De fiscale gevolgen van schenking in Hongarije en het bestaan van een keurmerk voor goede doelen.

Robert Kemkers,  maandag 15 december 2014

”deel 

Door: Robert Kemkers,

Recentelijk werd de redactie vanuit verschillende hoeken benaderd met vragen rondom de (fiscale) gevolgen van schenking in Hongarije en het bestaan van een keurmerk voor goede doelen. In dit artikel ga ik kort in op enkele punten, voor individuele gevallen en vragen kan men contact opnemen met ons kantoor, de GeGe Groep. In Hongarije zijn er vele verenigingen, stichtingen en ook non-profit organisaties, alle met uiteenlopende doelen zoals sport, zorg, culturele verenigingen voor de diverse minderheden, beheer van musea, dierenopvang, vrijwillige brandweer, burgerwacht enzovoorts.

Fiscale regels

Er is in Hongarije geen duidelijke, actuele zoals in Nederland en ook is er geen keurmerk, zoals bijvoorbeeld het . Wel hanteert de belastingdienst bepaalde uitgangspunten en zijn er wettelijke regels. Ook vindt er fiscale controle plaats. Er gelden veel afwijkende fiscale regels, afhankelijk van de rechtsvorm en het soort belasting. De belangrijkste vorm van financiering is - naast donaties - niet de collectebus, maar de afdracht van de inkomstenbelasting. Alle Hongaren die dit betalen kunnen aangeven naar welk erkend ’goed doel’ ze 1% van hun inkomstenbelasting willen betalen. De fiscus maakt dit dan over aan het betreffende goede doel. Men moet daarom altijd zelf het fiscale nummer vermelden. Hoewel het geen garantie biedt voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van het te besteden geld, zegt een erkenning door de fiscus wel iets over het serieuze bestaan van het ’goede doel’. Geen echt keurmerk dus, maar wel een indicatie (dat overigens niet door elk ’goed doel’ wordt aangevraagd).
Zo betaal je niets extra als burger, want als je niets aankruist houdt de Staat deze 1% (je krijgt niet iets terug). In Hongarije betaalt iedereen in principe 16% inkomstenbelasting, dus het gaat ruwweg om 0,16% van het inkomen. Er is in dat geval geen belastingaftrek, want het wordt direct verrekend met de inkomstenbelasting, met andere woorden: het is volledig aftrekbaar. Bij andere giften is het als bedrijf in bepaalde gevallen aftrekbaar, maar men moet dan wel kunnen aantonen dat het echt een schenking was, zonder tegenprestatie en aan een ’goed doel’ dat door de fiscus erkend wordt.
Vooral in het voorjaar, als iedereen de aangifte moet doen, zie je veel tvspotjes en krijg je folders van diverse goede doelen met de vraag om voor hen te kiezen.

Vrijstelling

Schenken is, net als het nalaten van een erfenis, in Hongarije in bepaalde gevallen vrijgesteld van belastingen. De lijst met familieleden die in principe geen belasting hoeven af te dragen is begin 2014 verder uitgebreid, namelijk als de relatie tussen schenker en begunstigde of erflater en erfgenaam een van de navolgende is: (groot)ouders en (klein)kinderen of echtgenoten van elkaar. Op deze manier kan men dus zowel bij leven, als bij overlijden veel vermogen belastingvrij overhevelen. Let op: het gaat om een officieel huwelijk en relatie ouder-kind, een samenlevingsovereenkomst (of geregistreerd partnerschap), respectievelijk stiefkind is niet voldoende fiscaal gezien! Naast deze nauwe familiebanden kan men ook aan de volgende instituties schenken (of deze tot erfgenaam verklaren), zonder dat er belasting hoeft te worden afgedragen: de Hongaarse Staat, gemeenten, de EU, de NAVO, aan het Rijk of gemeenten gelieerde instituten, verenigingen, stichtingen of organisaties, erkende kerkgenootschappen (die zijn opgenomen op een door de overheid opgestelde lijst), publieke omroepen en tenslotte aan verenigingen en stichtingen tot 'algemeen nut'. Voor deze laatste twee groepen gelden nadere regels, het voert te ver hier nader op in te gaan.

