Een huis kopen in Zweden: staat van onderhoud, bouwkundige tips

Jaap Metselaar,  zondag 7 augustus 2011

Een berkenbos 
in Zweden 

Waar natuurlijk ook op gelet moet worden is de elektrische installatie en bedrading, deze is met name in veel oudere huizen nog wel eens aan vervanging toe. In Zweden mag je niet zelf aan je elektrische installatie "knutselen", ook niet "achter de meter" zoals in Nederland. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur en gekeurd worden. Wanneer er brand uitbreekt t.g.v. een fout in de elektrische installatie en deze is niet aangelegd door een erkende elektricien, wordt er niet uitgekeerd!!

Natuurlijk moet er op gelet worden, dat de constructie van het huis nog goed is. Ik heb de indruk, dat met name de daken en de schoorstenen nogal eens aan vernieuwing toe zijn. Ook zijn er nog vrij veel huizen te koop waarvan de buitenkant met eterniet bekleed is. Lijkt mij niet aan te bevelen, daar hier asbest in verwerkt is. Ook de fundering is van belang. Veel huizen hebben als fundering een zgn. torpargrund. Dit zijn in feite betonnen balken welke op de grond zijn gelegd en waarop het huis is gebouwd. Wanneer de ondergrond goed droog is en er voldoende ventilatie is, hoeft dit geen enkel probleem te zijn, maar wanneer dit niet het geval is, kan er gemakkelijk zwamvorming onder de vloer ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Omdat de huizen in het algemeen van hout zijn gebouwd, heeft dit natuurlijk van de weersomstandigheden te lijden, maar lang niet zoveel als bij ons, omdat het klimaat veel droger is. Het hout is vrijwel altijd eikenhout, dus zeer sterk.

Bedenk ook, dat naarmate een huis hoger is, je voor schilderwerk gebruik zult moeten maken van een steiger of hoge ladders. Bovendien hoe groter het huis, hoe meer tijd het kost om het te schilderen en onderschat hierbij de oppervlakten niet. Hou er ook rekening mee dat de houten bekleding overnaads is aangebracht, dat schildert veel minder makkelijk dan een vlakke muur, en ook het verwijderen van oude losse verf is bewerkelijker.

Let ook op de riolering. Er zijn nog veel huizen, met name buiten de bebouwde kom, die niet zijn aangesloten op de riolering, maar waar een zgn. sceptic-tank in de grond ligt. Wanneer deze goed functioneert, is er niets aan de hand, maar wanneer deze tank vervangen moet worden, brengt dit veel kosten met zich mee.

Hetzelfde geldt voor waterleiding. Wanneer het huis niet is aangesloten op het waterleidingnet, wordt er vaak gebruik gemaakt van een eigen bron of van een bron met meerdere eigenaren (servitut). Een bron kan uitstekend water geven, maar kan ook een "bron van zorgen" zijn wanneer de kwaliteit van het water niet goed is.

Een olietank moet regelmatig worden gekeurd. Afhankelijk of deze tank binnen in het huis is of buiten onder de grond ligt varieert dit tussen de 6 en 12 jaar. Een kunststoftank hoeft minder vaak te worden geïnspecteerd dan een stalen tank. Let er op, dat de tank in ieder geval voor of in 2004 is gekeurd, want vanaf dat jaar is keuring verplicht.

Vooral als je er langere tijd verblijft, is het zeer goed mogelijk om met hout te stoken. Vooral de tegelkachels (zgn. Kakelugn) geven heel veel en lang warmte. Verder wordt er veel op olie gestookt. Aardgas is onbekend in Zweden.
Ook elektrische verwarming wordt veel toegepast, maar is (en wordt) duur. Een andere brandstof is zgn. pellet, dit zijn een soort korrels, die je in de brander kunt doen en welke vrij lang branden. Pellets zijn echter alleen geschikt bij permanente bewoning, daar regelmatig bijgevuld moet worden.
Verder zijn er veel zgn. combi-panna's (panna=cv-ketel), die zowel op olie, hout, pellets of elektriciteit kunnen branden. Er hoeft dan alleen een element verwisseld of ingeschakeld te worden. Bedenk wel, dat een c.v. installatie de hele winter op vorstbeveiliging moet branden om bevriezing te voorkomen. Wat ook veel voorkomt, is een zgn vedspis, dit is een soort fornuis dat ook heel lang brandt op hout (en soms ook op de pellets). Dit is een ideale bijverwarming in bijv. de keuken. Wat ook wel voorkomt, maar in aanschaf behoorlijk prijzig is, is de zgn. jordvärme. Dit werkt met warmtewisselaars, waarbij een leidingsysteem in de tuin wordt aangelegd. Hiervoor is een behoorlijke tuin voor vereist. Een gelijksoortig systeem is bergvärme. Hier wordt de leiding verticaal in de grond geboord tot wel 140-150 meter diep. Hierdoor is er geen groot tuinoppervlak nodig. Een nadeel van deze twee laatste systemen is behalve de hoge investering, dat er bij strenge kou toch nog vaak bijverwarming nodig is en dat de pompen (nog) vrij storingsgevoelig zijn en de levensduur van deze pompen nog bewezen moet worden.

