Aanvragen Hongaarse belastingkaart en fiscale verklaring

Robert Kemkers,  vrijdag 16 juni 2017

”Cross

Column van Robert Kemkers van in Mecsek Magazine

Dit voorjaar schreef ik in 'Roberts Nieuwsflits' op de webpagina van Mecsek Magazine al kort iets over de Hongaarse belastingdienst en het aanvragen van een belastingkaart, alsmede het laten ondertekenen van een verklaring voor de Nederlandse fiscus. Aangezien zowel in Hongarije, als ook in Nederland en België voor de meesten in de maanden april en mei de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting dient te worden gedaan, is dit een actueel thema, waar ik in deze aflevering van Roberts Advies uitgebreider bij stil sta.

Belastingplicht in thuisland of in Hongarije

Het onderstaande artikel is met name van belang voor in Hongarije permanent woonachtige (uit Nederland geëmigreerde) gepensioneerden en zij die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Als hoofdregel geldt, dat men (inkomsten-)belasting dient te betalen in het land waar men werkzaam is en/of waar men zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft. Als men nog in Nederland of België ingeschreven is, betaalt men in principe daar de belastingen. Dat is voor veruit de meeste lezers van Mecsek Magazine het geval. Maar voor wie zich daar heeft uitgeschreven (of hoogstens een briefadres heeft) ligt het anders. Als men geen inkomen uit arbeid heeft of om andere redenen niet meer belasting wil of hoeft te betalen in het land van oorsprong, dan kan men verzoeken om aangemerkt te worden als een zogenoemd ‘niet gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige’. Als voorwaarde geldt naast het wonen in het buitenland dat men geen grote inkomsten uit arbeid heeft in Nederland, maar alleen een pensioen, toelage of uitkering. Hongarije heeft met o.a. Nederland en België een Belastingverdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belastingen. Daardoor hoeft men niet in beide landen inkomstenbelasting te voldoen. Nu wordt belasting op arbeid of winstuitkeringen uit een bedrijf e.d. doorgaans belast in het land waar men de meeste inkomsten geniet, maar voor pensioenen, uitkeringen en dergelijke geldt als basisregel binnen de EU dat men hierover belasting verschuldigd is in het woonland. Nederland en België mogen daarom in principe geen inkomstenbelasting en sociale premies (uitgezonderd bepaalde kleinere premies, waaronder die voor de ziektekostenverzekering) inhouden op het pensioen of de uitkering. Men kan bij de Belastingdienst daarom een verzoek doen tot bruto uitbetaling.

Vrijstelling inkomstenbelasting in Hongarije

Als (permanent) inwoner van Hongarije geldt er in beginsel een belastingplicht voor de inkomstenbelasting en sociale premies in Hongarije. Wie in Hongarije werkt en hier het hoofdinkomen genereert, dient in principe ook belasting te betalen over (incidentele) inkomsten uit Nederland of België. Echter, wie geen inkomsten heeft uit Hongarije zelf, hoeft in principe geen inkomstenbelasting te betalen. Er zou een belastingplicht gelden voor de inkomsten uit pensioen, uitkering en toelages, echter, in Hongarije zijn pensioenen/ uitkeringen/toelages die gerelateerd zijn aan ouderdom, ziekte, arbeidsongeschiktheid en familieomstandigheden (weduwen-/wezenuitkeringen) vrijgesteld van de inkomstenbelasting. En in principe alle sociale premies. Men bouwt daarmee ook geen pensioen op in Hongarije. Dit geldt zowel voor Hongaarse als buitenlandse pensioenen en uitkeringen (eventuele bijzondere gevallen en uitzonderingen daar gelaten, maar dat voert te ver binnen het bereik van dit artikel). Sinds dit jaar bereidt de Hongaarse fiscus voor de meeste inwoners van wie het vermoeden bestaat dat ze inkomstenbelasting dienen af te dragen, de jaarlijkse belastingaangifte voor. Onze ervaring leert dat vrijwel geen enkele buitenlander die niet in Hongarije werkzaam is, een dergelijke aanslag krijgt, noch een verzoek tot het doen van aangifte. Veruit de meeste lezers voor wie bovenstaande situatie geldt en die geen aparte inkomsten hebben in Hongarije, hoeven daarom geen inkomstenbelasting af te dragen.

