Gegevens opzoeken in het Hongaarse kadaster

Robert Kemkers,  zondag 7 september 2014

”hongaars 

Door: Robert Kemkers,

De eigendomsregistratie van onroerend goed wordt in Hongarije bijgehouden door het kadaster (földhivatal). De meeste districten hebben een eigen kadaster, maar kleinere districten (zoals bijvoorbeeld Sellye, Pécsvárad, Sásd enz.) vallen onder een naburig groter district.

Registratie

Vroeger kon men alleen in het kadaster dat competent is voor de gemeente waar het onroerend goed is gelegen iets opzoeken, later als men het kadastrale nummer wist ( helyrajzi szám ; afk.:hrsz.) in elk kadaster. Tegenwoordig kan men ook op adres bij andere kadasters gegevens opvragen, en ook kan het tegen betaling op internet, als men daarvoor zich geregistreerd heeft en een toegangscode heeft. De meeste advocaten en notarissen hebben dit (waaronder ook ons kantoor, de GeGe Groep). Daarnaast kan elke inwoner van Hongarije zich laten registreren, maar dat vergt diverse handelingen en een bezoek aan en registratie bij het districtskantoor.

Gewaarborgd of niet

Het bij het bevoegde kadaster inzien van gegevens is in principe gratis, het vragen van een gewaarmerkt origineel uittreksel (hiteles tulajdonlap) kost 6600 forint per kadastraal nummer. Een plattegrond met de grenzen van het perceel kan men ook kopen. Daarnaast kan men dezelfde gegevens ook via internet opvragen. Dat is goedkoper, bespaart een reis naar het kadaster en wachten in de rij, maar je hebt dan geen gewaarmerkt uitt reksel. Je kunt ook bij advocaten, notarissen en soms ook architecten en sommige makelaars terecht voor zo’n kopie; zo kan men van alles te weten komen over het soort onroerend goed, de oppervlakte, eigendomssituatie, eventuele schulden of beslagen enzovoort. Voor veel gevallen zal dit voldoende zijn en is een gewaarmerkt exemplaar niet nodig. Steeds meer overheidsinstanties accepteren een dergelijk blad ook, maar voor officiële aanvragen en vergunningen is een gewaarmerkt eigendomsblad en plattegrond vereist.

Gegevens op deTulajdonlap

In principe kan men op de tulajdonlap de volgende gegevens vinden. Bovenaan staat het kadastrale nummer en als het onroerend goed een adres heeft, vaak ook de straatnaam en het huisnummer. Niet zelden is dit niet correct, omdat zeker in het verleden gemeenten vergaten een straatnaamwijziging of aanpassing in de huisnummering door te geven. Vandaar dat altijd het kadastrale nummer leidend is! Vervolgens is er onder het deel met Romeinse I de kadastrale omschrijving van het perceel (bijv. woonhuis en erf, bijgebouw, onbebouwd bouwperceel, akker, weiland; of een combinatie). Daarachter staat de oppervlakte en in geval van agrarische objecten de ‘agrarische waarde’ (uitgedrukt in AK; zogenoemde ‘Gouden Kronen’). Met name bij agrarische objecten is er ook vaak nog een onderverdeling van de grond, dit is dan met een kleine letter aangegeven. Eventuele registraties als monument of andere bijzondere bepalingen, zoals een recht van overpad of andere erfdienstbaarheden, kan men direct hieronder vinden.

De afgelopen twee decennia zijn vrijwel alle percelen in Hongarije opnieuw, exacter digitaal opgemeten; er kan daarom nog wel eens een afwijking zijn in de oppervlakte in vergelijking met oudere koopakten en uittreksels. Het meest recente is altijd leidend, daarom is dit voor officiële doeleinden doorgaans hoogstens 30 dagengeldig.

Vervolgens vindt men onder II de eigenaren: naam, moedersnaam, geboortejaar en adres staan als het goed is vermeld, samen met het deel van het eigendom. Indien men het volledige uittreksel opvraagt kan men ook de vorige eigenaren zien en de datum en titel van de eigendomswisseling. De eigenaren staan vermeld in chronologische volgorde. Indien iemand geschrapt is als eigenaar of een andere aantekening niet meer geldig is, dan staat er een zwart streepje door het volgnummer.

Onder deel III staan bijzonderheden vermeld, waaronder (hypothecaire) lasten, vruchtgebruik, eventueel een datum voor een publieke verkoop in geval van beslaglegging, enz. Dit is een heel belangrijk deel, het kan informatie bevatten die van belang is bij verkoop, minstens zo belangrijk als de eigendomsvraag.

Geen waardebepaling

Het kadasterblad biedt geen enkele informatie over waarde of verkoopprijs van het onroerend goed. Dit wordt door het kadaster ook niet geregistreerd. In bijzondere gevallen kan men een koopakte uit het archief opvragen, maar de daarin vermelde koopsom biedt geen enkele houvast: niet zelden (waarschijnlijk vaker niet dan wel) staat er een lagere koopsom vermeld dan het feitelijk betaalde bedrag, om zo minder winst- en overdrachtsbelasting te betalen, of juist een hogere om meer geld bij een hypotheekaanvraag te kunnen krijgen. Aangezien men in Hongarije geen vermogensbelasting kent en ook voor andere doeleinden geen ‘woz-waarde’ hanteert, wordt dit dus ook niet geregistreerd en zijn er op dit punt ook eigenlijk geen betrouwbare schattingen te maken.

Robert Kemkers
Robert Kemkers - GeGe Makelaardij & Taxaties KFT.

 


Huisje aan de rand van een Hongaars dorp
Tweede woningen, opknappers en vakantiehuizen te koop in Hongarije. Particuliere verkoop en huisaanbod van makelaars aan het Balatonmeer, in Pecs en en overige Hongaarse regio's. 

Het Hongaarse dorpje Tihany aan de noordkust van het Balaton meer Als je van plan bent om een vakantiehuis of tweede woning te kopen in Hongarije, zul je vroeg of laat te maken krijgen met het Hongaarse koopproces. Uit welke stappen bestaat het kopen van een huis in Hongarije ? Waar moet je allemaal op letten ? Wat zijn de juridische aspecten, hoe moet je de woning registreren, hoe hoog is de overdrachtsbelasting en welke vermogenswinstbelasting moet je betalen bij de verkoop van een woning ? 
More articles