De rol van de notaris bij het kopen van een vakantiewoning in Italie

Faustina Rossi,  vrijdag 23 december 2022

Dekhuis met 
luie stoelen op de veranda 

De notaris heeft een belangrijke rol bij de koop en overdracht van een vakantiehuis in Italie.

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende acties die de notaris kan uitvoeren tijdens het proces:

  • Opstellen van de koopovereenkomst: Voordat de overdracht van het vakantiehuis kan plaatsvinden, zal de notaris een koopovereenkomst opstellen. Dit is een contract tussen de koper en de verkoper waarin de belangrijkste voorwaarden van de koop worden vastgelegd, zoals de koopprijs, de betalingstermijnen en de leveringstermijnen.
  • Controleren van het eigendomsbewijs van de vakantiewoning, het Certificato di Proprietà : Voordat de overdracht van het vakantiehuis kan plaatsvinden, moet de notaris controleren of de verkoper daadwerkelijk de rechthebbende is van het vakantiehuis. Dit doet de notaris door de het eigendomsbewijs van het vakantiehuis te controleren.
  • Verzorgen van de registratie van de overdracht: Na de ondertekening van de koopovereenkomst zal de notaris zorgen voor de registratie van de overdracht van het vakantiehuis. Dit gebeurt bij het landelijk bureau voor de registratie van onroerend goed (Conservatoria dei Registri Immobiliari).
  • Verzorgen van de betaling van de koopprijs: De notaris zal ook de betaling van de koopprijs regelen, door middel van een overschrijving van het bedrag van de koper naar de verkoper.
  • Verzorgen van de afgifte van de sleutels: Nadat de overdracht van het vakantiehuis is geregistreerd, zal de notaris de sleutels van het vakantiehuis overhandigen aan de koper.
  • Verzorgen van de afgifte van de factuur: Ten slotte zal de notaris een factuur afgeven voor de door hem verrichte werkzaamheden. Deze factuur bevat ook een overzicht van de kosten die verbonden zijn aan de overdracht van het vakantiehuis.

Wat is precies het eigendomsbewijs ?

Het eigendomsbewijs van het vakantiehuis is een document dat aangeeft wie de eigenaar is van het vakantiehuis. Dit document wordt bewaard bij het landelijk bureau voor de registratie van onroerend goed (Conservatoria dei Registri Immobiliari). Door dit bewijs te controleren, kan de notaris dus vaststellen of de verkoper daadwerkelijk de eigenaar is van het vakantiehuis en of er geen bezwaren zijn tegen de overdracht van het vakantiehuis.

Het controleren is belangrijk omdat de koper zekerheid wil hebben dat hij het vakantiehuis daadwerkelijk koopt van de rechthebbende en dat er geen andere beperkingen of bezwaren zijn die de overdracht kunnen bemoeilijken. Als de notaris tijdens het proces constateert dat er problemen zijn met de titel van het vakantiehuis, kan hij hierover advies geven aan de koper en verkoper.

Moet de koper van een vakantiehuis in italie eerst een aanbetaling doen en moet hij een italiaanse bankrekening hebben ?

Het is gebruikelijk dat de koper van een vakantiehuis in Italie een aanbetaling doet voordat de overdracht van het vakantiehuis plaatsvindt. De aanbetaling kan worden gedaan in de vorm van een geldbedrag of een bankgarantie. De aanbetaling dient als zekerheid voor de verkoper dat de koper serieus is over de aankoop van het vakantiehuis en dat hij de koopprijs daadwerkelijk zal betalen.

Of de koper van een vakantiehuis in Italie een Italiaanse bankrekening moet hebben, hangt af van de afspraken die zijn gemaakt tussen de koper en de verkoper. In sommige gevallen kan het wel handig zijn voor de koper om een te hebben, omdat dit het makkelijker maakt om geld over te maken naar Italië en om betalingen te doen.

Het is wel belangrijk dat de koper voldoende financiële middelen heeft om de koopprijs van het vakantiehuis te betalen. De notaris zal daarom vaak verlangen dat de koper een verklaring van financiering overlegt, waarin hij aangeeft hoe hij de koopprijs zal betalen. Als de koper bijvoorbeeld een lening afsluit om de koopprijs te betalen, zal hij dit moeten aantonen met een leningsovereenkomst.  


Oude antieke deuren
Boerderijen, stadswoningen en appartementen te koop in Italië. Aangeboden door particulieren en makelaars. In de regio’s Toscane, Marche, Apulië, Liguria, Umbrië en Lombardije. 

Makelaar verkoopt huis aan ouder echtpaar Zoals ik al vaak in mijn columns heb toegelicht, dient de verkoper van Italiaans onroerend goed te garanderen dat de gebouwen die worden overgedragen aan de conformiteitseis voldoen, dat wil zeggen in overeenstemming met de bouwvoorschriften en de goedgekeurde bouwtekeningen zijn gerealiseerd en dat de kadastrale tekeningen de feitelijke situatie correct weergeven. 
More articles