Testament in Tsjechië

Radka Hartmanová,  vrijdag 18 maart 2016

Kleine kerk aan de rivier op het Tsjechisch platteland 

Heeft u onroerend goed in Tsjechie of woont u er, dan is uw Nederlandse testament niet in alle gevallen toereikend (uw wensen zouden wel eens door het Tsjechische erfrecht doorkruist kunnen worden). Daarom is het verstandig ook in Tsjechie uw testament te laten registreren. Op onze pagina leest u hierover meer, en ook over de nieuwe Europese erfrechtverordening.

Voor het opstellen van een testament kunt u natuurlijk in Tsjechië bij een notaris terecht. De notaris kan dit testament voor u bewaren of u kunt dit in Tsjechië bij uw plaatselijke, regionale rechtbank deponeren.

In Tsjechië is het tevens volgens de wet mogelijk om zelf een "met de hand geschreven" testament op te stellen en te ondertekenen. De gang naar de Tsjechische notaris is dus niet verplicht. Wel is het noodzakelijk dat het testament in Tsjechië en in Nederland wordt geaccepteerd.

Het gemakkelijkst is het om uw Nederlandse testament, door een notaris opgesteld en in het Centraal Testamenten Register ingeschreven, in Tsjechië te laten registreren. Mijn advies is, om uw Nederlandse testament te laten vertalen naar het Tsjechisch, en dan tevens in Tsjechië bij de plaatselijke rechtbank te laten registreren.

Bijgevolg de Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961 inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen is een testament in een grensoverschrijdende situatie geldig indien het in overeenstemming is met het recht:

  • van de Staat van de plaats waar de erflater (plaatselijke vorm) zijn testament heeft gemaakt, of
  • van een nationaliteit die de erflater bezit, hetzij op het ogenblik dat hij zijn testament maakt, hetzij op het ogenblik van zijn overlijden, of
  • van een plaats waar de erflater zijn woonplaats had, hetzij op het ogenblik dat hij zijn testament maakt, hetzij op het ogenblik van zijn overlijden, of
  • van de plaats waar de erflater zijn gewone verblijfplaats had, hetzij op het ogenblik dat hij zijn testament maakt, hetzij op het ogenblik van zijn overlijden, of
  • voor onroerende goederen, van de plaats waar ze gelegen zijn. (let op, als u via een SRO een huis bezit, erven de erfgenamen slechts de aandelen in deze SRO!)
Radka 
Hartmanová
Radka Hartmanová - Tsjechisch recht in het Nederlands.
Huisje op het Tsjechische platteland
Vakantiehuizen en boerderijen te koop in Tsjechië . Huizen te koop van particulieren en makelaars in Karlsbad, Liberec, Moravië-Silezië, Pilsen, Zuid- en Midden-Bohemen en Praag 

Kleurrijke woningen in Zabori, Tsjechie Of in Tsjechie schenkings- cq. successierecht verschuldigd is door de verkrijger is afhankelijk van de woonplaats van de schenker c.q. erflater. Als de schenker c.q. erflater in Nederland woont dan is in Nederland schenkings- c.q. successierecht verschuldigd. 
More articles