Linkpagina Italiaanse belastingen

Jos Deuling,  vrijdag 10 januari 2020

calculator 

Laatst bijgewerkt op 10 januari 2020.


Algemene informatie van de Rijksoverheid als je verhuist naar het buitenland. Belastingen, zorgverzekering en pensioen, uitkering etcetera: .

Informatiepagina van de belastingdienst. Vertrekt u uit Nederland? Of komt u in Nederland wonen? Dan heeft dat gevolgen voor uw inkomstenbelasting en toeslagen. U moet ook een aantal wijzigingen doorgeven. Hier leest u er meer over: .

Een aardige en vlot geschreven pagina over wonen en werken in Italie: .


Een aardige brochure van de ABN-AMRO over belastingen op een tweede woning in Italie (in .pdf formaat). De brochure is specifiek bedoeld voor inwoners van Nederland met een tweede woning in Italië. Ingeval van permanent verblijf in Italië (emigratie) kunnen andere regels gelden! Zie .

Een woning kopen

De aankoopbelasting bestaat uit drie verschillende belastingen, registratie belasting (imposta di registro), kadastrale belasting (imposta catastale) en hypotheekbelasting (imposta ipotecaria) die aan de hand van de gegevens van de koopakte (rogito) worden berekend.

Een woning bezitten

De afkorting IMU staat voor imposta municipale en vervangt de IRPEF-belasting en de ICI-belasting die tot en met 2011 werden geheven. IRPEF betrof de imposta sul reddito delle persone fisiche ofwel de belasting over de inkomsten van natuurlijke personen, althans voor zover het inkomsten uit onroerend goed betrof. ICI betrof de imposta comunale sugli immobili: de gemeentelijke onroerendezaakbelasting: .

Een woning verkopen

Zie de paragraaf vermogenswinstbelasting in: .

Erfbelasting

Twee interessante artikelen over de Italiaanse erfbelasting:

In Italië hoeven uw erfgenamen bijvoorbeeld meestal geen erfbelasting te betalen als u een tweede woning in Italië nalaat. Maar in sommige situaties wel:

Waar moet rekening mee worden gehouden en welke zaken moeten dan door de erfgenamen worden geregeld? .
3 gedetailleerde artikelen van PwC (PricewaterhouseCoopers) over de inkomstenbelasting en andere individu gerelateerde belasingen in Italie (NB. Het duurt erg lang voordat de webpagina's geladen zijn. Maar de links werken wel !!) :Het fiscaal nummer, de codice fiscale, is een soort van burgerservicenummer waarmee je jezelf bij overheidsinstellingen kunt identificeren: .

Aardig stukje over de Italiaanse code fiscale: In Italië vragen ze om de haverklap naar je ‘codice fiscale’, je fiscale nummer. Je hebt het nog net niet nodig wanneer je brood koopt, maar het scheelt weinig: .

Inkomstenbelasting voor personen

In het Italiaans de Imposta sul reddito delle persone fisiche of IRE.

Ik heb geen goede nederlandstalige pagina kunnen vinden over de inkomstenbelasting. Wel een duidelijke Engelstalige pagina. Understand general taxation on income, how it's calculated, when to pay tax, what exemptions there are and more in: .

Hier nog een aardige grafiek met de ontwikkeling van de tarieven van de inkomstenbelasting tussen 1995 en heden: .

Vennootschapsbelasting

Een uitstekende Engelstalige beschrijving vind je hier (NB. Het duurt lang voordat de webpagina geladen is. Maar de link doet het wel !!) : .

BTW

In het Italiaans: Imposte sul valore aggiunto of IVA. Ik heb geen goede Nederlandstalige pagina’s kunnen vinden over de Italiaanse BTW. Wel een Engelstalige pagina : .

Bijdragen Sociale Verzekeringen

Ik heb geen goede Nederlandstalige informatie kunnen vinden. Wel 2 Engelstalige pagina’s.

Korte beschrijving: .

Gedetailleerde beschrijving: .


Onderstaande kosten zijn geen belastingen. Ik heb ze voor de volledigheid even opgenomen.

Afvalstoffenheffing en kosten watervoorziening

Ik kwam in een Engelstalig forum een aardige discussie tegen: .

Over de kosten van water in Italie is geen Nederlandstalige informatie te vinden. Wel een interessant Engelstalig artikel uit 2012: .

Op de website van Numbeo vind je een indicatie van de maandelijkse kosten van Gas, water en licht: .

Voor tweede woningen zijn de kosten van water hoger en mensen met een eigen bron hoeven deze belasting niet te betalen.

Kijk- en luistergeld in Italie

Iedereen met een huis in Italië is verplicht om kijk- en luistergeld te betalen: .
Oude antieke deuren
Boerderijen, stadswoningen en appartementen te koop in Italië. Aangeboden door particulieren en makelaars. In de regio’s Toscane, Marche, Apulië, Liguria, Umbrië en Lombardije 

calculator Codice Fiscale betekent letterlijk Fiscaal Nummer. Codice Fiscale is te vergelijken met het Burgerservicenummer. Wanneer heb je een Codice Fiscale eigenlijk nodig en hoe vraag je het aan? 
More articles