Onroerend goed belastingen in Costa Rica

Daniela Quiros / Jos Deuling,  vrijdag 6 december 2013

water 
over harbour steps 

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks van 8 artikelen over het kopen van een woning in Costa Rica. De andere artikelen in de reeks behandelen de volgende onderwerpen :


Costa Rica heeft een mild belastingklimaat. Duizenden buitenlanders hebben de afgelopen 20 jaar kennis gemaakt met het gunstige belastingstelsel in dit land. Als de basics eenmaal duidelijk zijn, dan zijn er nog maar weinig bureaucratische regels waar een huizenbezitter jaarlijks aan moet voldoen.

Wet nummer 7509 geeft een overzicht van de eisen en voorwaarden voor de onroerend goed belasting in Costa Rica. Het bedrag aan belasting wordt berekend op basis van de waarde van de grond en de gebouwen die erop staan. De lokale gemeente is verantwoordelijk voor het innen van de belasting. Het valt ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente om de fiscale waarde van onroerend goed te bepalen, toezicht te houden op taxaties en op de betaling van de belasting door huiseigenaren. De gemeente is verantwoordelijk voor het versturen van de belastingaanslagen. Als een huiseigenaar niet betaald dan heeft de gemeente het recht om betaling via de rechter op te eisen. Een gevolg kan zijn dat de gemeente het huis via een veiling verkoopt.

Soorten belastingen en de bedragen die daar bij horen

De onroerend goed belasting is 0.25%, een kwart procent, van de opgegeven woningwaarde. Als de waarde van de woning $100.000 is betaalt de huiseigenaar jaarlijks $250. De onroerend goed belasting is één van de redenen waarom buitenlandse investeerders een voorkeur hebben voor de Costaricaanse vastgoedmarkt.

De vennootschapsbelasting is relatief nieuw. Deze is ingevoerd in 2012. Het Ministerio de Hacienda, het ministerie van financiën, is verantwoordelijk voor de inning. Het vaste tarief voor slapende ondernemingen is $180 en voor actieve ondernemingen $360. Huiseigenaren richten vaak een onderneming op om via de onderneming de woning te registreren. In het merendeel van de gevallen zijn dit slapende ondernemingen omdat zij geen inkomen aangeven. Wordt de woning verhuurt dan is het mogelijk om ook nog een extra rekening te openen voor een actieve onderneming om op die manier inkomsten en uitgaven op te kunnen geven.

Een luxe belasting wordt geheven over woningen met een waarde van $250.000 of hoger. Het ministerie van financiën heft jaarlijks een bedrag van $2.500 en hoger op luxueuze huizen. Het extra bedrag boven de $2.500 is afhankelijk van de waarde van de woning.

De overdrachtsbelasting is 1.5% van de verkoopprijs en is van toepassing op de aankoop van alle soorten onroerend goed in Costa Rica. De advocaat van de koper betaalt de belasting aan het Nationaal Register. In de praktijk gebeurt het vaak dat koper en verkoper deze kosten delen.

Wie moet onroerend goed belasting betalen?

Alle eigenaren van onroerend goed moeten onroerend goed belasting betalen vanaf het moment dat zij hun eigendom in het Nationale Register hebben geregistreerd. Deze registratie is overigens verplicht. Huiseigenaren die hun woning niet hebben geregistreerd moeten deze belasting ook betalen.

Vrijstelling van onroerend goed belasting geldt voor gebouwen in eigendom van de overheid en lokale autoriteiten, zoals autonome instellingen en gemeenten; kerken en religieuze organisaties indien het onroerend goed wordt gebruikt voor het houden van kerkelijke diensten; diplomatieke gebouwen, woonhuizen van diplomaten of consulaire ambtenaren, hoewel zij wel te maken kunnen krijgen met een beperking van de belastingaftrek. Onroerend goed in bossen, stroomgebieden, inheemse en biologische reservaten en nationale parken is ook vrijgesteld van onroerend goed belasting. Internationale organisaties en het Rode Kruis eveneens.

Er is ook een categorie van particuliere eigenaren die geen onroerend goed belasting hoeven te betalen. Dat zijn personen wiens enige bezit het onroerend goed is. Het totaal van 45 basis jaarsalarissen van 200.200 colonnes, 9 miljoen colonnes, mag worden afgetrokken van de woningwaarde. Als de woning getaxeerd is op 9 miljoen colonnes dan hoeft er geen onroerend goed belasting betaald te worden. Als de woning 50 miljoen colonnes waard is dan is de belasting 50 - 9 = 41 miljoen maal 0.25%. In dit voorbeeld betaalt de eigenaar jaarlijks 102.500 colonnes aan onroerend goed belasting, iets meer dan $200.

Waar en hoe vaak moeten de onroerend goed belastingen betaald worden?

Het gemeentehuis of de ‘Municipalidad’ is de overheidsinstelling die belast is met de inning van de onroerend goed belasting. Het belastingjaar valt samen met het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. Eigenaren van onroerend goed kunnen per kwartaal of per jaar betalen. De meeste gemeenten werken met overheidsbanken of particuliere banken om de betalingen te verwerken. Het gemeentehuis stuurt de rekening en de huiseigenaren betalen bij een vestiging van de bank.

Het terugvorden van belastingen

Volgens artikel 16 van wet nummer 7509 zijn alle huiseigenaren verplicht eens in de 5 jaar de waarde van hun woning op te geven bij de gemeente. De gemeente heeft het recht om de door de eigenaar opgegeven waardering aan te passen. De procedure om een woning te laten taxeren biedt de eigenaar de mogelijkheid om de beslissing van de gemeente aan te vechten.  


x
Huizen te koop in Costa Rica van particulieren en makelaars. Zoek naar villa’s en condo’s in Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas en San José 

x Als je een huis koopt in Costa Rica dan ben je meer geld kwijt dan alleen het bedrag op het prijskaartje van de woning. De kosten van advocaten, notarissen en overheid zijn, of je het nu leuk vind of niet, ook onderdeel van het koopproces. In dit artikel geven wij een overzicht geven van alle mogelijke kosten waar je als koper tegen aan kunt lopen. Hou er wel rekening mee dat de kosten kunnen veranderen als de Costa Ricaanse overheid dit beslist. 
More articles