Informatie over het verkopen van een woning in België

Vlaanderen.be,  zaterdag 15 augustus 2020

 

Als u een woning wilt verkopen, moet u een aantal attesten kunnen voorleggen en moet de verkoopadvertentie verplicht bepaalde informatie bevatten. Zo krijgen de potentiële kopers meer zekerheid over de staat waarin de woning zich bevindt.


Met een keuringsattest van de elektrische installatie bij de verkoop, weet de koper of de elektriciteit aan de normen voldoet. Het keuringsattest mag zowel positief als negatief zijn, maar zonder attest kan de verkoop niet doorgaan. Bij een negatief verslag moet de koper de elektrische installatie in orde brengen en laten herkeuren.

 • verplicht bij verkoop of bij wijziging van de installatie
 • controle om de 25 jaar


Met een bodemattest weet de koper of de grond die hij wil kopen al dan niet verontreinigd is. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. Het is meestal de notaris van de verkoper die het attest aanvraagt bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

 • verplicht bij verkoop van gebouwen en percelen
 • info over de bodemkwaliteit


Als de woning wordt verwarmd met mazout, moet de stookolietank conform de wettelijke bepalingen zijn, zodat de bodem niet verontreinigd kan worden. Na controle van een bovengrondse of ondergrondse stookolietank ontvangt u een certificaat en wordt de stookolietank gemarkeerd. Bij de verkoop moet u dat certificaat voorleggen.

 • beveiligd tegen bodemverontreiniging
 • groene, oranje of rode dop


Vóór u de woning te koop aanbiedt, moet u als eigenaar ook een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het EPC geeft de energiezuinigheid van de woning weer met een score.

 • EPC nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, ...)
 • EPC-informatie verplicht in advertenties


Als u uw woning verkoopt, dan bent u verplicht om aan de koper informatie mee te delen over het risico op overstroming. De informatie over de overstromingsgevoeligheid, moet vermeld worden in de verkoopadvertentie en wordt nadien ook in de verkoopakte opgenomen.

 • ligging in afgebakend overstromingsgebied of oeverzone
 • ligging in overstromingsgevoelig gebied


Bij de verkoop van een woning die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, moet een postinterventiedossier meegeleverd worden. Het postinterventiedossier bevat technische gegevens over de structuren van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in het gebouw zitten. Dit dossier moet levenslang met het gebouw meegaan.


 • veiligheid en gezondheid bij latere bouwwerken
 • blijft bij de woning


Als verkoper bent u verplicht om aan de koper stedenbouwkundige informatie te verstrekken over de stedenbouwkundige vergunning, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Zo'n stedenbouwkundig uittreksel kunt u aanvragen bij de gemeente en mag bij de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.


 • stedenbouwkundige informatie over uw woning
 • aanvragen bij de gemeente


Bij de verkoop van een woning moet de eigenaar in het bezit zijn van de nodige kadastrale perceelgegevens (perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, kadastraal inkomen, ...). U kunt een kadastraal uittreksel aanvragen bij het Kadaster.


 • kadastraal perceelsplan
 • informatie over de eigendom


Wie zijn woning verkoopt, is sinds 1 januari 2015 verplicht om te melden of het pand is of voorkomt op een inventaris van het onroerend .Is het verplicht om de aanwezigheid van asbest te melden bij verkoop van een woning?

Neen, er is (nog) geen wettelijke verplichting om de aanwezigheid van asbest te vermelden bij de verkoop van een woning. Er is dus geen verplichting om een asbestinventaris op te maken bij de verkoop van een woning.

Als koper is het verstandig om toch een asbestinventaris te vragen om de aanwezigheid van asbest te kennen en risico's bij renovaties te vermijden.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Vlaanderen.be :
Vlaamse trapgevel huizen
Huizen en appartementen te koop in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen. Van particulieren en makelaars. 

belgie Een woning kopen is een grote stap. Informeer u daarom goed vooraf. Koop nooit een woning zonder eerst uitgebreid informatie in te winnen. Zo beperkt u het risico op een miskoop. Onderwerpen : Kosten bij aankoop, Een lening afsluiten, Een beperkt budget?, Verkoopovereenkomst en notariële akte, Verhuizen naar een nieuwe woning, erzeker u tegen brand en schade en Eigenaars van een woning betalen jaarlijks onroerende voorheffing. 
More articles