Linkpagina Franse belastingen

Jos Deuling,  zaterdag 11 augustus 2018

 

Laatst bijgewerkt op 11 augustus 2018

Overzicht van de Franse belastingen Goed leesbare pdf van de ABN AMRO voor inwoners van Nederland met een tweede woning in Frankrijk: .

Handige woordenlijst Frans-Nederlands met Franse belasting termen: .

Verhuizen naar Frankrijk De Nederlandse belastingdienst kan belasting heffen als u, ondanks dat u in Frankrijk woont en leeft, inkomsten uit Nederland geniet:

Fiscaal ingezetene Hoeveel belasting je precies moet betalen en in welk land, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Op Belastingdienst.nl lees je alles over de regels die er gelden en de belastingverdragen die er zijn tussen verschillende landen:

Franse inkomstenbelasting Aangifte inkomstenbelasting Ik ben geen nederlandse websites tegengekomen met een overzicht van de formulieren die je voor de Franse inkomstenbelasting moet invullen. Wel twee engelstalige websites.

Korte beschrijving:

Gedetailleerde beschrijving:

Berekenen van de Inkomstenbelasting - impot sur le revenu Soorten belastbaar inkomen

1. Inkomsten uit werk, gratificaties, pensioen, annuïteiten - Impot sur les traitements, salaires, pensions et rentes viageres -

2. Belasting op winst verkoop tweede woning - Plus Value

Korte en duidelijke uitleg van het begrip Plus Value:

Aardig artikel met een beschrijving van het Plus Value probleem:

3. Winst uit ondernemingen - Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)

Interessant pagina over micro BIC en het verschil tussen BIC en BNC (Bénéfices non Commerciaux) :

4. Niet-commerciële winst - Bénéfices non Commerciaux (BNC)

Interessante pagina over het verschil tussen BNC en BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) :

5. Ongemeubileerd verhuren - Revenus Fonciers

Een aardig Engelstalig artikel dat ingaat op de verschillen tussen het verhuren als ingezete en als niet-ingezetene
: There are two types of letting income: revenus fonciers for unfurnished lettings and bénéfices industriels et commerciaux(BIC) for furnished lettings:

6. Inkomsten uit investeringen - Impot sur les revenus des valeurs et capitaux mobiliers

Deze belasting is ook bekend onder de naam "revenus mobiliers".

Ik kwam de volgende opmerking tegen op een internet forum:
‘Revenue de capitaux mobiliers" is nothing to do with property (that is immobilier ie fixed assets) - it is to do with investment income and annuities.’

7. Landbouwwinst - Bénéfices Acricole (BA)

Inkomstenbelasting voor personen die werkzaam zijn in de landbouw.

Toeslagen en aftrekposten

Toeslagen vormen een aanvulling op uw inkomen. Bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Ik heb geen nederlandstalige artikelen over dit onderwerp kunnen vinden. Hier een aantal engelstalige artikelen:

Pensioenen Een artikel op Nederlandwereldwijd.nl :

Op welke wijze wordt de Franse inkomstenbelasting berekend? Het quotient familial:
De inkomstenbelasting wordt berekend volgens een in schijven onderverdeelde schaal naar de hoogte van het jaarinkomen en naargelang de gezinsgrootte, het zogenaamde quotient familial dat wordt weergegeven in delen (parts). Een gezin met twee kinderen telt bijvoorbeeld voor 3 delen « 3 parts » : 1 + 1 + 0,5 + 0,5. Het derde kind en alle andere kinderen die daarop volgen, tellen voor één deel (1 part).

Sociale verzekeringen Aardige .pdf van de Europese commissie met een overzicht van het sociale verzekeringen stelsel in Frankrijk en de financiering van dit stelsel:

Gedetailleerde beschrijving in het Engels:


Lokale belastingen Er zijn niet altijd Nederlandstalige websites te vinden met informatie over bepaalde specifieke lokale belastingen. Ik heb in die gevallen gekozen voor een Engelstalig alternatief mede omdat mijn kennis van het Frans nog een beetje te kort schiet voor dit soort specialistische onderwerpen.

Korte beschrijving:

Belasting op een bedrijf - Contribution Economique Territoriale (CET).

Ondernemingen in Frankrijk hebben naast de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting en de btw ook te maken met een lokale heffing, de contribution économique territoriale (CET). Deze lokale bedrijvenbelasting vervangt sinds 1 januari 2010 de taxe professionelle (TP). De CET bestaat uit twee onderdelen: de cotisation locale d’activité (CLA) en de cotisation complémentaire (CC). De CLA wordt geheven over het onroerend goed van een bedrijf, de CC is een progressieve belasting over de toegevoegde waarde. Het belastingtarief van de CC loopt van een heffing op de toegevoegde waarde van 0 procent voor bedrijven met een omzet van maximaal 50.000 euro tot een heffing van 1,5 procent op de toegevoegde waarde van bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro. Het totale bedrag dat een bedrijf aan CET afdraagt mag niet meer bedragen dan 3 procent van de toegevoegde waarde, die de onderneming heeft gecreëerd. Bron: Bedrijfinfrankrijk.com.

Taxe locale d’equipement
Onder L'équipement wordt alles verstaan wat te maken heeft met de infrastructuur (wegen, riolering, watervoorziening etc.). Het is een lokale belasting die geheven wordt bij de nieuwbouw, renovatie of uitbouw van een woning.

Een gedetailleerde beschrijving van deze infrastructuur belasting vind je hier:

Riool- en afvalstoffenheffing - Taxe d’enlevement des ordures menageres

Een aardig artikel uit 2012 op Franceproconsult.com: Niet-ingezetene en lokale belastingen Niet-ingezeten met een tweede woning in Frankrijk worden aangeslagen voor de taxe d’habitation en taxe foncière.

Vermogenswinstbelasting - Plus Value De Plus Value is hieboven ook al ter sprake gekomen bij de inkomstenbelasting. Het is een beladen onderwerp zodat ik het hier ook nog een keer als aparte paragraaf heb opgenomen.

Korte en duidelijke uitleg van het begrip Plus Value: Aardig artikel met een beschrijving van het Plus Value probleem: Vermogensbelasting - Impôt de solidarité sur la fortune Korte uitleg van de Franse vermogensbelasting in de ABN AMRO brochure (.pdf formaat):

Adviseurs Het Franse belastingstelsel is complex. Bij mijn onderzoek naar informatie over dit onderwerp ben ik vaak het advies tegengekomen om een deskundige in de arm te nemen. Ik heb hieronder een lijst opgenomen met Nederlandstalige adviseurs.


Dorpje op het Franse platteland
Op zoek naar een vakantiehuis in Frankrijk ? Advertenties van particulieren en makelaars door heel Frankrijk. Fermettes en Gites in Bourgondië, Aquitanië, Auvergne en Basse-Normandie. 

huisfrankrijk_facebook_twitter_google_plus Zie je door de bomen het bos niet meer? Op de speciale HuisFrankijk pagina op Facebook en Twitter vind je een wekelijkse selectie van de mooiste koopwoningen in Frankrijk. Daarnaast ook aandacht voor de sociale geschiedenis van Frankrijk en trailers van de laatste Franse films. 
More articles