Huis kopen Brazilië : onroerend goed belastingen

Daniela Quiros,  zondag 9 maart 2014

detail straat en strand in Rio de Janeiro 

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks van 8 artikelen over het kopen van een woning in Brazilië. De andere artikelen in de reeks behandelen de volgende onderwerpen :


Het belastingstelsel in is vrij ingewikkeld. Er wordt belasting geheven op drie niveaus - nationaal, federaal en gemeentelijk. Daarnaast is men bezig met een herziening van de belastingwetgeving. Als buitenlander is het daarom raadzaam om je te laten adviseren door een Brazilaanse belastingadviseur.

Onroerend goed belasting

In Brazilië wordt de onroerend goed belasting of IPTU (Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana) vastgesteld door de lokale autoriteiten. Het bedrag variëert van 0,5% tot 1,5% van de getaxeerde woningwaarde.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting of ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) is gewoonlijk 2% van de getaxeerde woningwaarde. De nieuwe eigenaar moet deze belasting betalen voordat de overdracht plaatsvindt bij de notaris. Er zijn ook nog andere kosten verbonden aan de overdracht zoals de ondertekening van het contract in aanwezigheid van de notaris en de registratie van het contract in het Cartorio de Registro de Imoveis. Het Cartorio is een combinatie van kadaster en notariskantoor. Het totaal bedrag aan kosten is afhankelijk van de verkoopprijs.

Vermogenswinstbelasting

De vermogenswinstbelasting of IR (Imposto de Renda) is gebaseerd op de winst bij verkoop. Het percentage ligt tussen de 15% en 25%. Opmerking : Een nieuwe wet bepaalt dat een belastingplichtige eens in de 5 jaar de vermogenswinstbelasting mag gebruiken als aftrekpost. Deze wet is van toepassing als de verkoper de opbrengst van de verkoop binnen een periode van een half jaar gebruikt voor de aankoop van een nieuwe woning. Onroerend goed dat gekocht is tussen 1969 en 1988 komt ook in aanmerking voor een korting op de vermogenswinstbelasting. Er zijn ook nog een aantal andere uitzonderingen :

  • Als de verkoper als privé persoon zijn woning verkoopt, geen andere woningen bezit en de verkoopprijs is niet hoger dan $200.000. De verkoper mag bovendien de afgelopen 5 jaar geen andere woning verkocht hebben.
  • Als de verkoopprijs niet hoger is dan $15.000.
  • I.g.v. transacties op de als de totale waarde niet hoger is dan $8600 per maand.
Federale belasting op grondbezit

De federale belasting op grondbezit, ook wel ITR (Imposto Territorial Rural) genoemd, is een belasting die geheven wordt op land buiten de stedelijke zone. Het percentage ligt tussen de 0.03% en 20% en is afhankelijk van het aantal hectaren en de verhouding tussen het deel van het land dat in gebruik is en de totale omvang van het perceel.

Jaarlijks terugkerende kosten voor eigenaren van een woning in Brazilië.

Het bezit van een woning zorgt ervoor dat de eigenaar jaarlijks kosten moet betalen voor o.a. openbare verlichting, brandweer, kosten van de VVE van een condominium en dergelijke.

De kosten van een apartement in een condomnium complex liggen tussen $86-$330 per maand. In grote Braziliaanse steden woont het merendeel van de mensen in een condominium. Voor buitenlanders is de structuur van de Braziliaanse condominium vaak moeilijk te doorgronden. Zie deze informatieve Engelstalige blogpost voor meer informatie : .

Belasting op inkomsten uit verhuur

De belasting op inkomsten uit verhuur is vrij hoog in Brazilië. Voor een maandinkomen van $1500 geldt een tarief van 15%.

Vennootschapsbelasting

Bij verkoop van onroerend goed door een bedrijf moet vennootschapsbelasting betaald worden. Daarnaast moeten bedrijven bij winst uit verkoop een bedrag betalen aan CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). Het CSLL is een bijdrage aan de financiering van het Braziliaanse sociale verzekeringsstelsel. Het bedrag is gebaseerd op het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. De winst wordt opgeteld bij de totale winst van de onderneming en hierover wordt belasting geheven.

