Kosten bij het kopen en verkopen van een huis in Oostenrijk

Elizabeth Bagwell,  zaterdag 16 mei 2015

”oude 

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks van 8 artikelen over het kopen van een woning in Oostenrijk. De andere artikelen in de reeks behandelen de volgende onderwerpen :


De overheid in Oostenrijk adviseert om 10% van de koopprijs van een woning te reserveren voor belastingen en kosten. Dit advies dekt de kosten van de aankoop van de woning maar niet de kosten van het onderhoud of de kosten bij verkoop. Het is van belang om het volledige kostenplaatje voor ogen te hebben voordat je een huis koopt.

Er zijn kosten voor zowel de aankoop als de verkoop van een woning in Oostenrijk. En daarnaast ook belastingen en kosten voor het in eigendom hebben van een woning. Voor meer informatie over de belastingen zie .

Een huis kopen

De belangrijkste kosten bij het kopen van een huis:

 • Overdrachtsbelasting van 3.5%
 • Registratiekosten 1%
 • Makelaarskosten 3%
 • Juridische kosten 1-3%
Het is belangrijk om op te merken dat je 20% BTW moet betalen over de juridische kosten en de makelaarskosten.

De kosten worden gewoonlijk betaald door de koper met uitzondering van de makelaarskosten. Een makelaar die optreedt namens de verkoper wordt natuurlijk betaald door de verkoper. Het is echter niet ongebruikelijk in Oostenrijk dat de koper een makelaar inhuurt om het hele koopproces in goede banen te leiden of dat hij een makelaar inhuurt voor een zoekopdracht. In dat geval betaalt de koper de makelaar.

Dat gezegd hebbende is het zo dat er in Oostenrijk geen vaste regels zijn die voorschrijven wie wat betaalt. Je kunt dus onderhandelen over wie welke kosten betaalt.

Overdrachtsbelasting

De belasting op de overdracht van een woning is in Oostenrijk op nationaal niveau vastgesteld en dit percentage geldt als standaard voor bijna al het onroerend goed dat in Oostenrijk verkocht wordt. Het percentage is 3.5% van de verkoopprijs of van de getaxeerde waarde als de verkoopprijs laag is of als er geen verkooporijs is. Het is van belang te weten dat de overdrachtsbelasting ook van toepassing is als de woning een gift is of deel uitmaakt van een erfenis. Dit betekent dat als je van plan bent om de woning de rest van je leven te houden dat je de overdrachtsbelasting in je budgetering mee moet nemen. Voor meer informatie over de overdrachtsbelasting zie .

Registratiekosten

Bepaalde aktes moeten in Oostenrijk geregistreerd worden om geldig te zijn. Het koopcontract valt hier ook onder. De registratiekosten zijn op nationaal niveau bepaald en gelden voor het hele land.

Makelaarskosten

Net als in de meeste landen kan het bedrag dat makelaars in rekening brengen behoorlijk variëren. Met een BTW van 20% is het van belang dat je een offerte krijgt inclusief BTW. De meeste makelaars brengen een percentage van de verkoopprijs in rekening, gewoonlijk tussen de 1-2%, maar er zijn ook makelaars die de voorkeur geven aan een vast bedrag, in het bijzonder bij laag geprijsde woningen. Makelaars zouden normaliter geen vooruitbetaling moeten vragen als ze optreden als makelaar van de verkoper. Makelaars die optreden namens de koper of makelaars die een zoekopdracht uitvoeren kunnen een vooruitbetaling vragen en kunnen daarna nog een extra percentage daar bovenop in rekening brengen. Het is niet verplicht een makelaar in te huren en je kunt ook een woning vinden zonder makelaar.

Juridische kosten

Om het koopcontract een legale status te geven moet de ondertekening van het contract plaatsvinden in tegenwoordigheid van een notaris of van een medewerker van de rechtbank. De notariskosten zijn gewoonlijk rond de 120 euro als de notaris aanwezig moet zijn bij het plaatsen van de handtekeningen. Sommige notarissen verlenen aanvullende diensten zoals het opstellen van contracten. Voor deze aanvullende diensten worden natuurlijk extra kosten in rekening gebracht.

Naast de notaris is het gebruikelijk dat beide partijen ook een advocaat (Rechtsanwalt) meenemen. Ongeacht of je koper of verkoper bent is verstandig om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Advocaten brengen gewoonlijk een percentage van tussen de 1-3% in rekening of een vast bedrag.

De juridische diensten die worden aangeboden variëren en het is van belang om duidelijk te krijgen of in het te betalen bedrag de kosten voor het registreren van het eigendomscontract en/of het betalen van de belastingen is meegenomen. Een notaris of makelaar kan een deel van (of alle) onderstaande zaken uitvoeren:

 • Opstellen van het contract
 • Review van het contract en het adviseren van de klant m.b.t. de inhoud
 • Tolk- en vertaalservice
 • Onderhandelen over de prijs
 • Registreren van het contract
 • Afhandelen van het papierwerk rondom het betalen van de overdrachtsbelasting
 • Het betalen van de overdrachtsbelasting
 • Het beheren van de aanbetaling van de koper op een derdenrekening (Escrow service)
Mocht je zelf geen Duits spreken dan is het meestal wel mogelijk om een notaris of advocaat te vinden die Engels spreekt. Op de Britse overheidswebsite Gov.co.uk vind je bijvoorbeeld deze lijst . Daarnaast is de website ook beschikbaar in het Engels. Via deze website kun je ook een engelstalige notaris vinden.


Typisch Oostenrijkse woning
Zoek naar huizen en onroerend goed in Oostenrijk. Appartementen, boerderijen en villa’s te koop in Burgenland, Karinthië, Salzburg, Neder-Oostenrijk en Tirol. 

Kruispunt in Salzburg Bij sneeuwval zijn winterbanden of sneeuwkettingen op sommige bergpassen, en soms ook op snelwegen, wettelijk verplicht. Dit wordt aangegeven door een rond verkeersbord waarop een witte band of ketting op een blauwe achtergrond staat afgebeeld. Het is altijd een goed idee om een paar sneeuwkettingen en een warme deken in de kofferbak mee te nemen. 
More articles