Servitut (erfdienstbaarheid). Hiervan zijn verschillende vormen, bijv. riolering (Avlop), weg naar het huis, hoogspanningskabels over het erf, recht van overpad etc. Het is goed om na te gaan of hieraan kosten voor bijv. onderhoud aan verbonden zijn of dat er hierdoor hinderlijke situaties kunnen ontstaan

Een gevaar dat onlangs is gebleken, is een huis aan een privéweg. Door enorme stortregens zijn een aantal van deze wegen ernstig beschadigd. In enkele gevallen waren huizen absoluut niet meer bereikbaar en reparatie van de weg is soms duurder dan de waarde van het huis. In het algemeen is men hiervoor niet verzekerd en heb je dan dus wel een huis, maar het is niet meer te gebruiken.

Het is aan te bevelen een bankrekening in Zweden te openen. Het openen van een bankrekening is meestal heel simpel, hoewel dit per bank nog wel eens wil verschillen. Bekende banken zijn o.a. Föreningssparbanken, Nordeabanken, SEB en Handelsbanken. Denk er wel even aan, dat je een rekening neemt met een internetdienst, zodat je alles via Internet kunt regelen. Hiervoor moet de bank wel een (fictief) persoonsnummer voor je aanmaken om te kunnen inloggen.

De verzekering kan ter plaatse bij de makelaar worden geregeld. Dit is veel simpeler, omdat deze is afgestemd op de Zweedse wetten en omdat Nederlandse verzekeringsmaatschappijen nog wel eens moeilijk willen doen over een object dat ze niet kunnen zien. Wat bij die verzekering nog wel afwijkend is van Nederland is, dat je ieder jaar je schoorsteen moet laten vegen. Als je dat niet doet is het huis niet meer gedekt voor de brandverzekering. Iets anders waarvoor het belangrijk is om de verzekering in Zweden af te sluiten is de aansprakelijkheid tegenover de eventuele inbrekers. Als deze bijv. een been breekt over een losliggend matje, is de huiseigenaar aansprakelijk!!! Deze aansprakelijkheid is gedekt bij een Zweedse verzekering.

De schoorsteenveger komt automatisch in opdracht van de verzekering, maar het wordt natuurlijk moeilijk als je er niet bent. Hiervoor zul je vrijwel zeker iets met een buurman kunnen regelen.

Wij hebben met makelaars in Zweden zeer goede ervaringen. Ik heb de indruk, dat ze in het algemeen heel eerlijk zijn. Bovendien regelen ze vaak ook de aansluiting van water en elektra en zijn met allerlei praktische zaken behulpzaam. In Zweden komt er geen notaris aan te pas, alles wordt geregeld door de makelaar. De kosten zijn altijd voor rekening van de verkoper.

Wanneer je zaken aan het huis gaat verbouwen: hout is uiteraard heel goedkoop, maar zaken als schroeven, beslag etc. zijn schreeuwend duur en kun je beter vanuit Nederland meenemen. Verf kun je het beste in Zweden kopen. Deze is aangepast aan het klimaat.

Auteur :


Weerspiegeling van huizen in water in Jämtland, Zweden
Huizen en boederijen te koop in Zweden. Advertenties van particulieren en makelaars. Vakantiehuizen in Småland, Jämtland, Blekinge Bohuslän, Dalsland, Gotland, Halland, Öland, Östergötland, Skåne 

Zwelband sealertape zweden Zwelband/Sealertape dicht alle ongewenste kieren! Of het nu gaat om vervanging van raamkozijnen of een aanbouw aan de bestaande woning ….. het Zweedse Sealertape zal u daarbij van pas komen. Ontwikkeld in een land van extreme temperatuurverschillen vermindert zwelband (door krimp en uitzetting) de risico’s op kieren en warmteverlies. 
More articles