Welke documenten heb je nodig bij de aankoop van een Bulgaarse woning?

Maria Plamenova,  vrijdag 27 december 2013

 

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks van 8 artikelen over het kopen van een woning in Bulgarije. De andere artikelen in de reeks behandelen de volgende onderwerpen :


Als je een huis in Bulgarije koopt is het goed om van tevoren te weten welke documenten je allemaal nodig hebt. Dit bespaart je tijd en zorgt ervoor dat het koopproces sneller en gemakkelijker verloopt. Er zijn verschillende soorten documenten : documenten die de identiteit van de koper aantonen, documenten met informatie over de woning, verkoper en de verkooptransactie.

Het eerste document dat de koper nodig heeft om zijn identiteit aan te tonen is natuurlijk het paspoort. Maar dit is niet het enige document dat hij moet overleggen. De koper moet aan de notaris ook een bewijs van burgerschap overhandigen en een document met de burgelijke status. Tevens een document waamee hij kan aantonen geen financiële verplichtingen te hebben richting de overheid.

Koper

Een ander belangrijk document dat de koper aan de notaris moet laten zien is een verklaring waarin hij de intentie uitspreekt om de woning te kopen. In dit document staat beschreven wat voor type huis het is, wat de locatie van de woning is en hoe de woning gekocht wordt. In de meeste gevallen leggen koper en verkoper deze informatie vast in een voorlopig koopcontract. Het voorlopig koopcontract bevat alle elementen die ook in het definitieve koopcontract zullen terugkeren : namen van koper en verkoper, een beschrijving van het onroerend goed, de prijs, de verkoopvoorwaarden etc. Het voorlopig koopcontract is min of meer een vooraankondiging van de definitieve overdracht die gewoonlijk binnen 45 dagen na ondertekening van het voorlopig koopcontract plaatsvindt. Bij de ondertekening van het voorlopig koopcontract overhandigt de koper 10% van de verkooprijs aan de verkoper. De verkoper is overhandigt hierna de documenten die nodig zijn voor de overdracht van de woning.

Verkoper

Het eerste en belangrijkste document dat de verkoper moet overdragen is het eigendomsbewijs. De verkoper moet ook zorgen voor een formulier van de belastingdienst waarin staat wie volgens de belastingdienst de eigenaar is van het onroerend goed. Dit formulier geeft ook aan of er nog openstaande belastingen betaald moeten worden, bijvoorbeeld de lokale onroerend goed belasting of de afvalstoffenheffing. De verkoper kan dit formulier ophalen bij het lokale belastingkantoor. Het formulier van de belastingdienst is na afgifte 6 maanden geldig. Controleer daarom altijd de afgifte datum op dit formulier.

Een ander document dat de verkoper moet laten zien is de plattegrond van de woning. Dit document heeft ook een geldigheidsduur van 6 maanden. Let op, op het formulier moet wel de woning staan die verkocht wordt.

De verkoper levert daarnaast ook nog een uittreksel van de burgerlijke stand in bij de notaris. Als hij of zij getrouwd is dan moet de partner een formulier ondertekenen waarin deze aangeeft akkoord te gaan met de verkoop.

Overige documenten

Een van de belangrijkste documenten bij de verkoop van een woning in Bulgarije is het zogenaamde Certificaat van Lasten. Dit document kan aangevraagd worden bij het het kadaster. Op dit document staat de complete historie van de woning en je kunt a.d.h.v. dit document vaststellen dat er geen fraude wordt gepleegd.

Alle bovenstaande documenten moeten door koper en verkoper verzameld worden en moeten vervolgens overhandigd worden aan de notaris. Gebeurt dit niet op tijd dan kan er geen officiële overdracht plaatsvinden. De notaris zal de documenten controleren en de informatie vergelijken. Volgens de Bulgaarse wet moeten transacties boven de 7500 euro altijd via de bank lopen. De koper moet de notaris een bewijs overhandigen om aan te tonen dat het geld is overgemaakt. Nadat de notaris dit gecontroleerd heeft ondertekent hij het definitieve koopcontract en is de verkoop officiëel. Maar dit is nog niet het einde van het koopproces, het verkoopcontract moet namelijk ook nog geregistreerd worden bij het kadaster. De verkoper moet daarnaast nog een verklaring ondertekenen waarin hij aangeeft de koopsom ontvangen te hebben. De nieuwe eigenaar moet de woning opgeven bij het lokale belastingkantoor zodat hij de eerstvolgende keer de onroerend goed belasting en de afvalstoffenheffing kan betalen. Het gaat hierbij om lokale belastingen die jaarlijks in iedere gemeente in Bulgarije betaald moeten worden.

De hulp van een lokale advocaat is natuurlijk niet verplicht in Bulgarije. Maar als de koper (vooral een buitenlandse koper) niet bekend is met het proces en de documenten, dan is het wel aan te raden om gebruik te maken van de diensten van een advocaat. Zie bijvoorbeeld . De Nederlandse makelaar biedt ook een juridische service.

Externe links

- De Bulgaarse overheid heeft een speciale Engelstalige website gemaakt met informatie voor buitenlandse huizenkopers. Op deze website vind je ondermeer een overzicht van alle documenten die je nodig hebt bij de aankoop van een Bulgaarse woning.
- Diana Valstar van makelaardij REA is een deskundige makelaar met veel kennis van de Bulgaarse vastgoedmarkt.
- Informatieve pagina op de website van de Britse overheid met een aantal handige links.  


House in the Bulgarian countryside
Woningen en appartementen te koop in Bulgarije. Advertenties van particulieren en makelaars. Ruime keus. Nieuwe appartementen aan de Zwarte Zee kust en goedkope boerderijen in het binnenland. 

countryside bulgaria Een huis financieren middels een hypotheek is populair in Bulgarije. Er zijn veel Bulgaarse banken die hypotheken aanbieden en iederen die dat wil kan een passende hypotheek vinden. Bulgaarse banken zijn erg happig op het verlenen van een hypotheek aan buitenlanders, mits de buitenlanders wel alle documenten overhandigen die hierbij nodig zijn. 
More articles