De permanente verblijfsvergunning voor Tsjechië

Radka Hartmanová,  dinsdag 15 december 2015

Voorjaar in een Tsjechisch dorp 

Een EU burger kan in Tsjechië een permanente verblijfsvergunning aanvragen:

A) na 5 jaar onafgebroken verblijf in de Tsjechische Republiek

Voorwaarden voor de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning:
 1. Vijf jaar onafgebroken verblijf in Tsjechië en
 2. alle bijlagen hieronder genoemd moeten bij de aanvraag meegeleverd worden.
 3. Er mogen geen redenen zijn om de aanvraag voor de Tsjechische verblijfsvergunning te weigeren of uit te stellen.
Indienen van de aanvraag

Een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in Tsjechië kan ingediend worden bij een kantoor van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken. U kunt dit het beste doen bij het kantoor het dichtst bij u in de buurt, zie daarvoor de bijgevoegde (in het Engels). U kunt zich dus niet meer zonder meer melden bij de Tsjechische vreemdelingenpolitie in uw regio. Let op! U dient de aanvraag persoonlijk in te dienen.

De aanvraag moet ingediend worden middels een volledig ingevuld , samen met alle bijlagen, zoals hieronder beschreven. U dient alle bijlagen in origineel of als notarieel gewaarmerkte kopieën te overhandigen. Alle documenten (behalve uw identiteitsbewijs) moeten daarnaast in de Tsjechische taal opgesteld zijn of naar het Tsjechisch vertaald door een beëdigd tolk/vertaler.

Samen met het aanvraagformulier dient u deze bescheiden in:

 1. Een geldig, origineel reisdocument
 2. Document(en), met bewijs van verblijf in Tsjechië in de afgelopen vijf jaar
 3. twee pasfoto’s
 4. Bewijs van woonruimte (huurcontract, koopcontract, uittreksel , enz.)
Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 180 dagen (behalve het reisdocument).

B) na twee jaar onafgebroken verblijf in Tsjechië als familielid van een andere EU-onderdaan

Als EU burger, die langer dan 1 jaar familielid is van een Tsjechisch staatsburger of andere EU-onderdaan kunt u reeds na twee jaar een permanente verblijfsvergunning voor Tsjechië aanvragen.

Voorwaarden voor de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning:
 1. Twee jaar onafgebroken verblijf in Tsjechië en
 2. tenminste 1 jaar samenwonend familielid van een Tsjechisch staatsburger OF
 3. EU-onderdaan, die met een permanente verblijfsvergunning in Tsjechië woonachtig is.
 4. Alle bijlagen hieronder genoemd moeten bij de aanvraag meegeleverd worden.
 5. Er mogen geen redenen zijn om de aanvraag voor de Tsjechische verblijfsvergunning te weigeren of uit te stellen.
Indienen van de aanvraag

Een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in Tsjechië kan ingediend worden bij een kantoor van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken. U kunt dit het beste doen bij het kantoor het dichtst bij u in de buurt, zie daarvoor de bijgevoegde (in het Engels). U kunt zich dus niet meer zonder meer melden bij de Tsjechische vreemdelingenpolitie in uw regio. Let op! U dient de aanvraag persoonlijk in te dienen.

De aanvraag moet ingediend worden middels een volledig ingevuld , samen met alle bijlagen, zoals hieronder beschreven. U dient alle bijlagen in origineel of als notarieel gewaarmerkte kopieën te overhandigen. Alle documenten (behalve uw identiteitsbewijs) moeten daarnaast in de Tsjechische taal opgesteld zijn of naar het Tsjechisch vertaald door een beëdigd tolk/vertaler.

Samen met het aanvraagformulier dient u deze bescheiden in:

 1. Een geldig, origineel reisdocument
 2. Document(en), met bewijs van verblijf in Tsjechië in de afgelopen twee jaar
 3. Bewijs waaruit blijkt, dat u samenwoont met een Tsjechisch staatsburger of andere EU-onderdaan, die reeds een permanente verblijfsvergunning voor Tsjechië heeft.
 4. twee pasfoto’s
 5. Bewijs van woonruimte (huurcontract, koopcontract, uittreksel , enz.)
Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 180 dagen (behalve het reisdocument).

Deze informatie is vertaald naar het Nederlands en afkomstig van het . U kunt aan deze vertaling geen rechten ontlenen, deze is als service aan u ter beschikking gesteld.

Klik hier Voor informatie over de .

Radka 
Hartmanová
Radka Hartmanová - Tsjechisch recht in het Nederlands.
Huisje op het Tsjechische platteland
Vakantiehuizen en boerderijen te koop in Tsjechië . Huizen te koop van particulieren en makelaars in Karlsbad, Liberec, Moravië-Silezië, Pilsen, Zuid- en Midden-Bohemen en Praag 

Kleurrijke woningen in Zabori, Tsjechie Of in Tsjechie schenkings- cq. successierecht verschuldigd is door de verkrijger is afhankelijk van de woonplaats van de schenker c.q. erflater. Als de schenker c.q. erflater in Nederland woont dan is in Nederland schenkings- c.q. successierecht verschuldigd. 
More articles