Starten van een onderneming in Hongarije

Robert Kemkers,  zaterdag 4 maart 2017

”helder 

Door: Robert Kemkers,

Starten van een onderneming

Herhaaldelijk bereiken de redactie vragen van vooral permanente bewoners welke stappen men moet zetten voor het oprichten van een onderneming in Hongarije en welke alternatieven er zijn. Hieronder zal ik proberen globaal een beeld te schetsen.

Wie een onderneming wil opzetten in Hongarije of betaalde activiteiten wil uitvoeren heeft de keuze uit meerdere alternatieven. Voor het gemak laten we naamloze vennootschappen (NV; in het Hongaars: Rt.) buiten beschouwing. Voor wie geen winstoogmerk heeft en zich richt op het algemeen nut valt een vereniging, stichting of non-profitorganisatie te overwegen; welke rechtsvorm dan de meest voor de hand liggende is, hangt sterk van het doel af. In zulke gevallen zou men het beste even persoonlijk contact met ondergetekende kunnen opnemen.

Eenmanszaak

Voor wie wel omzet verwacht en hier ook van wil profiteren is er als meest eenvoudige vorm de 'egyéni vállalkozó'. Dit valt te vergelijken met de eenmanszaak (zzp’er) in Nederland. Afhankelijk van de beroepsgroep en de omzet zijn er verschillende fiscale regels en vormen van afdracht voor de belastingen. Deze vorm is vooral populair bij diverse vrije beroepen (artsen, juridische en financiële adviseurs, loodgieters, electriciens en andere beroepen in de bouw), maar ook in de landbouw (kleine boeren) en bij pensionhouders, restaurantjes en cafés en kleine winkeliers. Sinds twee jaar gelden er in Hongarije grote fiscale voordelen voor deze groepen. Men hoopt hiermee het aantal zwartwerkers flink terug te dringen en arbeid lonend te maken. Als men jaarlijks niet meer omzet heeft dan 6 miljoen forint (ca. € 20.000) kan men ervoor kiezen om maandelijks een vast bedrag van 50.000 forint (ca. € 165) af te dragen aan belastingen en premies en daarmee is dan alles gedekt. Men kan ervoor kiezen geen btw te rekenen (en terug te vragen); een eenvoudige boekhouding met kasboek, facturen of een elektronische kassa volstaat dan. Wat overblijft is het eigen ’loon’. Voordeel is dat men geen bedrijf hoeft op te richten en men weet vooraf hoeveel belasting betaald moet worden. Geen gedoe met aftrekposten en - voor particuliere klanten - 27% goedkoper. Een nadeel is wel dat men volledig aansprakelijk is met het eigen vermogen, maandelijkse het vaste bedrag moet afdragen ook als er weinig omzet is, weinig pensioenpremie opbouwt en bij ziekte of een ongeval zonder inkomen zit.

Familiebedrijf

Voor wie als gezin iets onderneemt (bijv. in de horeca of landbouw) bestaat er de mogelijkheid van een kleinschalig familiebedrijf, waarbij de gezinsleden allemaal meewerken en de lasten en het inkomen over elkaar verdeeld worden. Met name in de landbouw kan dit aantrekkelijk zijn en bovendien betalen kleine boeren veel minder belasting als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.

V.o.f.

De volgende mogelijkheid is de ’betéti társaság’ (Bt., vergelijkbaar met een ’vennootschap onder firma’, v.o.f.). Dit is een rechtsvorm, waarvoor minimaal twee mensen vereist zijn en waarbij in ieder geval één directeur is. Het voordeel ten opzichte van een Kft. (zie hierna) is dat men geen noemenswaardig stamkapitaal nodig heeft voor het oprichten. Veel juridische en fiscale regels zijn wel dezelfde als die bij een Kft., maar een groot verschil is dat de eigenaren altijd volledig aansprakelijk zijn in geval van een faillissement. Voor wie het inleggen van een stamkapitaal geen groot probleem is raad ik deze rechtsvorm eigenlijk niet aan, want men kan niet profiteren van de voordelen van een Kft.

Kft.

