Wonen in Marokko

Gov-uk,  maandag 23 september 2019

Marokkaanse kleden 

Essentiële informatie voor Nederlanders die in Marokko gaan wonen of een bezoek brengen aan Marokko, met inbegrip van de toegang tot Marokko, autorijden in Marokko en de Marokkaanse verblijfsvergunning.

Toegang tot Marokko

Inwoners van Nederland hebben geen visum nodig om Marokko binnen te komen. U moet wel in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort om binnen te komen en om Marokko weer te verlaten. Paspoorten moeten geldig zijn voor de duur van uw verblijf in Marokko. Een verblijf is toegestaan gedurende 90 dagen. Als u te lang blijft, wordt u een boete of gevangenisstraf opgelegd. Als u voor een langere periode wilt blijven, moet u contact opnemen met de Marokkaanse immigratie-instanties in de stad om een verblijfsvergunning aan te vragen.

Rijden in Marokko

Als u uw eigen auto meeneemt naar Marokko, moet u bij aankomst het originele kentekenbewijs, het verzekeringsbewijs en uw paspoort aan de douanebeambte overleggen en het voertuigtoelatingsformulier invullen. Fotokopieën en faxen zijn niet toegestaan. Elke eigenaar krijgt dan een pasje. Als uw voertuig buiten Marokko is geregistreerd, mag u het in Marokko gebruiken voor een periode van maximaal 6 maanden per jaar.

Het is belangrijk dat u het pasje veilig bewaart. Als u het pasje verliest, hebt u een probleem bij het verlaten van Marokko. Elk ingevoerd voertuig wordt geregistreerd in de database van de immigratiedienst en de Marokkaanse autoriteiten kunnen uw gegevens op die manier controleren. U moet beschikken over pasjes voor alle voertuigen. Ook voor motoren in aanhangwagens/camperwagens hebt u een pasje nodig. U moet deze pasjes op elk gewenst moment kunnen laten zien als u wordt aangehouden door de politie.

Wanneer u Marokko verlaat, moeten de pasjes (zie hierboven) worden voorgelegd aan de Marokkaanse douane. U moet het pasje bewaren,voor het geval u bij een volgende reis naar Marokko ondervraagd wordt over de uitvoer van het voertuig. Als u Marokko moet verlaten en de auto niet mee kunt nemen, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde douane. Zij kunnen besluiten om het voertuig "in beslag te nemen" tot u terugkeert.

Om in Marokko te kunnen rijden, moet een voertuig ten minste een verzekering van een derde partij hebben en u moet een bewijs van een dergelijke verzekering hebben in de vorm van een groene kaart. Als u niet in staat bent om een verzekering voor Marokko in het buitenland af te sluiten, moet u bij aankomst een tijdelijke verzekering afsluiten. Dit kan in de haven van Tanger (in een kantoor aan de rechterkant van de uitgang van de douane) of aan de grens tussen Ceuta en Marokko. Als uw verzekeringspolis afloopt tijdens uw verblijf in Marokko, kunt u een tijdelijke verzekering afsluiten bij een lokale verzekeringsmaatschappij.

U kunt maximaal één jaar in Marokko rijden met een geldig rijbewijs uit land van herkomst. U kunt ook met een geldig internationaal rijbewijs rijden voor maximaal een jaar tijdens uw tijdelijk verblijf in Marokko. Voor langere periodes dient u een Marokkaans rijbewijs aan te vragen.

Als u van plan bent om een auto te huren, neem dan contact op met uw autoverhuurbedrijf voor informatie over de vereisten.

Registratie van uw auto in Marokko

Voor het verkrijgen van het kentekenbewijs voor een nieuwe auto die in Marokko is gekocht of ingevoerd, wordt u gevraagd om de volgende documenten te overleggen:

1- Een aanvraagformulier van de website van het Ministerie van Uitrusting en Vervoer. Dit formulier kan gedownload worden van de website maar is soms ook te vinden in bibliotheken en tabakswinkels. De aanvraag moet worden ingevuld en ondertekend door de aanvrager en verkoper en, indien nodig, door de autofinancieringsinstelling.

2- De bewijsstukken voor buitenlanders die in Marokko wonen:

  • gewaarmerkt afschrift van de Marokkaanse verblijfsvergunning of het ontvangstbewijs van de aanvraag voor de verblijfsvergunning, vergezeld van een door de politie of de gendarmerie afgegeven verklaring van verblijf.
  • het door de dealer afgegeven conformiteitscertificaat, vergezeld van de beschrijving van het voertuig en een kopie van het goedkeuringsrapport dat door het nationale test- en goedkeuringscentrum is opgesteld.
  • een gewaarmerkt afschrift van de aanvraag voor tijdelijke registratie WW, ondertekend door de autodealer en de koper.
  • het douanecertificaat van inklaring, indien het voertuig wordt ingevoerd.
  • een door de financieringsinstelling opgestelde overeenkomst voor de verkoop op krediet, die door de verkoper, de koper en de financieringsinstelling wordt ondertekend, indien het voertuig op krediet wordt aangekocht.
  • betalingsbewijs van de registratiekosten. Verstrekt door het registratiekantoor.
  • de ontvangst van de betaling van de administratieve boete vastgesteld bij artikel 118 (1ste lid) van de wet 52-05 in geval van niet-naleving van de termijn van neerlegging van het dossier, vastgesteld op 30 dagen (het bedrag van de boete is vastgesteld op 1000,00 DH met een verhoging van 25% van het boetebedrag per maand vertraging). Deze periode wordt verlengd tot 90 dagen voor bedrijfsvoertuigen en voertuigen die zijn verkregen na een opvolging, een schenking, een verdeling, een gerechtelijke liquidatie, de uitoefening van een recht op terugvordering, een eigendomsoverdracht, een verkoop in rechte of een openbare veiling.
  • documenten waaruit het professionele gebruik van het voertuig volgens de specifieke gevallen blijkt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de officiële website van het

Marokkaanse verblijfsvergunning

Als u langer dan 90 dagen in Marokko wilt verblijven, moet u zich laten registreren bij de politie en een verblijfsvergunning (Certificat d'Immatriculation) aanvragen. Aanvragen moeten worden ingediend bij het Bureau des Etrangers van de Préfecture de Police of het Commissariaat Central, in de grote steden, en bij de Gendarmerie in de kleine steden en dorpen.

