Watervoorziening in Italië

Faustina Rossi,  zondag 4 juni 2017

Buitenwaterkraan 

De watervoorziening in Italië is over het algemeen goed geregeld. De kosten zijn laag vergeleken met andere landen in de Europese Unie. De gemiddelde maandelijkse water- en rioolrekening in Italië bedraagt 20 Euro. In Frankrijk is dit 31 euro. Italianen gebruiken gemiddeld wel meer water dan Spanjaarden en Fransen. Opvallend is dat als gevolg van lekkage, kapotte watermeters en diefstal ongeveer 30% van het Italiaanse water niet doorberekend wordt aan de klanten.

Het zuiden van Italië is erg droog. In sommige delen regent het niet tussen juni en september. Toch is er in het zuiden op veel plaatsen voldoende water. Als je op het platteland woont is het een goed idee om een waterkelder of cisterne te laten bouwen om het regenwater op te vangen. In de winter vult de waterkelder zich met het regenwater en in de zomer kunt je het water dan gebruiken. Je kunt in de zomer ook nog eventueel een tankwagen laten komen om de cisterne bij te laten vullen. Door nieuwe wetten inzake energie-efficiëntie krijgt een woning met cisterne een hogere score door de recycling en besparing van water. Je kunt ook toestemming vragen om een waterput te boren. Hangt wel een beetje af van de lokatie van je woning. Je kunt bijvoorbeeld geen nieuwe waterput slaan binnen 150 meter van een bestaande waterput. Via een waterput mag je maximaal een halve liter water per seconde aan het grondwater onttrekken. In het zuiden van Italië is voldoende grondwater beschikbaar in de kustgebieden en op sommige plekken in het binnenland. Door de klimaatverandering zal in de toekomst de watervoorziening in met name Apulie, Basilicate, Sicilie en Sardinie verder onder druk komen te staan.

In de provincie Lazio zijn er gebieden waar er teveel arseen en fluoride in het leidingwater zit. Het gaat hier om een natuurlijke verontreiniging van het grondwater. De EU heeft de Italiaanse overheid opgedragen om het water te zuiveren maar dit is nog niet gebeurd. Het geeft wel aan dat het verstandig is om je op de hoogte te stellen van de plaatselijke situatie. Italianen behoren bovendien tot de grootste consumenten van gebotteld mineraal- en bronwater.

Hieronder vind je nog een aardige link met ervaringen van Nederlandse toeristen met Italiaans leidingwater. Verder nog een aantal Engelstalige links met aanvullende info.

 


Oude antieke deuren
Boerderijen, stadswoningen en appartementen te koop in Italië. Aangeboden door particulieren en makelaars. In de regio’s Toscane, Marche, Apulië, Liguria, Umbrië en Lombardije. 

Olijvenoogst Italie Begin dit jaar ontving een Nederlandse cliënt een brief van de Italiaanse belastingdienst waarin werd meegedeeld dat uit informatie die via het systeem van geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen Nederland en Italië was verkregen, was gebleken dat hij in 2016 een Nederlandse pensioenuitkering had ontvangen en dat hij die in Italië had moeten opgeven, maar dat niet had gedaan. 
More articles