Informatie over het kopen van een woning in België

Vlaanderen.be,  zondag 9 augustus 2020

 

Een woning kopen is een grote stap. Informeer u daarom goed vooraf. Koop nooit een woning zonder eerst uitgebreid informatie in te winnen. Zo beperkt u het risico op een miskoop.


Als u de woning van uw dromen ziet, wint u het best zoveel mogelijk informatie in:

 • Ga de woning meer dan eens bezichtigen, bij voorkeur met een expert.
 • Vraag advies aan vakmensen, zoals een architect, aannemer, notaris, …
 • Informeer u bij de eigenaar over de staat waarin de woning zich bevindt, bv. voldoet de elektriciteit aan de normen, is de woning energiezuinig, ligt de woning in overstromingsgevoelig gebied, ...(de eigenaar kan dit bewijzen aan de hand van de die bij de verkoop van een woning verplicht zijn),

U kunt ook de omgeving van het perceel verkennen op (bv. risico op overstromingen, geluidsbelasting door verkeer, nabijheid van openbaar vervoer, bossen, bedrijven of woningbouwgebieden.


Hou rekening met de bijkomende kosten bovenop de kostprijs. Zo moet u belastingen betalen op de aankoopprijs:


Bij het tekenen van de authentieke akte moet u ook notariskosten betalen. Op de website notaris.be vindt u een voor de berekening van aankoopkosten.


Om de koop van uw huis te financieren zult u waarschijnlijk een hypothecaire lening moeten aangaan. Er zijn verschillende instanties die leningen aanbieden. Een kredietbemiddelaar kan u helpen bij het vinden van het voordeligste tarief.

Informeer ook of u in aanmerking komt voor een sociale lening. Maar wist u ook dat u bij de Vlaamse overheid een gratis verzekering kunt afsluiten die u helpt uw lening af te lossen als u onvrijwillig werkloos wordt?

 • lenen bij de Vlaamse overheid
 • lenen bij erkende kredietmaatschappijen

 • tussenkomst bij onvrijwillige volledige werkloosheid
 • ook bij arbeidsongeschiktheid of stopzetting van uw zaakOok met een beperkt budget is het mogelijk om een eigen woning te kopen. Informeer of u in aanmerking komt voor een sociale koopwoning.

 • kopen bij een sociale huisvestingsmaatschappij
 • kooprecht van de zittende huurder


Als koper en verkoper tot een akkoord komen, kunnen ze een verkoopovereenkomst afsluiten. De overeenkomst vormt het bewijs voor koper en verkoper dat het contract is gesloten en zal later als basis dienen voor de notariële akte.

Als u over bepaalde zaken nog geen zekerheid hebt (bv. het al dan niet verkrijgen van een lening), kies dan voor een verkoopovereenkomst met opschortende voorwaarden. U komt dan met de verkoper overeen dat u de verkoop van die voorwaarden laat afhangen.

De overdracht van de woning gebeurt bij het verlijden van de authentieke akte. De notaris moet die ten laatste 4 maanden na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.

Neem voor meer informatie contact op met een .


Gaat u verhuizen in eigen land? Vergeet dan niet om uw adreswijziging tijdig te melden. Overheidsdiensten worden automatisch op de hoogte gebracht van uw verhuis, maar heel wat instanties en personen moet u zelf verwittigen.

Breng zeker de leveranciers van elektriciteit, gas, water en internet tijdig op de hoogte van uw verhuis. Als u dat wilt, kunt u uw contracten overdragen op de nieuwe woning.

Had u nog geen contract? Dan kunt u zelf uw leveranciers kiezen.

 • adreswijziging bij de gemeente
 • wie op de hoogte brengen van verhuis


Als nieuwe eigenaar sluit u best een woningverzekering af. Het is geen wettelijke verplichting, maar toch sterk aan te raden. Zo'n verzekering dekt u bij brand, waterschade, natuurrampen, storm,... Maar ook als u schade bij de buren aanricht, bent u door uw woningverzekering gedekt.


Bent u eigenaar van een onroerend goed, waarin u zelf woont of dat u verhuurt, dan betaalt u jaarlijks een belasting voor deze woning. • jaarlijkse belasting op onroerende goederen
 • voor eigenaars


Dit artikel is eerder verschenen op de website van Vlaanderen.be :


Vlaamse trapgevel huizen
Huizen en appartementen te koop in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen. Van particulieren en makelaars. 

graanveld belgie Meer dan 75 zorgvuldig geselecteerde links over wonen en werken in België. Verdeeld over meer dan 15 categorien : Verhuizen, Werken, Starten van een bedrijf, Een huis zoeken, Kosten levensonderhoud, Openbare nutsvoorzieningen, Gezondheidszorg, Huisdieren, Etiquette en gebruiken, Vlaams / Frans leren, Geld- en bankzaken, Belastingen, Openbaar Vervoer, Rijbewijs, Importeren Auto, Vakantie in België, Klimaat en Milieu, Eten en Blogs. 
More articles