De Hongaarse ’korlátolt felelősségű társaság’ (Kft., vergelijkbaar met de Nederlandse BV en Belgische bvba) is voor veel ondernemers de meest geëigende vorm. Er is een stamkapitaal van driemiljoen forint (ca. € 10.000) nodig en dit bedrag moeten de aandeelhouders inleggen door contante betaling of door het inbrengen van onroerend goed, machines, gebruiksvoorwerpen of andere goederen. Voor bedrijven die zijn opgericht tussen september 2007 en 15 maart 2014 gold een minimaal stamkapitaal van slechts 500.000 Ft. De afgelopen drie jaar dienden alle Kft.’s waarvan de statuten wijzigden het stamkapitaal te verhogen naar 3.000.000 Ft. Voor bedrijven waar dat tot op heden nog niet is gebeurd, geldt dat het stamkapitaal (en daarmee de aansprakelijkheid!) uiterlijk tot 15 maart 2017 dient te worden verhoogd naar driemiljoen forint. Alle lezers voor wie dit speelt raad ik dringend aan om contact op te nemen met de boekhouder en zo nodig een advocaat voor het aanpassen van de statuten.
Men is bij een eventueel faillissement van een Kft. volledig aansprakelijk voor dit bedrag en afhankelijk van het aandeel binnen de firma kan men op betaling hiervan worden aangesproken door de curator. Er is minimaal één aandeelhouder en directeur vereist, dat kunnen er ook meer zijn. Men krijgt een Hongaars en Europees belastingnummer en kan ervoor kiezen diverse activiteiten te ontplooien. Verlegging van de btw is binnen Hongarije in de meeste gevallen niet mogelijk, die moet men als ondernemer dus voorschieten en kan men naderhand terugvragen. Men kan personeel in dienst nemen en betaalt daarover sociale premies en de werknemers betalen uiteraard inkomstenbelasting (16%), de ziektekostenpremie en het pensioen. Men kan er echter ook voor kiezen niet in loondienst te werken, maar als eigenaar-aandeelhouder van de winst te leven. Uitgebreidere informatie over belasting en dergelijke kan ik uiteraard geven in een persoonlijk gesprek.

Minder belasting

In het algemeen betaalt men als Kft. aanzienlijk minder belasting dan in de meeste andere EU-lidstaten. Daarnaast zijn er vele aftrekposten. Niet voor niets is deze rechtsvorm populair bij (rijkere) Hongaren. Als men meerdere bedrijven bezit of elders in loondienst of gepensioneerd is, hoeft men veel minder premies af te dragen. Deze rechtsvorm is dus vooral aan te raden als men daadwerkelijk investeringen wil doen, veel goederen koopt of materialen en andere diensten inkoopt en verwerkt of verhandelt. Het grote voordeel is de beperkte juridische aansprakelijkheid, hetgeen zeker bij het draaien van meer omzet of als men meer risico loopt van groot belang is. In de praktijk blijkt dat ook voor campings en andere toeristische ondernemingen de Kft. een handige rechtsvorm is, waarbij men alles goed fiscaal kan afdichten.

Uiteraard hangt veel van het soort activiteiten, klanten en andere factoren af. Het starten van een Hongaarse Kft. is tamelijk eenvoudig, in principe kan dit worden geregeld door een advocaat. Men krijgt een btw-nummer, inschrijving bij de Handelsrechtbank, lidmaatschap van de Kamer van Koophandel (of een beroepsorganisatie), stempels en alle noodzakelijke documenten en andere zaken. Diverse juridische en financiële advieskantoren (waaronder de GeGe Group) hebben een compleet pakket voor starters. Wie serieuze interesse heeft kan met ondergetekende contact opnemen voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek, waarbij de verschillende alternatieven kunnen worden doorgenomen.

Goede voorlichting!

Stelregel is: laat u altijd goed voorlichten, zowel juridisch als fiscaal, voordat u iets onderneemt in Hongarije! Er mag en kan veel, maar tegenwoordig wordt door de fiscus heel veel gecontroleerd en zwartwerkers riskeren hoge boetes. Dat kan eenvoudig voorkomen worden en dikwijls wegen diverse fiscale voordelen op tegen de te maken kosten.

Robert Kemkers
Robert Kemkers - GeGe Makelaardij & Taxaties KFT.

 


Huisje aan de rand van een Hongaars dorp
Tweede woningen, opknappers en vakantiehuizen te koop in Hongarije. Particuliere verkoop en huisaanbod van makelaars aan het Balatonmeer, in Pecs en en overige Hongaarse regio's. 

Dak met rode oude dakpannen Steun onze gratis huizenwebsite door Bol.com aankopen via onze banner te doen. Al meer dan 20 jaar bieden we kosteloos een platform voor particulieren en makelaars. Elke klik helpt om deze service te blijven aanbieden en de website te verbeteren. Dank voor uw bijdrage! 
More articles