Verklaring voor Nederlandse belastingdienst

Steeds meer Nederlanders die zich hebben uitgeschreven uit Nederland en die in principe vrijgesteld zijn of dat willen worden voor de Nederlandse inkomstenbelasting, worden de laatste tijd geconfronteerd met een verzoek van de Nederlandse belastingdienst om een Nederlands of een Engelstalige verklaring af te laten geven en te laten ondertekenen door de Hongaarse belastingdienst, waarbij die aangeeft dat de betreffende persoon in Hongarije belastingplichtig is. Vaak wordt dit verzoek door de Hongaarse belastingdienst geweigerd. Ten eerste ondertekent men in principe alleen Hongaarse documenten, ten tweede is de Hongaarse fiscus van mening dat het niet tot haar taak behoort om vast te stellen of iemand wel of niet belasting dient te betalen in Nederland. Men wil vaak alleen de gebruikelijke, officiële Europese formulieren innemen en afstempelen. Maar die bestaan nu niet voor dit doel en de Nederlandse belastingdienst heeft die ook niet. Sommige mensen schijnt het gelukt te zijn wel een stempel en handtekening te krijgen onder een formulier of verklaring vanuit Nederland, anderen lukte dat niet. Er lijkt sprake van veel willekeur; de ene belastinginspecteur verzoekt andere verklaringen te overleggen dan een ander, of accepteert andere documenten.

Aanvragen Hongaarse belastingkaart en fiscaal nummer

Ik raad degenen die er nog niet een hebben om een groene Hongaarse belastingpas (‘adóigazolvány’, kortweg: ‘adókártya’) aan te vragen en een kopie daarvan te maken en mee te sturen naar de Nederlandse belastingdienst als bewijs dat men in Hongarije een belastingnummer heeft en geregistreerd staat bij de belastingdienst. Ook een kopie van een brief van de Hongaarse fiscus met daarop naam en adres en het fiscale nummer kan als (extra) bewijs worden meegestuurd en uit mijn praktijkervaring blijkt dat dit doorgaans geaccepteerd wordt. Van enkelen hoorde ik dat de belastingdienst vroeg om er een Nederlandse vertaling bij te voegen. Een fiscaal nummer kan worden aangevraagd bij een kantoor van de Hongaarse belastingdienst in de provincie waar men volgens de adreskaart staat ingeschreven. Hiervoor dient een zgn. XXT34-formulier (‘nyomtatvány’) te worden ingevuld (de XX staat voor de laatste twee cijfers van het actuele jaar; nu is dit dus: 17T34). Voor het invullen hiervan is kennis van het Hongaars vereist, zonodig moet men een tolk meenemen, aangezien niet alle medewerkers bij de klantendienst even goed Engels of Duits spreken. Men krijgt dan doorgaans ter plekke (of binnen enkele dagen per post) een document met daarop naam, adres en het Hongaarse fiscale nummer: dit bestaat uit 10 cijfers, beginnend met een ‘8’. De brief bevat een handtekening en een zgn. droogstempel (doorgedrukt in het papier). Sommigen krijgen na verloop van tijd ook nog een groen plastic belastingkaartje (pasje) thuisgestuurd, anderen niet. Dat maakt niet zoveel uit, als men geen pasje krijgt, volstaat het de betreffende brief te overleggen. In bepaalde gevallen, waaronder het invoeren van een auto, wordt naar dit fiscale nummer gevraagd, het is daarom raadzaam dit ergens goed te noteren.

Robert Kemkers
Robert Kemkers - GeGe Makelaardij & Taxaties KFT.

 


Huisje aan de rand van een Hongaars dorp
Tweede woningen, opknappers en vakantiehuizen te koop in Hongarije. Particuliere verkoop en huisaanbod van makelaars aan het Balatonmeer, in Pecs en en overige Hongaarse regio's. 

Het Hongaarse dorpje Tihany aan de noordkust van het Balaton meer Als je van plan bent om een vakantiehuis of tweede woning te kopen in Hongarije, zul je vroeg of laat te maken krijgen met het Hongaarse koopproces. Uit welke stappen bestaat het kopen van een huis in Hongarije ? Waar moet je allemaal op letten ? Wat zijn de juridische aspecten, hoe moet je de woning registreren, hoe hoog is de overdrachtsbelasting en welke vermogenswinstbelasting moet je betalen bij de verkoop van een woning ? 
More articles