat je een hypotheek aanvraagt

Een ander punt waar je rekening mee moet houden is dat de bank maar tot een bepaald bedrag wil financieren. Dit bedrag verandert voortdurend. Voordat de makelaar je meeneemt om huizen te bekijken is het handig als je eerst nagaat of je wel een hypotheek kunt krijgen. Dit komt met name door de grote onderlinge verschillen tussen banken. De ene bank stelt andere en hardere eisen dan de andere bank. Als je de hypotheekaanvraag eerst regelt dan kan dat op de lange termijn enorm veel tijd schelen.


Kikker in een bananenboom
Huizen te koop in Costa Rica van particulieren en makelaars. Zoek naar villa’s en condo’s in Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas en San José 

x Costa Rica besteedt veel aandacht aan het beschermen van zijn natuur en openbare ruimtes. Er zijn regels en voorschriften voor het kopen van onroerend goed aan de kust. De documenten die je nodig hebt bij de koop kunnen verschilen afhankelijk van het type onroerend goed, het eigendomsrecht en de details van het koopcontract. 
More articles