Italiaans kenteken zonder inschrijving

Joost van der Heijden,  zaterdag 7 januari 2017

Volkswagen camper met zonnebloem 

Naar aanleiding van vragen over mijn laatste column, onder meer over dubbele inschrijving en inschrijving als voorwaarde om een auto met Italiaans kenteken te kopen, zal ik hier het een en ander toelichten.

Dubbele inschrijving

Als u als buitenlander in Italië een huis koopt en zich daar laat inschrijven en daarnaast ook in eigen land ingeschreven blijft, is de vraag in welk van beide landen u belasting moet betalen. Voor Nederlanders wordt het antwoord bepaald door het tussen Nederland en Italië gesloten “Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting”. Dit bepaalt dat als u in beide landen een huis heeft, u geacht wordt inwoner te zijn van de staat waar “het middelpunt van uw levensbelangen” ligt en dat die staat belasting mag heffen.

In de zaak van mijn laatste column, kreeg de Nederlandse hoofdpersoon een aanslag van de Italiaanse fiscus over de periode van vijf jaar na aankoop. Hij had zich in Italië ingeschreven om bij aankoop gebruik te kunnen maken van de voordelen van de “prima casa”-regeling: het lage belastingtarief bij de registratie van de koopakte en vrijstelling van de gemeentelijke onroerende zaakbelasting. De Italiaanse fiscus stelde dat het middelpunt van zijn levensbelangen in Italië lag omdat hij sinds de aankoop daar was ingeschreven en van de genoemde fiscale voordelen gebruik had gemaakt en een groot deel van het jaar daar verbleef en er ook een auto met Italiaans kenteken had. Zijn verweer dat hij ook in Nederland was ingeschreven en daar al die tijd belasting had betaald en daar het grootste deel van het jaar verbleef, hielp niet om de aanslag ongedaan te maken.

Geldgebrek

De Italiaanse staat en gemeenten hebben chronisch geldgebrek en worden daardoor gedwongen steeds actiever te zijn bij het invorderen van inkomstenbelasting. In dat verband is het niet vreemd dat ook kritisch wordt gekeken naar buitenlanders met een tweede huis die daar zijn ingeschreven en geen belasting betalen. Ze genieten immers wel van de lusten (voordelen “prima casa”-regeling) maar delen niet mee in de lasten. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst in dergelijke gevallen vaker aanslagen zullen volgen. Volgens een van mijn lezers zou dat gevaar niet bestaan omdat Italiaanse gemeenten inschrijving zonder bezwaar accepteren. Dat kan wel zo zijn, maar wil niet zeggen dat niet alsnog na een aantal jaren een aanslag kan volgen en als dat gebeurt, zullen de kosten snel hoger zijn dan de genoten voordelen.

Inschrijving niet nodig voor Italiaans kenteken

Inschrijving in Italië is voorwaarde om op eigen naam een auto met Italiaans kenteken te kunnen kopen. Maar ook zonder die inschrijving kunt u daarover beschikken en wel via een speciale rechtspersoon, die eenvoudig en met beperkte kosten kan worden opgericht. Daarvoor is met mijn medewerking een speciale structuur opgezet, waarbij u elke gewenste auto kunt kopen, in Italië of daar buiten, nieuw of gebruikt. Ook uw huidige auto met buitenlands kenteken; in dat geval moeten wel invoerkosten worden betaald maar kunt u in eigen land mogelijk belasting terugvragen (in Nederland BPM).

Speciale structuur

Als u gebruik gaat maken van de speciale structuur, bent u verlost van de verplichte keuring in eigen land, kunt u profiteren van de lage wegenbelasting in Italië en kunt u daar bij dealers van bekende automerken korting krijgen. Ook kunt u de auto tegen gunstige voorwaarden verzekeren, met de mogelijkheid de verzekering op te schorten in de periode dat deze niet wordt gebruikt. Eén jaarpremie zal dan al snel genoeg zijn voor drie jaar dekking! Voorwaarde is wel dat de auto op eigen terrein of in een bewaakte parking wordt gestald maar ook daarvoor zijn afspraken gemaakt met een bedrijf dat bij vrijwel alle Italiaanse vliegvelden parkings heeft.

Joost van der Heijden
Joost van der Heijden - Advocaat, gespecialiseerd in Italië

 


Oude antieke deuren
Boerderijen, stadswoningen en appartementen te koop in Italië. Aangeboden door particulieren en makelaars. In de regio’s Toscane, Marche, Apulië, Liguria, Umbrië en Lombardije. 

Duomo Florence Gebruiken en tradities in Italië: gezinsstructuur, eten en drinken, omgangsvormen, vrije tijd, vakantie, kleding, naaktzwemmen, op het strand, roken, in bars en restaurants, fooi geven, taboe-onderwerpen en winkelen. 
More articles