Gids voor het kopen van een huis in Costa Rica

Daniela Quiros / Jos Deuling,  woensdag 27 november 2013

part of 
tree leave 

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks van 8 artikelen over het kopen van een woning in Costa Rica. De andere artikelen in de reeks behandelen de volgende onderwerpen :


“Buy real estate in areas where the path exists and buy more real estate where there is no path, but you can create your own.”
-David Waronker, Amerikaans investeerder in onroerend goed

Twintig jaar geleden begonnen veel Costa Rica te zien als een ideaal land om hun pensioenjaren door te brengen. Spoedig gevolgd door Canadese pensionados. Europeanen ontdekten Costa Rica wat later. Veel toeristen die hier op vakantie komen nemen uiteindelijk de beslissing om zich voorgoed te vestigen in Costa Rica. Ondanks de populariteit van Costa Ricaans onroerend goed onder buitenlanders, is er nog steeds een enorme markt te verkennen en je eigen weg te creëren. is bijvoorbeeld nog niet zo bevolkt als streek aan de Pacifische kust, maar is wel belangrijk voor het toerisme. Kansen genoeg dus voor investeerders en pensionados.

Buitenlanders hebben bij het kopen van onroerend goed in Costa Rica gelijke rechten als de Tico's, zoals de inwoners van Costa Rica zichzelf noemen. De regels voor het kopen van onroerend goed in Costa Rica zijn min of meer gelijk aan de regels die gelden in de VS, Canada en Europa. Natuurlijk zijn er ook verschillen. Zo zijn er speciale wetten voor het kopen van onroerend goed in de zogenaamde maritieme zone, een, vanaf de kustlijn gemeten, 200 meter brede kuststrook. De maritieme zone is eigendom van de staat en men kan er alleen een concessie kopen voor een beperkte periode, bijvoorbeeld 20 jaar. Met een concessie heb je het recht om gedurende een bepaalde tijd aan de kust te wonen in een bestaand huis of in een nieuw te bouwen woning. Buitenlanders die, voorafgaand aan de koop van een concessie, minder dan 5 jaar in Costa Rica gewoond hebben, kunnen niet volledig eigenaar worden van de concessie. Vaak gaat men dan een partnerschap aan met een ingezetene of men koopt een huis buiten de maritieme zone. Buitenlanders kunnen namelijk wel zonder enige restrictie onroerend goed kopen buiten de maritieme zone.

Het is voor een buitenlander moeilijk om een hypotheek te krijgen in Costa Rica. Op het hoogtepunt van de Costa Ricaanse vastgoed markt, in de periode 2007-2009, gaven lokale banken in Costa Rica nog hypotheken onder hele gunstige voorwaarden. Nu is dat niet meer het geval. Het bankwezen in Costa Rica is grotendeels afhankelijk van economie van de VS. Daarnaast is het ook zo dat Costa Rica lang niet zo hard getroffen is door de mondiale economische crisis als bijvoorbeeld Europa. Financiële instellingen in Costa Rica geven momenteel echter de voorkeur aan investeringen met weinig risico. Er zijn echter nog steeds banken die hypotheken verschaffen aan buitenlanders. Soms financieren ze niet het volledige aankoopbedrag. De aanvraagprocedure duurt erg lang en gaat gepaard met veel rompslomp. Een goed 'kredietprofiel wil nog wel eens helpen in de aanvraagprocedure.

“Q: Why did God invent lawyers?
A: So that real estate agents would have someone to look down on.”


Costa Rica houdt van advocaten. Men heeft het in Costa Rica zo geregeld dat je, zeker als buitenlander, in je contacten met de overheid altijd een advocaat nodig hebt. Als je van plan bent om een huis te kopen in Costa Rica kun je niet om een advocaat heen. Advocaten vervullen namelijk ook de rol van notaris. Als notaris zorgen zij ervoor dat de contracten worden geregisteerd bij het Nationale Register. De advocaat controleert tevens of er op de woning nog schulden, pandrechten en achterstallige belastingen rusten en of andere belemmeringen zijn die de aankoop kunnen beïnvloeden. Een advocaat zal ook advies geven over hoe je de woning het beste kunt kopen, als individu, via een nieuw op te richten bedrijf of via de overname van de aandelen van een bestaand bedrijf. Deze informatie kan van invloed zijn op het onderhandelingsproces.

