De Franse belastinge Taxe Fonciere d'Habitation uitgelegd

Jos Deuling,  donderdag 16 februari 2017

maison a vendre 

Als je eigenaar bent van een woning in Frankrijk of in Frankrijk in een huis woont dan moet je lokale onroerend goed belastingen betalen. De taxe foncière is een grondbelasting die betaalt wordt door de eigenaar van de woning, de taxe d’habitation is een ingezetenenbelasting die betaald wordt door de bewoner van de woning. Als de woning voor een langere periode wordt verhuurd dan betaalt de huurder de taxe d’habitation. Als de eigenaar de woning zelf bewoond of deze voor kortere periodes verhuurt dan betaalt de eigenaar de taxe d’habitation.

Beide belastingen zijn van toepassing op zowel residenten als niet-residenten. De taxe foncière en taxe d’habitation zijn voor tweede woningen vaker hoger omdat men voor de hoofdwoning in veel gevallen korting krijgt.

De aanslagen voor beide belastingen worden jaarlijk verstuurd en moeten op een uiterlijke datum betaald zijn. Voor de taxe foncière is dit een datum in oktober, voor de taxe d’habitation een datum in november. Maar dit kan van gemeente tot gemeente varieren. Te laat betalen betekent een boete van 10%.

Er kan betaald worden per cheque, via bankoverschrijving of via een online betaling.

Taxe foncière

De taxe foncière wordt betaald worden door de eigenaar van de woning. Zij bestaat uit twee delen: een belasting op de woning (taxe foncière sur les propriétés bâties) en een belasting op de grond (taxe foncière sur les propriétés non bâties). De belasting op grond wordt op nationaal niveau geheven. De belasting op de woning moet altijd betaald worden, ongeacht of de woning wel of niet bewoond wordt.

Bij verkoop van de woning in de loop van het jaar wordt de belasting verrekend door de notaris die betrokken is bij de verkoop.

Bewoners die op 1 januari 75 jaar of ouder zijn en bewoners die een invaliditeits- of AOW-uitkering ontvangen krijgen korting.

De berekening die ten grondslag ligt aan de taxe foncière (en die overigens ook geldt voor de taxe d’habitation), is gebaseerd op het ‘quotient familial’ (Zie voor een franstalige uitleg van ‘quotient familial’ de volgende pagina Quotient familial : ). Voor 2014 golden de volgende grenswaarden (gebaseerd op het inkomen in 2013) : €10.663 voor het eerste gezinsquotiënt (dit is dus voor een eenspersoonshuishouden) en vervolgens €2.839 voor elke halve gezinsquotiënt daarna. Een belastingplichtige tussen de 65 en 75 die op 1 januari 2014 een belastbaar inkomen had onder de hierboven genoemde grens, heeft recht op een korting van €100 op de taxe foncière op zijn hoofdverblijf (behalve als men de woning deelt met iemand anders dan de echtgenoot of personen ten laste).

Vrijstellingen zijn van toepassing op de grondbelasting als de grond voor een specifiek doel wordt gebruikt, bijvoorbeeld landbouw.

Nieuwe woningen en gerenoveerde woningen zijn de eerste 2 jaren na oplevering vrijgesteld van de taxe foncière. Mits ze gebruikt worden als hoofdverblijf. En bij gerenoveerde woningen is het ook nog afhankelijk van de aard en de omvang van de werkzaamheden. Voor het aanvragen van de vrijstelling moet men binnen 90 dagen na oplevering een speciaal formulier (H1 of IL) invullen en inleveren bij het lokale belastingkantoor.

Taxe d’habitation

De hoogte van de Taxe d’habitation wordt vastgesteld door lokale en regionale overheden. De opbrengsten van deze belasting worden besteed aan de gemeentelijke voorzieningen. De belasting wordt betaald door het huishouden dat op 1 januari de woning bewoont ongeacht of men eigenaar of huurder is. Als de woning leeg staat betaalt de eigenaar.

De belasting is gebaseerd het eigenwoningforfait (fictieve huurwaarde) van de woning vermenigvuldigd met het belastingtarief binnen de gemeente. Het eigenwoningforfait wordt vastgesteld door het . Verbeteringen aan de woning moeten binnen 90 dagen aan het kadaster worden gemeld. Men kan beroep aantekenen tegen de beslissing van het kadaster maar de marges zijn meestal erg klein.

Voor mensen met een laag inkomen en voor kostwinners zijn er verschillende aftrekposten voor de taxe d’habitation op het hoofdverblijf. Gezinnen met 3 kinderen krijgen bijvoorbeeld een korting van 35% op de gemiddeld belastbare waarde. Dit percentage kan nog oplopen met 5%-10% per gezinslid mits de gemeente dit heeft opgenomen in de regeling. Daarnaast kan een gezin met 3 kinderen nog een aanvullende korting krijgen van 5%-15% als hun jaarinkomen onder een bepaalde grens blijft.

De volgende personen komen in aanmerking voor een vrijstelling van de taxe d’habitation: personen ouder dan 60 jaar en personen van wie de echtgenote/echtgenoot overleden is, die de woning op 1 januari als hoofdverblijf bewoonden, niet aangeslagen zijn voor de vermogensbelasting en van wie het netto belastbaar inkomen niet hoger is dan €10.663 voor een eenpersoonshuishouden of €16.311 voor een echtpaar.

Het belastbaar inkomen in 2013 wordt gebruikt om te bepalen of men in aanmerking komt voor vrijstelling in 2014.

De taxe d’habitation wordt ook geheven op een stacaravan indien dit het hoofdverblijf is van de belastingplichtige. Het belasingtarief is €25 per vierkante meter. De belasting hoeft niet betaald te worden als de totale oppervlakte minder dan 4 vierkante meter is.  


Dorpje op het Franse platteland
Zoek je een tweede woning in Frankrijk? Aanbod van particulieren en makelaars. Villa’s te koop in de Provence, fermettes in Bourgondie en de Auvergne. 

Advies bij het kopen van een woning in Frankrijk Na jarenlang dromen heb je de knoop doorgehakt : je gaat een huis in Frankrijk kopen. Spannend en leuk. Maar je moet het wel op een goede manier aanpakken. Anders krijg je misschien spijt : de lokatie valt tegen, de prijs blijkt iets te hoog te zijn geweest of je loop tegen onvoorziene renovatiekosten aan. 
More articles