Hoe koop je een huis in Griekenland ? Wat zijn de bijkomende kosten ?

Jos Deuling,  woensdag 26 oktober 2011

Grieks klassiek theater 

Welke stappen moet je doorlopen als je besloten hebt om een huis in te kopen ?

1. Een goede advocaat.

Je kunt het beste een goede advocaat inhuren die jou begeleidt tijdens het koopproces. Een advocaat is eigenlijk onmisbaar. Hij voert allerlei controles uit zodat je niet voor verrassingen komt te staan. In Nederland worden deze controles uitgevoerd door de notaris.

2. De notaris.

De aankoop van een woning in Griekenland verloopt net als in Nederland via een notaris. De notaris is onafhankelijk. Hij zorgt ervoor dat het koopcontract wordt voorgelezen aan koper en verkoper en ziet erop toe dat beiden begrijpen wat er in het koopcontract is opgenomen en welke afspraken er zijn gemaakt. Het koopcontract wordt ondertekend in aanwezigheid van de notaris. De notaris is vervolgens verantwoordelijk voor de officiële registratie van het koopcontract in het Hypotheekregister, het . Via deze registratie gaat het officiële eigendomsrecht over op de koper.

De notaris bepaalt ook welke belastingen er betaald moeten worden. De rol van de notaris is hiermee uitgespeeld. De notaris voert geen controles uit zoals in Nederland en hij speelt ook geen rol bij de overdracht van de koopsom van koper naar verkoper. De Griekse notaris kun je zien als een vertegenwoordiger van de Griekse overheid : hij controleert of de verkoop wettelijk correct verloopt, zorgt voor registratie van het verkoopcontract en zorgt ervoor dat de belastingen geind worden.

3. Kopie koopcontract en controle Hypotheekregister.

De verkoper moet een kopie van het verkoopcontract overhandigen. Dit kan de advocaat voor je regelen. De advocaat kan met dit koopcontract een controle doen bij het Hypotheekregister.

De advocaat controleert het volgende :

 • de verkoper is eigenaar van de woning
 • alle belastingen zijn betaald
 • alle bouwvergunningen zijn akkoord
 • er rusten geen verplichtingen (hypotheek, claims of schulden) op de woning
Als de controle akkoord is kun je verder in het koopproces.

4. Grieks belastingnummer.

Je kunt in Griekenland alleen een huis kopen als je een belastingnummer hebt. Het Griekse belastingnummer kun je vergelijken met ons sofinummer. Het Griekse belastingnummer heb je bijvoorbeeld ook nodig om een bankrekening te openen in Griekenland. Voor de aanvraag heb je een copie van je paspoort nodig. Je kunt het nummer aanvragen bij het dichtsbijzijnde belastingkantoor. Je kunt de aanvraag ook laten afhandelen door jouw advocaat.

5. Overdrachtsbelasting.

Voorafgaand aan de koop moet je de overdrachtsbelasting betalen. Dit kan de advocaat voor je regelen. Hieronder staat hoeveel je moet betalen (onder het kopje ‘Bijkomende kosten’).

6. Ondertekening koopcontract.

Het koopcontract moet ondertekend worden in het bijzijn van een notaris. Hij moet ervoor zorgen dat alles volgens de wettelijke regels verloopt. De notaris zorgt ook voor registratie van het koopcontract in het Hypotheekregister.

7. Eigendomsbewijs.

Nadat het koopcontract is ingeschreven in het Hypotheekregister kan jouw advocaat een eigendomsbewijs aanvragen bij het Hypotheekregister.

