Linkpagina Spaanse belastingen

Jos Deuling,  zaterdag 11 augustus 2018

the Spanish 
Costas 

Op Internet is veel informatie te vinden over belastingen in Spanje. Zoveel informatie dat je al gauw de draad kunt kwijtraken. Ik heb daarom een aantal informatieve websites bij elkaar gezocht en heb de informatie per onderwerp gegroepeerd. De links naar de websites zijn voor het laatst gecontroleerd op 11 augustus 2018.

Ik heb links opgenomen naar pagina’s met een korte beschrijving en naar pagina’s met een uitgebreide beschrijving. Een aantal links verwijzen naar Engelstalige pagina’s.

Overzicht van de Spaanse belastingen

Resident of niet-resident?

Of je wel of niet in Spanje woont heeft nogal wat consequenties voor de inkomstenbelasting. Deze consequenties worden duidelijk uitgelegd in:

Het Spaanse belastingstelsel

Korte beschrijving:

Goede leesbare brochure van de ABN-AMRO voor inwoners van Nederland met een tweede woning in Spanje (in .pdf formaat): .

Overzicht van de Spaanse belastingtarieven 2018 (in .pdf formaat): .

Inkomstenbelasting

Een duidelijk overzicht vind je in:

Aftrekposten

Ik heb helaas geen Nederlandstalige website gevonden met een actueel overzicht van de aftrekposten, wel een Engelstallige pagina. De info op deze pagina is bijgewerkt t/m 2015: .

Belastingaangifte

Belastingaangiften dienen in Spanje op eigen initiatief te worden gedaan: .

Dubbele belastingheffing

Aardig artikel dat ook ingaat op de gevolgen voor gepensioneerden: .

Onroerend goed belastingen

Mooi overzicht van alle onroerend goed belastingen: .

Het betalen van onroerend goed belastingen

Wie betaalt welke belastingen?

De meeste belastingen worden betaald door de koper, met uitzondering van de grondbelasting (plus Valia) en de makelaarskosten. Als er van tevoren geen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de kosten dan worden de kosten volgens de Spaanse wet gelijkelijk verdeeld. Zorg er daarom altijd voor dat je vóór de ondertekening van een contract precies weet welke kosten door jou betaald moeten worden.

Waarde van de woning

Let op! De waardes die de Spaanse fiscus hanteert liggen momenteel soms wel 40% hoger dan de huidige marktprijs: .

Overdrachtsbelasting - Impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP)

Zie de paragraaf ‘Overdrachtsbelasting’ in: .

Hou ook rekening met een mogelijke naheffing op de overdrachtsbelasting: .

Kaart van Spanje met de verschillende percentages per regio: .

BTW - Impuesto sobre le valor anadido (IVA)

Zie de paragraaf ‘BTW’ in: .

Zegelrecht - Impuesto sobre actos juridicos documentados (AJD)

Zegelrecht is een belasting bij de totstandkoming van bepaalde contracten of andere documenten, waarvan de betaling bewezen wordt door een zegel of stempel op het betreffende document. Bron: .

Het bedrag aan zegelrecht is afhankelijk van provincie (en gemeente) en ligt tussen de 0,5% tot 1,5% van de verkoopprijs.

Plusvalia belasting

Zie de volgende pagina onderaan: .

Lokale afvalstoffen- en rioolheffing - basura y alcantarillado

De afvalstoffen- en rioolheffing wordt elk halfjaar en soms zelfs per kwartaal geind. Het bedrag ligt rond de 250 euro per jaar. In landelijke gebieden zonder riolering liggen de kosten beduidend lager, zo rond de 50 euro op jaarbasis. Als je eenmaal gesetteld bent in je omgeving dan kom je er vanzelf achter wanneer je de belastingen moet betalen. De rekening voor de afvalstoffen- en rioolheffing kun je eventueel zelf ophalen bij het gemeentehuis.Maar je kunt ook gewoon een incassao-machtiging afgeven bij de bank. Bron: .

Lokale onroerend goed belasting - Impuesto sobre Bienes Inmeubles (IBI).

De IBI is een gemeentelijke belasting op onroerend goed. Die betaal je eenmaal per jaar aan de gemeente. Je kunt bij de bank een incasso-mandaat (domiciliación) afgeven om het bedrag jaarlijks direct over te maken naar de gemeente. Het bedrag dat je moet betalen ligt tussen tussen de 0.4% en 3% van de woningwaarde. Het percentage is afhankelijk van de regio waar je woont. Als je in een dorpje woont op het platteland dan betaal je ongeveer 200 euro per jaar. In steden betaal je tegen de 3%. In een stad zijn namelijk veel meer gemeentelijke diensten. Bron: .

Vermogenswinstbelasting

Voor deze belasting is het onderscheid tussen resident en niet-resident belangrijk: .

BTW

Zie de paragraaf ‘BTW’ in: .

Aardig overzicht van de ontwikkeling van het BTW percentage tussen 2000 en 2018: .

Erfbelasting/successie rechten

Zie de paragraaf ‘Successieaangifte in Spanje’ in .

Een tabel met tarieven van de Spaanse erfbelasting vind je in deze brochure (.pdf formaat): .

Verder nog een aardig Engelstalig artikel met een uitleg van de berekening van de erfbelasting (in .pdf formaat): .

De waarde van de woning

Net als bij de overdrachtsbelasting is de waarde van de woning ook de grondslag voor de erfbelasting. De waardes die de Spaanse fiscus gebruikt liggen momenteel soms wel 40% hoger dan de huidige marktprijs: .

Vrijstellingen

Uitstekende Engelstalige uitleg. Zie de beschrijving bij stap 2: .

Vermogensbelasting

Voor een duidelijke uitleg zie:

In deze ABN-AMRO brochure (in .pdf formaat) vind je een tabel met tarieven: .


witte woning in Andalusie
Huizen te koop Spanje. Ruim aanbod. Vakantiehuizen en vakantievilla’s. Boerderijen in Andalusië, appartementen aan de Costa’s. Particuliere verkoop en aanbod van makelaars. 

Rode auto op plattelandsweg Veel reisgidsen melden dat in Spanje op de weg het recht van de sterkste geldt. Dat is lang niet altijd meer het geval, zelfs rode verkeerslichten worden tegenwoordig over het algemeen gerespecteerd. Toch is de frequentie van ongevallen bovengemiddeld hoog, en als je op een parkeerterrein rondkijkt, zul je talloze voertuigen vinden met ernstige krassen en schade aan de carrosserie. 
More articles