Spanje pakt zwart-geldeconomie aan

Martijn Bressers, Advocaat,  zondag 8 juli 2012

De Spaanse zwart-geldeconomie behoort tot de absolute top binnen de Europese Unie

Als het aan de Spaanse regering ligt behoort de vraag 'wilt u een factuur met of zonder BTW' binnenkort tot het verleden. De grootste economische crisis in de geschiedenis van het land lijkt de Spaanse regering er eindelijk van te doordringen dat er serieus moet worden opgetreden tegen de massale belastingontduiking waar Spanje sinds jaar en dag mee kampt. In Spanje wordt ieder jaar 23% van het buiten de boeken gehouden, overeenkomend met zo´n 240 miljard euro. De Spaanse zwart-geldeconomie behoort daarmee tot de absolute top binnen de , waar het gemiddelde volgens een onderzoek van de EU zou liggen op 17% van het BNP. Daarbij is overigens geen rekening gehouden met de voormalige Oostbloklanden die zich vanaf 1990 bij de unie hebben aangesloten, en die dit gemiddelde ongetwijfeld drastisch omhoog zouden drijven.

De Spaanse Ministeries van Economische Zaken en Financiën schatten dat het alleen al in de Spaanse vastgoedsector ging om een jaarlijks bedrag van 8,6 miljard euro in de jaren van grote voorspoed (2002-2008) die vooraf zijn gegaan aan de huidige onroerendgoedcrisis. Het ontbreken van een verplichte accountantscontrole heeft hierbij een grote rol gespeeld. Zo´n 96% van de Spaanse ondernemingen met een omzet tussen de 1,8 y 6 miljoen euro (57.700 ondernemingen) kon hierdoor eenvoudig de dans ontspringen.
No diving 

Viceminister-president Soraya Sáenz de Santamaría heeft aangegeven haast te willen maken met de nieuwe regeling, die zij afgelopen vrijdag voor een versnelde goedkeuring naar het parlement heeft gestuurd. Een van de meest in het oog springende maatregelen is het verbod voor ondernemers om contante betalingen te doen van boven de 2.500 euro. Voor niet-ingezetenen, zoals toeristen, of buitenlanders met een vakantiehuis in Spanje, ligt deze grens op 15.000 euro. Let wel, het enkel overhandigen van een dergelijk bedrag in cash zal als een vergrijp worden aangemerkt, dus ook als het niet gaat om zwart geld. Op overtreding van dit verbod komt een boete van 25% van het bedrag in kwestie.

Maar het wetsvoorstel bevat nog veel verdergaande maatregelen. Zo zal voortaan iedere belastingplichtige in Spanje gehouden zijn om aan de fiscus opgave te doen van alle bankrekeningen, effecten, onroerende goederen, levensverzekeringen en andere vermogensbestanddelen, waar ook ter wereld, waarvan de belastingplichtige eigenaar of begunstigde is óf ten aanzien waarvan hij of zij als gemachtigde staat geregistreerd. Deze maatregel is duidelijk ontworpen om het gebruik van ondoorzichtige of van in Spanje onbekende fenomenen zoals de ‘trust’ te bestrijden.

De regering wil op overtreding van deze voorschriften een boete zetten van minimaal 10.000 euro, plus nog eens een boete van 5.000 euro voor ieder relevant feit dat verzwegen wordt. Bovendien zullen deze fiscale delicten niet meer onderhevig zijn aan verjaring. Ook dit laatste is een wezenlijk verschil ten opzichte van de huidige wetgeving in Spanje, die voor de meeste fiscale delicten een verjaringtermijn van 4 jaar kent te rekenen vanaf het einde van de termijn waarbinnen aangifte dient te worden gedaan.

De nieuwe wet wordt voorafgegaan door een periode van fiscale amnestie, te vergelijken met de Nederlandse inkeerregelingen. Zij die vóór een nog nader te bepalen datum alsnog vrijwillig opgave doen van niet eerder opgegeven vermogen en inkomsten, zullen daarover ´slechts´ een vast tarief van 10% hoeven te betalen.

De Spaanse regering verwacht dat alleen al dankzij de inkeerregeling zo´n 25 miljard euro in de staatskas zal vloeien, grotendeels in verband met het tot nu toe onzichtbare vermogen van Spanjaarden in de diverse belastingparadijzen.

Dat het de Spaanse overheid menens is met de aanpak van de belastingfraude blijkt ook uit de astronomische boetes die komen te staan op het tegenwerken van inspecties van de belastingdienst: boetes van maximaal 100.000 euro voor particulieren en 600.000 euro voor ondernemers.

Auteur : Mr M.H. Bressers
Advocaat & Abogado
Bressers Law
 


Uitzicht op het witte stadje Colmenar in de Spaanse provincie Málaga in de regio Andalusië
Huizen te koop Spanje. Ruim aanbod. Vakantiehuizen en vakantievilla’s. Boerderijen in Andalusië, appartementen aan de Costa’s. Particuliere verkoop en aanbod van makelaars. 

Aracena aan de Costa del Sol Meer dan 70 zorgvuldig geselecteerde links over emigreren naar en wonen en werken in Spanje. Verdeeld over meer dan 15 categorien : Verhuizen, Werken, Starten van een bedrijf, Een huis zoeken, Kosten levensonderhoud, Openbare nutsvoorzieningen, Gezondheidszorg, Huisdieren, Etiquette en gebruiken, Spaans leren, Geld- en bankzaken, Belastingen, Openbaar Vervoer, Rijbewijs, Importeren Auto, Vakantie in Spanje, Klimaat, Eten, Blogs en Ik Vertrek. 
More articles

Links