Overzicht van de onroerend goed belastingen in Spanje

Denise Watson / Jos Deuling,  zaterdag 14 december 2013

detail of 
historic Spanish 
village 

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks van 8 artikelen over het kopen van een woning in Spanje. De andere artikelen in de reeks behandelen de volgende onderwerpen :


Net als in andere landen moeten huiseigenaren in Spanje lokale belastingen betalen in de gemeente waar ze wonen. In ruil daarvoor ontvangen ze bepaalde diensten van de gemeente. In Spanje moet je jaarlijks twee soorten belastingen betalen, de onroerend goed belasting IBI (Impuestos sobre Bienes Immuebles) en de gemeentelijke afvalstoffen- en rioolheffing, de Basura y Alcantarillado.

De IBI is een gemeentelijke belasting op onroerend goed. Die betaal je eenmaal per jaar aan de gemeente. Je kunt bij de bank een incasso-mandaat (domiciliación) afgeven om het bedrag jaarlijks direct over te maken naar de gemeente. Het bedrag dat je moet betalen ligt tussen tussen de 0.4% en 3% van de woningwaarde. Het percentage is afhankelijk van de regio waar je woont. Als je in een dorpje woont op het platteland dan betaal je ongeveer 200 euro per jaar. In steden betaal je tegen de 3%. In een stad zijn namelijk veel meer gemeentelijke diensten.

De afvalstoffen- en rioolheffing wordt elk halfjaar en soms zelfs per kwartaal geind. Het bedrag ligt rond de 250 euro per jaar. In landelijke gebieden zonder riolering liggen de kosten beduidend lager, zo rond de 50 euro op jaarbasis.

Als je eenmaal gesetteld bent in je omgeving dan kom je er vanzelf achter wanneer je de belastingen moet betalen. De rekening voor de afvalstoffen- en rioolheffing kun je eventueel zelf ophalen bij het gemeentehuis.Maar je kunt ook gewoon een incassao-machtiging afgeven bij de bank.

Belastingen bij de verkoop van een woning

Als je minimaal 1 jaar eigenaar bent van een woning dan moet je bij een latere verkoop vermogenswinstbelasting betalen. In de grotere steden wordt deze belasting ook wel Plusvalia genoemd. De Plusvalia is 18% over het verschil tussen de koopprijs en de verwachte verkoopprijs. Dit bedrag wordt nog weer verlaagd met een inflatiecorrectie.

Als je als niet-ingezetene je woning verkoopt dan zal de koper 5% van de verkoopprijs rechtstreeks betalen aan de Spaanse belastingdienst en de overige 95% aan jou. De 5% wordt door de belastingdienst in bewaring genomen totdat de vermogenswinstbelasting bekend is. Afhankelijk van dehoogte van de aanslag krijgt de verkoper geld terug of hij moet bijbetalen. Deze 5% regel is uitsluitend voor niet-ingezetenen. De Spaanse belastingdienst voorkomt hiermee dat de verkoper uit Spanje vertrekt zonder te betalen. Dit regel is ook gunstig voor de koper omdat hij anders zou opdraaien voor de achterstallige Plusvalia. In Spanje zijn onroerend goed belastingen namelijk gekoppeld aan het onroerend goed en niet aan het individu.

‘Vermeende’ huurinkomsten

Als je in Spanje een woning bezit die niet je hoofdverblijf is (bijvoorbeeld een vakantiehuisje), dan moet je voor die woning de zogenaamde Rendimientos de Capital Inmobiliario belasting betalen. Het is een belasting op ‘vermeende’ huurinkomsten. De Spaanse belasting berekent wat de woning zou opleveren als men de woning zou verhuren. In Belgie noemt men deze belasting overigens ‘kadastraal inkomen’. Deze belasting wordt als volgt berekend : men neemt 2% van de waarde van de woning en over dit bedrag betaal je 25% belasting. Dat betekent dus 0.5% over de waarde van de woning. Het is een jaarlijkse belasting. Een voorbeeld : als je woning 200.000 euro waard is dan betaal je jaarlijks 1000 euro aan Rendimientos de Capital Inmobiliario.

Successierechten

Als de eigenaar van een Spaanse woning overlijdt dan gaat het eigenaarschap over naar de andere eigenaar (of eigenaren) die vermeld staan in het koopcontract (Escritura de Compraventa). Als van een echtpaar maar 1 van de echtgenoten is opgenomen in het koopcontract en deze persoon overlijdt, dan gaat 50% naar de andere echtgenoot en de overige 50% gaat naar de kinderen. Op dit moment liggenn de successierechten zo rond de 5%. Als de erfgenamen geen directe familieleden zijn of bijvoorbeeld de kleinkinderen dan ligt het percentage iets hoger.

Veranderingen in wetten en verschuldigde belastingen

De afgelopen tien jaar zijn in Spanje de wetten en de belastingen op onroerend goed diverse malen gewijzigd. De informatie in dit artikel is weliwaar up to date maar het is belangrijk om veranderingen in de gaten te houden. Een handige website hiervoor is . Dit is een officiële website van de Spaanse overheid met informatie over lokale en regionale belastingen.

Conclusie

Het is altijd verstandig om op de hoogte te blijven van de belastingen op onroerend goed in je eigen land en in het land waar je onroerend goed bezit. Als je onroerend goed belastingen te laat betaalt dan kan dat behoorlijk wat consequenties hebben. Bijvoorbeeld een overheid die je woning te koop zet. Controleer daarom altijd wat de regels zijn en wat die regels betekenen voor jouw situatie.

Externe links 


Huis in verlaten Spaanse straat
Huizen te koop Spanje. Ruim aanbod. Vakantiehuizen en vakantievilla’s. Boerderijen in Andalusië, appartementen aan de Costa’s. Particuliere verkoop en aanbod van makelaars. 

Santa Brigida Tenerife Het verklaring van bewoonbaarheid is een administratief document dat bevestigt dat een woning voldoet aan de minimale voorwaarden voor bewoonbaarheid zoals die zijn vastgelegd in de huisvestingswet. Als dit document wordt verstrekt, betekent dit dat de woning geschikt is voor bewoning. 
More articles