Nieuwe 'Suriname' boeken - bijgewerkt t/m 4 mei 2019

Jos Deuling,  zaterdag 4 mei 2019

Een familiesaga van drie Surinaamse generaties: de oude grootmoeder Bee, haar dochter Louise en haar vijf kleinkinderen. In haar kleine kuststad ziet oma hoe de tijden veranderen en hoe haar nakomelingen hun wegen in de wereld proberen te vinden. Daarbij komen alle kinderen van Louise in beeld: de één doet de pabo maar wil liever kok worden, de ander heeft een getrouwde man als vriend maar probeert in Nederland te aarden, de derde wil juist meer contact met zijn moeder. De schaduwzijde van dit intense gezinsleven behelst duistere familiegeheimen van misbruik, krankzinnigheid en afwezige vaders. Daarnaast stipt Roemer (1947) ook maatschappelijke thema's aan: het koloniale verleden, de banden met Nederland, de status van je huidskleur en de invloed van de kerk.


De schrijver is journalist en Suriname-kenner, hij woonde er lange tijd, publiceerde regelmatig over het land en is goed op de hoogte van alle aspecten. In een prettige, beeldende en leesbare schrijfstijl geeft hij interessante informatie, feiten en nuttige adressen. Ook voor leunstoeltoeristen, scholieren en studenten is dit een uitstekende gids. Met register, kleurenfoto's en apart gedeelte met algemene informatie. Geactualiseerd, inclusief jaarkalender feestdagen 2019/2020. Duidelijk, maar niet al te groot lettertype.


De indianen van Suriname zijn trots op hun land en hun tradities. De vondst van het Penardmanuscript uit 1908 over hun cultuur plaatst dit erfgoed in een nieuw daglicht. Een goede reden om op zoek te gaan naar hun huidige manier van leven. De focus ligt op het Paradistrict, waar indianen deel uitmaken van de moderne samenleving en tegelijk hun tradities willen behouden. Echter, hoe geven erfgoeddragers en jonge bruggenbouwers hier vorm aan? Opvallend is hun bereidwilligheid hierover in gesprek te gaan met auteur Petra Nelstein (zelf deels indiaans) en fotograaf Diederik van Goethem.Het resultaat is een uniek boek met schitterende foto's en levendige portretten. Verhalen waarin het warme witte zand van de indiaanse dorpen voelbaar wordt en de kracht van de natuurelementen het leven kleur en geur geeft. Waar de mystiek diep verweven is in het bestaan en in kunst en cultuur tot uiting komt.


Tussen 1683 en 1795 werd Suriname bestuurd door de Sociëteit van Suriname, een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur van Amsterdam, de West- Indische Compagnie en de familie Van Aerssen van Sommelsdyck. Terwijl de hoogtijdagen van de Gouden Eeuw al voorbij waren bloeide Suriname gedurende het bestuur van de SvS op. Bij de verovering van Suriname en de beroemde 'uitruil' tegen Nieuw Amsterdam (New York) was het nog allerminst zeker dat de kleine vestiging aan de Surinamerivier werkelijk uit zou groeien tot een bloeiende kolonie. Die bloei kwam echter tegen een hoge prijs tot stand. Honderdduizenden gevangen Afrikanen werden in een voor hen onbekend land onder een hard regime te werk gesteld. Duizenden Europeanen werden op soms hopeloze expedities de bossen ingestuurd om de kolonie te bewaken, forten te bouwen en gebieden te veroveren. Historici hebben wel aandacht gehad voor wat er in Suriname gebeurde, maar zich daarbij zelden afgevraagd wie de bestuurders waren die het beleid bepaalden. Hoe zagen zij de kolonie? Wat betekende het voor de directeuren om in het bestuur te zitten en wat hadden ze er aan? En hoe belangrijk was de kolonie voor Amsterdam, die een groot aandeel in het bestuur had? Dit boek verlegt het perspectief van het leven in de kolonie naar het bestuur in de metropool en toont hoe het bestuur opereerde in de woelige achttiende eeuw.


Surinaams Onbehagen beschrijft de sociale en politieke geschiedenis van Suriname in onderlinge samenhang over de periode 1865-2015. Met een bevolking van ruim een half miljoen en een diversiteit aan bevolkingsgroepen, talen en godsdiensten is Suriname een van de meest gesegmenteerde samenlevingen in het Caraïbisch gebied. Dit heeft belangrijke consequenties voor de politieke, economische en culturele verhoudingen. Onbehagen – sluimerende onvrede onder (een deel van) de bevolking die al niet resulteert in acties of verzet – is een constante onderstroom in de Surinaamse geschiedenis. Het vindt zijn oorsprong in een waaier aan economische, sociale, culturele en politieke processen. Dit boek zoomt in op het onbehagen in de koloniale periode (1865-1945), de postkoloniale periode (1945-1975) en de periode na de onafhankelijkheid (1975-2015), waarbij de focus ligt op de maatschappelijke processen, de achterliggende idealen en de al dan niet bereikte veranderingen. Het laat zien hoe Suriname voortdurend laveerde tussen zorg en hoop.


Op een rauwe en pakkende manier beschrijft Anton de Kom (1898-1945) de onmenselijke leefomstandigheden waarin slaven in Suriname moesten leven. Beeldend en met vele voorbeelden omschrijft hij hoe ze van alle menselijke waardigheid ontdaan, behandeld werden. De ongelijke benadering ondervindt hij aan den lijve in de schoolbanken. Het doodzwijgen van de geschiedenis van zijn eigen mensen doet hem opstaan tegenover het minderwaardigheidsgevoel dat wordt opgedrongen. Op eenvoudige en boeiende manier beschrijft de auteur de geschiedenis van de slavernij. De frauduleuze wijze waarop onderdrukking en moeilijke leefomstandigheden na de afschaffing van de slavernij in stand gehouden worden, gaat hij niet uit de weg. Het boek dat in 1934 is verschenen, is meer dan een beschrijving. Het is een pamflet dat de lezer laat zien dat onderdrukking vele vormen kent en van alle tijden is. Het boek is uitgegeven in de serie 'Leeslicht, díe verhalen brengt voor volwassenen in eenvoudige taal. Moeilijke woorden staan cursief en worden verklaard in een woordenlijst. Niettemin zal het van de lezer aanvankelijk enig doorzettingsvermogen vragen. Met keurmerk Makkelijk Lezen.


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Huisaanbod Suriname
Woningen en vakantiehuizen te koop in Suriname. Advertenties van particulieren en makelaars. Bouwgrond, percelen en kavels koop in Commewijne, Paramaribo en Wannica. 

De geschiedenis van Suriname Een selectie van de geschiedenisboeken over Suriname die de afgelopen jaren verschenen zijn. Naast de klassiekers ook aandacht voor recent verschenen boeken. 
More articles

Links