Andere schenkingen

Voor schenkingen die bestaan uit kunst, wetenschappelijk onderzoek of goederen die daarvoor gebruikt kunnen worden, geldt doorgaans een ruimere, algehele vrijstelling als het voor het publiek wordt opengesteld of in het algemeen belang is. Verder zijn kleine schenkingen en donaties vrijgesteld van belastingen, maar deze kan de schenker ook niet fiscaal aftrekken.
In vrijwel alle andere gevallen betaalt de begunstigde in geval van schenking of een erfenis belasting. In principe is de schenkingsbelasting gelijk aan de successierechten die op dit moment een algeheel percentage van 18% bedraagt. Voor woonhuizen, appartementen en andere, daaraan gelijk gestelde onroerende goederen, geldt een heffing van 9%. Dat is zeker in geval van schenking aan niet-familieleden relatief weinig, maar nog altijd veel meer dan de overdrachtsbelasting van 4% in geval van verkoop. Voor voertuigen geldt een andere berekening, namelijk tweemaal het bedrag dat men doorgaans aan belasting betaalt in geval van overschrijving bij verkoop van een nieuwe of tweedehands auto. In veel gevallen kan het fiscaal gezien dus aantrekkelijker zijn iets op papier te verkopen dan te schenken.

Robert Kemkers
Robert Kemkers - GeGe Makelaardij & Taxaties KFT.Beste bezoeker,

Dank u wel dat u de tijd neemt om onze website te bezoeken. We zijn er trots op dat we u kunnen voorzien van interessante en relevante content, en we werken er elke dag hard aan om u de beste ervaring te bieden.

Als u genoten heeft van de informatie en diensten die we aanbieden, willen we u graag een kleine, maar zeer effectieve manier aanbieden om ons te ondersteunen. Het kost u helemaal niets, maar maakt een groot verschil voor ons.

Wanneer u overweegt om een aankoop te doen bij Bol.com, vragen we u vriendelijk om eerst op de Bol.com banner te klikken die u onderaan deze tekst vindt, en direct daarna uw bestelling te plaatsen. Door op deze manier te bestellen, ontvangen we een kleine commissie van Bol.com voor uw aankoop. Dit verandert niets aan de prijs van het product dat u koopt, en het heeft geen invloed op uw winkelervaring bij Bol.com. Het is een simpele actie van uw kant die ons enorm helpt.

Voor uw gemak hebben we ook een waar u dezelfde Bol.com banner kunt vinden. Het is mogelijk om deze pagina te bookmarken zodat de banner makkelijk terug te vinden is. Met één klik op de banner wordt u doorgestuurd naar Bol.com waar u uw aankopen kunt doen zoals u dat gewend bent. Hier is de link naar onze partners pagina : .

Met uw hulp kunnen we blijven groeien en verbeteren, en we zijn u ongelooflijk dankbaar voor uw steun. Het zorgt ervoor dat we u kunnen blijven voorzien van de content die u waardeert.

Alvast bedankt voor uw steun en blijf genieten van onze website!

Met vriendelijke groet,

Jos Deuling / Affidata.com

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen


Huisje aan de rand van een Hongaars dorp
Tweede woningen, opknappers en vakantiehuizen te koop in Hongarije. Particuliere verkoop en huisaanbod van makelaars aan het Balatonmeer, in Pecs en en overige Hongaarse regio's. 

kasten voor het houden van bijen Tijdens deze hete zomer bereikten ondergetekende en de redactie van Mecsek Magazine vragen over het houden van dieren, zowel zelf als door de buren. Wellicht had de temperatuur er iets mee te maken, want er werd door enkelen gevraagd wat er juridisch te doen valt aan stankoverlast. 
More articles