Mogelijke consequenties van het niet betalen van onroerend goed belasting in Brazilië

Het niet betalen van de onroerend goed belasting kan leiden tot de gedwongen verkoop van de woning. Als de eigenaar niet betaalt zullen belastingdienst en gemeente aansturen op het vestigen van op de woning en zal de rechtbank uiteindelijk besluiten om de woning per executie te verkopen.

Inkomstenbelasting

Ingezetenen moeten belasting betalen over hun inkomen ongeacht of ze dit inkomen in eigen land verwerven of een buitenlands inkomen hebben. Niet- ingezetenen moeten belasting betalen over het inkomen dat ze in Brazilië verdienen.

Ingezetenen

De inkomstenbelasting kent de volgende percentages : 0%, 7.5%, 15% en 27.5%. Een persoon moet maandelijks inkomstenbelasting betalen over zijn inkomen. Voor werknemers in loondienst wordt de inkomstenbelasting ingehouden door de werkgever.

Inkomsten uit het buitenland of inkomsten waar nog geen inkomstenbelasting op ingehouden is vallen onder de zogenaamde Carnê Leão, een maandelijkse berekening van de inkomstenbelasting.

De vermogenswinstbelasting is uitgesloten van de jaarlijkse belasting. De jaarlijkse belasting wordt berekend op basis van de aangifte inkomstenbelasting. De vermogenswinstbelasting moet uiterlijk betaald worden op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand waarin de winst behaald is. Belastingheffing op inkomen uit aandelen valt onder een eigen specifieke regeling.

Inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen

Niet-ingezetenen betalen alleen belasting over inkomen dat verdient is in Brazilië. De percentages zijn 10%, 15% en 25% afhankelijk van het soort inkomen. Een nadeel is dat de inkomstenbelasting berekend wordt op basis van de woonplaats van de belastingbetaler en niet op basis van de lokatie waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Een individu komt in aanmerking voor de niet-ingezetene status als hij voldoet aan de volgende criteria :

  • Als men niet permanent woont in Brazilië; als men een tijdelijk visum heeft; als men geen lokaal arbeidscontract heeft. Een buitenlander wordt aangemerkt als een niet-Ingezetene tijdens de eerste 183 dagen van zijn verblijf in het eerste jaar of totdat hij officieel in dienst wordt genomen door een Braziliaanse werkgever.
  • Als men voorheen resideerde in Brazilië en een vrijstellingscertificaat had verkregen voordat men Brazilië verlaten had. In dit geval gaat de niet-ingezetene status in op de dag van vertrek.
  • Buitenlanders die voorheen ingezetenen waren maar al meer dan een jaar in het buitenland verblijven zonder vrijstellingscertificaat. Deze personen krijgen 12 maanden na hun vertrek uit Brazilië de niet-ingezetene status met vrijstelling van belasting.
  • Niet-ingezetenen betalen 25% belasting over hun inkomsten uit werk.
De Braziliaanse overheid heeft de bureaucratie in het belastingsysteem verminderd om het de burger gemakkelijker te maken te voldoen aan de belastingverplichtingen. Alhoewel het openbaar bestuur de afgelopen 10 jaar behoorlijk verbeterd is, zijn er toch nog veel omslachtige procedures die een efficiënt optreden van de overheid in de weg staan. Dat is nu eenmaal de realiteit. Het is daarom verstandig om in het begin een belastingadviseur in te huren. Voor meer informatie over federale belastingen in Brazilië kun je terecht op de officiele website van de .

 


Strandhuis Brazilië
Huizen te koop in Brazilië van particulieren en makelaars. Zoek naar villa’s en appartementen in in Fortaleza, Iracema, Rio de Janeiro or Tambau  

relaxen op het strand Het overdragen van de eigendomsrechten op onroerend goed in Brazilie is een eenvoudig en transparant proces vooropgezet dat alle documenten in overeenstemming zijn met alle wetten en voorschriften. De lijst met benodigde documenten verschilt van de wijze waarop het onroerend goed gekocht wordt, als particulier of via een bedrijf. Het wel/niet aanwezig zijn van een hypotheek bepaalt ook welke documenten bij de koop moet overleggen. 
More articles