Er zijn verschillende categorieën van Marokkaanse verblijfsvergunningen. Aanvragers van een verblijfsvergunning moeten de voor hun situatie geschikte categorie selecteren en twee gelegaliseerde kopieën van de vereiste documenten indienen. De documenten moeten gelegaliseerd worden bij het dichtstbijzijnde lokale districtskantoor (Muqata'a) bij uw woonplaats. Bij uw aanvraag dient u 8 pasfoto's mee te sturen. Uw gezicht moet 3/4 van de fotoruimte vullen.

Bij alle eerste aanvragen, ongeacht in welke categorie, moet u bewijzen dat u geen strafblad of veroordelingen heeft in uw land van herkomst . Voor meer informatie zie

Voor verlengingen van uw verblijfsvergunning kunt u een Casier Judiciaire of Fiche Antropométrique aanvragen bij het Ministerie van Justitie, Place Mamounia, Rabat. U moet een kopie van uw paspoort meesturen. Vanaf 1 september 2019 hebben kinderen ook een verblijfsvergunning nodig.

Medische verklaring: voor alle aanvragen moet u een medische verklaring van een lokale arts overleggen waarin wordt bevestigd dat u geen besmettelijke ziekten heeft. U dient hiervoor te betalen.

Bankafschriften: ons is meegedeeld dat de autoriteiten een bewijs van uw lokale banksaldo nodig hebben in de vorm van een verklaring van uw Marokkaanse bank (een Attestation de Banque).

Wat gebeurt er op het Bureau des Etrangers? Bij het Bureau des Etrangers moet u enkele aanvraagformulieren invullen (het is aan te raden om een pen mee te nemen). Voor de eerste keer moet u 2 witte en 3 gele - "Formulaires à prendre auprès service séjour" invullen. Het is nuttig om een actueel cv te hebben, evenals de gegevens van uw familie in Nederland.

Voor alle aanvragen worden kosten in rekening gebracht. De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de medewerker die uw aanvraag in ontvangst neemt. U krijgt een ontvangstbewijs en een bericht wanneer u terug moet komen om uw "Récépissé" op te halen, een tijdelijke verblijfsvergunning met een geldigheidsduur van 3 maanden. Gedurende die tijd zal uw "Certificat d'Immatriculation" worden opgesteld.

U wordt onmiddellijk geïnformeerd of uw aanvraag is geaccepteerd of dat u verdere documenten moet overleggen.

Geld importeren en exporteren

Bij aankomst in Marokko

De invoer van vreemde valuta is gratis en onbeperkt in bedrag. Dit kan zijn in de vorm van bankbiljetten, reischeques, bank- of postcheques, creditcard en / of andere betaalmiddelen in vreemde valuta. Vreemde valuta geïmporteerd in de vorm van bankbiljetten is onderworpen aan aangifte bij aankomst in Marokko bij de Douane vanf wanneer het bedrag gelijk aan of hoger is dan 100.000 dirhams. Deze verklaring moet worden bewaard om de oorsprong van de bankbiljetten in vreemde valuta te rechtvaardigen bij het verlaten van het grondgebied. Het is slechts één keer geldig (slechts één verblijf) en gedurende een periode van maximaal 6 maanden.

Tijdens uw verblijf in Marokko

Het is mogelijk om valuta's om te wisselen tegen dirhams bij wisselkantoren die gemachtigd zijn om deze operaties uit te voeren. Een wisselbrief moet worden uitgegeven door de erkende instelling en moet worden bewaard voor de duur van het verblijf.

Bij het verlaten van Marokko

Wanneer u Marokko verlaat, hebt u de mogelijkheid om met door u bewaarde wisselbrieven of een ander document dat de oorsprong van de dirhams rechtvaardigt (het bonnetje van geldautomaten bijvoorbeeld), via een erkende instelling de rest van deze dirhams in te wisselen voor vreemde valuta. In geval van bankbiljetten: de uitvoer van bankbiljetten in vreemde valuta moet worden aangegeven wanneer het uit te voeren bedrag groter is dan of gelijk is aan 100.000 euro.

Dit artikel van valt onder een to a licentie. Gebaseerd op . Vertaald uit het Engels door Jos Deuling.  


Moroccan interior
Woningen en appartementen te koop in Marokko. Advertenties van particulieren en makelaars. Ruime keus. Nieuwe appartementen in Tanger en Oujda. Vakantievilla’s aan de kust. 

x In dit informatieve artikel van de Marokkaanse schrijfster Nadia Samak wordt beschreven waarom je een huis zou moeten kopen in Marokko. Het artikel gaat in op de economische situate van Marokko, waar je als buitenlander het beste een woning kunt kopen en het artikel beschrijft de pluspunten van de steden Marrakesh en Saïdia. 
More articles