Toestellen op gasflessen

Nvma,  zaterdag 17 maart 2018

Gasslang, klemmen & gasregelaar Butaan 28 Mbar

Wanneer toestellen die zijn aangesloten op een gasfles of prikblikje slecht functioneren of onveilig zijn, kunnen ernstige risico's ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan brand of een explosie door gaslekkage.

Slecht onderhoud, vervuiling of een verkeerde constructie van de branders kan leiden tot het ontstaan van giftige koolmonoxide. Ook kunnen door een verkeerde constructie hete delen aanraakbaar zijn, wat kan leiden tot brandwonden.

Risico’s met toestellen op gasflessen voorkomen

Koken op de camping met een gasfles of prikblikje vraagt om oplettendheid.

Lees hieronder de tips voor veilig gebruik die daarbij kunnen helpen:

 • Let erop dat het toestel een CE-markering heeft. U ziet dan de aanduiding CE, met een 4-cijferige code van de keuringsinstantie die toeziet op de kwaliteit van de productie. Bijvoorbeeld CE 0123.
 • Lees de gebruiksaanwijzingen goed en volg ze op. Controleer bij aankoop of de gebruiksaanwijzing in het Nederlands is opgesteld.
 • Controleer het toestel regelmatig op vuil, roest en corrosie. Door roest of corrosie kan gaslekkage optreden. Dit kan leiden tot brand of een explosie. Door vuil, roest en corrosie kan het gas slecht verbranden waardoor koolmonoxide kan ontstaan.
 • Sluit de gaskraan als deze niet wordt gebruikt.
 • Schaf voor de zekerheid een brandblusser aan.
 • Zorg altijd dat het toestel op een vlakke ondergrond of een stabiele tafel staat. Omvallen kan brand of brandwonden veroorzaken.
 • Gebruik om mogelijke koolmonoxide te voorkomen een gastoestel niet in een afgesloten tent, vooral niet wanneer deze nat is. Zorg altijd voor goede ventilatie tijdens het gebruik van een gastoestel.
 • Gebruik gastoestellen alleen voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
 • Gebruik bijvoorbeeld een kooktoestel dus nooit als verwarming door er bijvoorbeeld een bloempot omgekeerd op te zetten. Hierdoor kan koolmonoxide ontstaan.
 • Hou gasflessen uit de zon. Door een hoge temperatuur (>30°C) stijgt de druk. Dit kan leiden tot een explosie.
 • Leg aangesloten gasflessen nooit op zijn kant. Hierdoor kan vloeibaar gas direct in het toestel en in de buitenlucht komen. Ook bij vervoer moeten de flessen rechtop staan.
 • Controleer de gasslang minimaal 1 keer per jaar op slijtplekken, beschadiging, vervorming of tekenen van poreusheid zoals haarscheurtjes. Vervang bij de minste twijfel.
 • Controleer de datum op de gasslang. Als de gasslang ouder is dan 2 jaar, vervang deze dan. Daarmee zit u aan de veilige kant.
 • Gebruik alleen slangen die speciaal voor butaan- en propaangas zijn gemaakt. Dit staat vaak op de slang gedrukt.
 • Vergeet bij vervanging niet dat er nog gas in de slang kan zitten. Blijf dus uit de buurt van open vuur.
 • Blijf bij het verwisselen van de gasfles ook uit de buurt van open vuur.
 • Controleer de aansluiting na het verwisselen met een kwastje en zeepsop op lekkage.
 • Open en sluit de fleskraan altijd met de hand. Gebruik dus nooit gereedschap.
 • Laat het vullen van lege gasflessen over aan een erkend vulstation.
 


witte woning in Andalusie
Huizen te koop Spanje. Ruim aanbod. Vakantiehuizen en vakantievilla’s. Boerderijen in Andalusië, appartementen aan de Costa’s. Particuliere verkoop en aanbod van makelaars. 

Koolmonoxide meter Installeer in je huis een CO-detector die op batterijen werkt en controleer of vervang de batterij bij het ingaan van de zomertijd en wintertijd. Zet de CO-detector op een plek waar je wakker wordt als het alarm afgaat, bijvoorbeeld vlak buiten je slaapkamer. Overweeg een detector te kopen met een digitale display. Deze detector laat niet alleen de CO-concentratie zien, maar alarmeert ook. Vervang de CO-detector om de vijf jaar. 
More articles