Makelaars in Costa Rica helpen je te wennen aan de lokale cultuur. Ze kunnen je de bijzonderheden laten zien van gebieden en buurten, de voor- en nadelen vertellen van allerlei zaken, kennis laten maken met tradities en de manier van denken in Costa Rica. Een goede makelaar kan je ook helpen om een hypotheek te krijgen. Voorwaarde is wel dat hij de juiste mensen kent. Het zakendoen in Costa Rica is gebaseerd op persoonlijke netwerken en het hebben van de juiste connecties. In een binnenkort te publiceren artikel beschrijven we hoe je een goede makelaar kunt vinden in Costa Rica.

Hieronder vind je een vereenvoudigde samenvatting van het koopproces met aandacht voor de basis documenten, kosten, fees, zegelrechten, belastingen en een stappenplan.

Het koopproces bestaat gewoonlijk uit de volgende 6 onderdelen :

#1 Onderzoek naar de legale status van het onroerend goed in het . Het is verstandig om dit onderzoek al uit te voeren voordat je in onderhandeling gaat met de verkoper. Het onderzoek naar pandrechten, schulden, beperkingen en legale status van de woning stelt de advocaat in staat om het optimale scenario voor de onderhandelingen te bepalen.

#2 Onderhandelen met de verkoper. Je kunt gaan onderhandelen zonder de hulp van een advocaat of makelaar. Het is dan wel verstandig om de koop intentie op papier vast te leggen. Je kunt eventueel al een aanbetaling doen op een derdenrekening (escrow) zodat de verkoper niet met andere kopers gaat onderhandelen.

#3 Het opstellen en ondertekenen van het voorlopig koopcontract.

#4 De periode vlak voor de koop noemt men ook wel het . Wikipedia omschrijft dit als volgt : ‘Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie’. Koper, advocaat en/of makelaar onderzoeken het onroerend goed tot in detail: eigendomsvorm (‘En Pleno Dominio’ of ‘concessie’), bodemonderzoek, bouwkundig onderzoek, kadasterplan e.d.

#5 De notaris zorgt ervoor dat de koop definitief gemaakt wordt. Hij stelt het definieve verkoopcontract op, zorgt ervoor dat alle wijzigingen in het koopcontract worden verwerkt en laat beide partijen het contract ondertekenen.

#6 Vastleggen van de eigendomsrechten. Tot slot levert de advocaat het contract inclusief het bewijs van betaling van kosten en overdrachtsbelasting in bij het Nationale Register om hiermee aan te geven dat het onroerend goed een nieuwe eigenaar heeft.

Het Nationale Register in Costa Rica opereert op basis van het ‘Prior tempore potior iure’ principe. Dit betekent dat iemand met een ouder recht een sterker recht heeft. Als een verkoper de boel oplicht en zijn woning twee keer verkoopt dan krijgt de eerste koper die de woning laat registreren de eigendomsrechten op de woning. De tweede koper rest dan niets anders de verkoper aan te klagen wegens fraude. Hieruit blijkt dat het verstandig is om de woning na ondertekening van het koopcontract direct te laten registreren bij het Nationale Register.

Costa Rica heeft een mild belastingklimaat met bijvoorbeeld een overdrachtsbelasting van 1.5%. Als je kijkt naar overdrachtsbelasting, juridische kosten en registratiekosten, dan bedragen de totale bijkomende kosten ongeveer 4% van de verkoopprijs. Huiseigenaren betalen 0.25% van de WOZ waarde als onroerend goed belasting.

Concluderend kun je stellen dat een investering in onroerend goed in Costa Rica lucratief is met goede toekomstperspectieven. Verliezen komen voor bij investeerders die zich al te machtig wanen, lokale wetten en tradities negeren en het op hun eigen manier willen doen. Maar als je je huiswerk goed doet en alles nauwkeurig onderzoekt, dan kun je de investering van je leven doen. Costa Rica verwelkomt je met schitterende stranden, een levendige natuur en een bijzondere manier van leven, zonder milieuvervuiling en genetisch gemanipuleerde levensmiddelen.

Externe Links- Op de website van de Britse overheid Gov.uk staat een adressenlijst met engelsprekende advocaten in Costa Rica
 


Frog in a banana tree
Huizen te koop in Costa Rica van particulieren en makelaars. Zoek naar villa’s en condo’s in Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas en San José 

x Costa Rica besteedt veel aandacht aan het beschermen van zijn natuur en openbare ruimtes. Er zijn regels en voorschriften voor het kopen van onroerend goed aan de kust. De documenten die je nodig hebt bij de koop kunnen verschilen afhankelijk van het type onroerend goed, het eigendomsrecht en de details van het koopcontract. 
More articles