8. Het Kadaster.

Het eigendomsbewijs is nodig als je de woning onder jouw naam wil laten inschrijven bij het kadaster. Nog niet alle regio’s in Griekenland hebben een kadaster. Men is druk bezig om dit in heel Griekenland in te voeren. Is er in jouw regio nog geen kadaster dan geldt de inschrijving bij het Hypotheekregister als het officiële eigendomsbewijs. Inschrijving in het kadaster wordt ook geregeld door jouw advocaat. Omdat het belangrijk is dat dit soort zaken nauwkeurig en correct worden uitgevoerd is het van groot belang dat je een goede en betrouwbare advocaat inhuurt. In Nederland loopt dit allemaal via de notaris en ga je er eigenlijk automatisch vanuit dat het wel goed komt. In Griekenland moet je echter goede vinger aan de pols houden. Als je verder geen kopzorgen wil hebben kun je overwegen een woning te kopen via een Nederlandse makelaar die gespecialiseerd is in Griekenland.


Bijkomende kosten.

Voor de bepaling van de bijkomende kosten wordt gebruik gemaakt van een soortement WOZ waarde van de woning. Dit is een ‘objectieve’ waardebepaling van de woning door notaris en belastingkantoor. Zij stellen de waarde van de woning vast op basis van algemene prijzen per vierkante meter, lokale gegevens en op basis van specifieke gegevens van de woning. Volgens mij is deze waardebepaling goed te vergelijken met de Nederlandse WOZ waarde. Zeker als je bedenkt dat deze ‘objectieve’ waardebepaling ook gebruikt voor de bepaling van de jaarlijkse onroerend goed belasting.

De koper moet de volgende bijkomende kosten betalen :

 • Advocaatkosten : 1-2% van de verkoopprijs (percentage in overleg met de advocaat vast te stellen) plus de kosten van onderzoek en juridisch advies.
 • Notariskosten : 1.3 % van de WOZ waarde van de woning
 • Overdrachtsbelasting : voor huizen met een WOZ waarde tot 15.000 euro is de overdrachtsbelasting 9%, voor huizen boven de 15.000 is het 11%. Als je een huis koopt in een gebied zonder brandweer dan betaal je respectievelijk 7% en 9%.
 • Gemeentelijke belasting : 3% van de overdrachtsbelasting
 • Registratiekosten Hypotheekregister : 0.45 % van de WOZ waarde van de woning.
 • Makelaarskosten : deze bedragen tussen de 2-5% van de verkoopprijs. De hoogte van het percentage hang af van het makelaarskantoor en van de locatie van de woning.

Jaarlijks terugkerende kosten

De jaarlijkse kosten zijn :

 • Een lokale gemeentelijk belasting van tussen de 0.025 % - 0.035 % van de WOZ waarde. Te betalen via je electriciteitsrekening.
 • Jaarlijkse onroerend goed belasting. Alleen te betalen als de WOZ waarde van de woning hoger is dan 243.000 euro. De belasting is tussen de 0.3 en 0.8% van de WOZ waarde. Nb. De Griekse overheid heeft onlangs de onroerend goed belasting verhoogd waardoor je nu tweemaal zoveel belasting moet betalen voor je eigen huis. Meer informatie hierover vind je in dit artikel

Juridisch eigenaarschap van de woning.

Het juridisch eigenaarschap van de woning is vastgelegd in het Hypotheekregister. Het Hypotheekregister is een overheidsinstelling. Advocaten hebben het recht om het Hypotheekregister te raadplegen om vast te stellen wie de eigenaar is van een woning en of er nog verplichtingen (hypotheek, claims of schulden) rusten op de woning.


Huis in Rethymnon op Kreta
Tweede woningen, opknappers en vakantiehuizen te koop in Griekenland. Particuliere verkoop en huisaanbod van makelaars. Koop je eigen vakantie appartement op één van de Griekse eilanden. 

Huis op Grieks eiland Tilos Toen ik in augustus 2017 terugkeerde naar Tilos, nadat mijn korte reis naar Olympos in het noorden van Karpathos uiteindelijk anderhalf jaar had geduurd, huurde ik een studio vlak bij de zee waar ik naar de golven kon luisteren. De ervaring en inspiratie van mijn tijd in Karpathos was van onschatbare waarde geweest, maar ik had een basis nodig. En hoe erg ik ook van Karpathos hield, Tilos voelde als mijn echte thuis. 
More articles